Meriç'de 24 yerleşim bulundu.
sırala 
  Nasuhbey köy - Meriç - Edirne
Alevi yerleşimi
  Küplü bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928 K: Küplü
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1. Balkan savaşı sırasında, Yunanistan Devleti'nin Dedeağaç (Alexandroupolis) Büyükelçisinin aracılığıyla silahlandırılan Küplü'nün eşkiyaları, hemen kuzeylerindeki Türk/Müslüman nahiyesi olan Edeköy'e saldırmış, Sofulu ve çevrenin Yunan ve Bulgar çeteleri ile birlikte çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bugün köyde sonradan Rodoplardan gelip yerleşen Pomak kökenli halk yaşamaktadır. Atakan Sevgi
  Kadıdondurma köy - Meriç - Edirne
Eski adı: Kadıköy
■ Eski adı Kadıköy'dür. 1940 meriç Su taşkını sonrası, 2 km.batısındaki Edeköy Kadıköy'e taşınmış ve daha sonra Kadıdondurma adı verilmiştir. Halk arasında Edeköy olarak geçer. Kadıköy'ün isminin Kadıdondurma olmasındaki etken, Kadıköy isminde çok yerleşim olması ve birbirine karışmasıdır. Bölgeye Osmanlı döneminde Dondurma Adası dendiği için bu ad köyün ismine eklenmiştir. Köyü oluşturan eski Kadıköy de, eski Edeköy de TRakya'nın çok eski Türk yerleşimleridir. Bölge ile ilgili en eski belge olan 1455 tarihli Osmanlı kayıtlarında ikisi de yer alır. Köylerin kuruluşu muhtemelen 1300'lerin sonlarında, Osmanlı'nın Balkanlar'a ayak basması sonrası Balıkesir civarından getirilen Türkmen topluluklarına dayanır. Atakan Sevgi
  Alibey köy - Meriç - Edirne
Alevi yerleşimi
  Adasarhanlı köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
Eski adı: Saruhanlı
■ Eski adı Saruhanlu'dur. Saruhan beyliği'nden Trakya'ya geçen Türkmen aşiretleri tarafından kurulmuştur. Atakan Sevgi
  Subaşı bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928 K: İzzetiye
Pomak yerleşimi
  Meriç ilçe - Meriç - Edirne
1946 MYK: Büyükdoğanca
1913-1936: Kavaklı (idari bölge)
Bulg1400: Máritsa (neh) [ "Meriç nehri" ]
■ Nehir adı 1936'da ilçe adı olarak benimsendi. Bulgarca isim en erken 1371’de görülür. SN
  Seren köy - Meriç - Edirne
1946 MYK: Serem/Sirem
  Akıncılar köy - Meriç - Edirne
1946 MYK: Dırağuşan/Draguşin [ Bul Dragusan ]
  Akçadam köy - Meriç - Edirne
1968 K2: Leylekköy
1946 MYK: Lulu
  Karahamza köy - Meriç - Edirne
Pomak yerleşimi
  Yakupbey köy - Meriç - Edirne
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km