yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Mercimekkale'de 35 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kutlugün köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Bayraman [ Kürd beyreman "Bayramlar (öz.)" ]
■ Kürt Yerleşimi Türk
  Sudurağı köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Bezan [ Kürd bezan "koşarsular" ]
  Yücetepe köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Derik [ Kürd dêrika awranê "Evran (Yağcılar) kilisesi" ]
E390, E967 Pav 5, Er: Aşdişad [ Fars/Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihî Aştişat/Aşdişad kentidir. Hıristiyanlık öncesi Ermenilerin en önemli dinî merkezlerinden biri ve Hıristiyanlıktan sonra ilk patriklik merkezi idi. Kentin adı Eski Farsça Barışkenti anlamına gelir. SN
  Yeşilova bld - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1968 K2: Yağcılar
1928 K: Evran [ Kürd awran ]
1902 Kiep: Avodin [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Dağıstanlı (Avar) yerleşimi
  Mercimekkale köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Sakavi
1902, E1914 Kiep, K&P: Ts'xavi
E1902 Epr II.243: Dzığav [ Erm ]
E967 Er: Dzığov
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köye adını veren Mercimekkale (Oğagan) kalesi 2,5 km kuzeydoğuda bir höyük üzerindedir. ■ 20. yy başında 300 nüfuslu bir Ermeni köyü idi. 5. yy din büyüklerinden Gatoğigos Sahag Bartev'in mezarı bu köyde idi. SN
  Akpınar köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902, 1928 Epr, K: Akpınar
  Şenoba köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Giravi
1902 Kiep: Kiravi
E967 Er: Kıreh
■ 10. yy'de Kıre köyünün hemen kuzeyinde, nehir kıyısında Madnavank' manastırı bulunmaktaydı. Halen izi olup olmadığı tesbit edilemedi. SN
■ Şenova köyü eski adıyla kıravi ermeniler tarafından kullanılan köy kurtuluş savaşından sonra müslümanların yerleşimine açılmış köy halkı hepsi dışarıdan gelmişler bir kısmı Elazığ bir kısmı ağrıda Kars'tan Trabzon'dan Bayburt'tan ve muş merkezden gelen ailelerde Varköy'ün şimdiki ismi devlet tarafından yeri ova olduğu için Şenova olarak değiştirilmiş Türk
  Kıyıbaşı köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Arincik
E967 Er: Ar'nçig [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dumlusu köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Sarkisan [ Kürd "Sarkisler (öz.)" ]
1902 Kiep: Sarkisyan [ Erm "Sarkisgiller (öz.)" ]
  Serinova bld - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Artét
1902 Kiep: Erteft / Deyrük
E967, E1902 Er, Epr I.282: Artert' [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Artert veya Erteft köyü 7 km kuzeydoğuda ve tepede iken Deyrük (`kilisecik`) mevkiinde yeni yerleşim gelişmiştir. SN
  Taşoluk köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Akçan
1902 Epr, Kiep: Ağcan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 1522 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Karapapak(terekeme) köyüdür Türk
  Akkonak köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902, 1946: Kotanlı [ Kürd kotan "koyun ağılı?" ]
  Alican köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1914, 1928 K&P, K: Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bakırcılar köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Mergesıfro [ Kürd mêrg "çayır" ]
  Boyuncuk köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Şeyxyusuf [ Kürd "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Adına rağmen 1914'te 293 nüfuslu Ermeni köyü idi; Meryemana kilisesi vardı. SN
  Aydıngün mah Serinova - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Şaşkan [ Kürd şaşikan "aş." ]
  Sürügüden köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Xırbefekiyan [ Kürd xirbêfêkiyan "fakihleröreni" ]
1902 Kiep: Hatsig [ Erm "çörecik" ]
■ Kürt Yerleşimi Türk
  Aşağısızma köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Xarabe Xartos
E967, E1902 Er, Epr: Xart'os
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çiçekli köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Kotanan [ Kürd kotan "koyun ağılı?" ]
  Mescitli köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Kızılmescit
E1914 K&P: Kızılkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Üçsırt köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Ségiran [ Kürd sêgiran "üçtepeler" ]
E1914 K&P: Salegan/Sekran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alagün köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Mollaxıdıran [ Kürd melexidiran "Molla Hıdırlar" ]
  Gümüşali köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Alozerik [ Kürd "sarıerik" ]
■ Karameşe köyüne bağlı Alozerk ve Simtoros [Erm Surp T'oros] mezraları 13.8.1952'de birleştirilerek Gümüşali adıyla köy oldu. SN
  Elçiler köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Resûlan [ Kürd resûlan "elçiler (aş.)" ]
  Keçidere köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Çaksor [ Erm çaxtsor "değirmendere" ]
  Bostankent köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902, 1928 Epr, K: Bostankent
■ Profesör Manandyan, Tabula Peutingeriana'da zikredilen Vastauna menzilinin bu yer olduğunu ve Ermenice adının Bastawan (Pasdavan - Şenlikköy) olması gerektiğini güçlü bir şekilde savunur. The Trade and Cities of Armenia, 106. SN

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Mercimekkale mv - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
E390, E905 Pav, Mam: Oğagan [ Erm "sırtlı" ]
■ 4. ila 9. yüzyıllar arasında Muş ovasına hakim olan Mamigonyan hanedanının dede mülkü ve türbelerinin bulunduğu kale idi. SN
Grafik harita göster     haritada ara : km