Mercimekkale'de 35 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kutlugün köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Bayraman [ Kürd beyreman "Bayramlar (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Sudurağı köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Bezan [ Kürd bezan "koşarsular" ]
  Yücetepe köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Derik [ Kürd dêrik "kilise" ]
E390, E967 Pav 5, Er: Aşdişad [ Erm Աշտիշատ "adak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir dini merkez olan Aştişat kenti, 5. yy'da Ermeni kilisesinin kurucuları Aziz Krikor ve Sahak'ın makamı oldu. İrani bir dilden alıntı olan Ermenice haşd sözcüğü `ant, adak` anlamındadır. Sahak türbesinin cılız kalıntıları henüz ayaktadır. SN
  Yeşilova bld - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1968 K2: Yağcılar
E1900 HSH, K: Avran [ Kürd awran ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Dilimli köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Salorik
E967 Er: Salorig [ Erm "ericek, erikli" ]
  Mercimekkale köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Sıkavi
1902 Kiep: Ts'xavi
E1902 Epr II.243: Dzıxavu [ Erm Ծխավու ]
E967 Er: Dzığov
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köye adını veren Mercimekkale (Oğagan) kalesi 2,5 km kuzeydoğuda bir höyük üzerindedir. ■ 20. yy başında 300 nüfuslu bir Ermeni köyü idi. 5. yy din büyüklerinden Gatoğigos Sahag Bartev'in mezarı bu köyde idi. SN
■ Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi metonio
  Akpınar köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902, 1928 Epr, K: Akpınar
  Şenoba köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Giravi
1902 Kiep: Kiravi
E967 Er: Kıreh
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy'de Kıre köyünün hemen kuzeyinde, nehir kıyısında Madnavank' manastırı bulunmaktaydı. Halen izi olup olmadığı tesbit edilemedi. SN
■ Ermeniler tarafından kullanılan köy kurtuluş savaşından sonra müslümanların yerleşimine açılmış köy. Halkı hepsi dışarıdan gelmişler bir kısmı Elazığ bir kısmı ağrıda Kars'tan Trabzon'dan Bayburt'tan ve muş merkezden gelen ailelerde Varköy'ün şimdiki ismi devlet tarafından yeri ova olduğu için Şenova olarak değiştirilmiş Türk
  Kıyıbaşı köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Arincik
E967 Er: Ar'nçig [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dumlusu köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Sarkisan [ Kürd "Sarkisler (öz.)" ]
1902 Kiep: Sarkisyan [ Erm "Sarkisgiller (öz.)" ]
  Serinova bld - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Artét
1902 Kiep: Erteft / Deyrük
E967, E1902 Er, Epr I.282: Artert' [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski Artert veya Erteft köyü 7 km kuzeydoğuda ve tepede iken Deyrük (`kilisecik`) mevkiinde yeni yerleşim gelişmiştir. SN
■ Köy halkı Çeçen ve Karapapak çoğunluklu iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar ve Çeçenler çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
  Taşoluk köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Akçan
1902 Epr, Kiep: Ağcan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1914'te 1522 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. SN
  Akkonak köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902, 1946: Kotanlı [ Kürd kotan "koyun ağılı?" ]
  Alican köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1914, 1928 K&P, K: Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bakırcılar köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Mergesıfro [ Kürd mêrg "çayır" ]
  Boyuncuk köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Şeyxyusuf [ Kürd "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Adına rağmen 1914'te 293 nüfuslu Ermeni köyü idi; Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Köy halkı Karapapak iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
  Aydıngün mah Serinova - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Şaşkan [ Kürd şaşikan "aş." ]
  Sürügüden köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Xırbefekiyan [ Kürd xirbêfêkiyan "fakihleröreni" ]
1902 Kiep: Hatsig [ Erm "çörecik" ]
Kürd yerleşimi
  Aşağısızma köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Xarabe Xartos
E967, E1902 Er, Epr: Xart'os
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yukarısızma köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Kürt Xartos
E1902 Epr: Xart'os
E1900 HSH: Xartots
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çiçekli köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Kotanan [ Kürd kotan "koyun ağılı?" ]
  Yazla köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Ebülbahar
E1900 HSH: Apılbular
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Mescitli köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Kızılmescit
E1914 K&P: Kızılkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Üçsırt köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Ségiran [ Kürd sêgiran "üçtepeler" ]
E1914 K&P: Salegan/Sekran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alagün köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Mollaxıdıran [ Kürd melexidiran "Molla Hıdırlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gümüşali köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Alozerik [ Kürd "sarıerik" ]
■ Karameşe köyüne bağlı Alozerk ve Simtoros [Erm Surp T'oros] mezraları 13.8.1952'de birleştirilerek Gümüşali adıyla köy oldu. SN
  Elçiler köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Resûlan [ Kürd resûlan "elçiler (aş.)" ]
  Keçidere köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Çaksor [ Erm çaxtsor "değirmendere" ]
  Bostankent köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902, 1928 Epr, K: Bostankend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Profesör Manandyan, Tabula Peutingeriana'da zikredilen Vastauna menzilinin bu yer olduğunu ve Ermenice adının Bastawan (Pasdavan - Şenlikköy) olması gerektiğini güçlü bir şekilde savunur. The Trade and Cities of Armenia, 106. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Mercimekkale mv - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
E390, E905 Pav, Mam: Oğagan [ Erm "üzümlü?" ]
■ 4. ila 9. yüzyıllar arasında Muş ovasına hakim olan Mamigonyan hanedanının dede mülkü ve türbelerinin bulunduğu kale idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km