Mazıdağı'da 61 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gümüşyuva köy - Mazıdağı - Mardin
1928 K: Dêra Metinan [ Kürd "Metinanlar (aş.) kilisesi" ]
■ Bizans dönemine ait görkemli kalesi mevcuttur. SN
  Sakızlı köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Banqîr [ Kürd "neftdamı?" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Balpınar köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Girêsorê Metinan [ Kürd "Metinan (aşiret) kızıltepesi" ]
1946 MYK: Giriserimetinan
  Arısu köy - Mazıdağı - Mardin
1946 MYK: Gölagüli
1928, K2006 K, LQ: Golagulê [ Kürd "Çiçek (öz.) gölü" ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Sağmal köy - Mazıdağı - Mardin
1946 MYK: Birini
1928 K: Bîrîniye [ Kürd "aş." ]
  Karataş köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Şemikan [ Kürd şemikan "aş." ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Atalar köy - Mazıdağı - Mardin
1928 K: Xarok [ Kürd "eğrice" ]
  Kocakent köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Têzin
1928 K: Têznê
  Şanlı köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Dêşan
Türkmen yerleşimi
  Gümüşpınar köy - Mazıdağı - Mardin
1526, K2006 NG, LQ: Tarîn
  Ekinciler köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Kufrag
  Konur köy - Mazıdağı - Mardin
1946 MYK: Yukarışip
1928 K: Şêb ulya [ Kürd şêb "şap" ]
  Çayönü köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Lalan [ Kürd "aş." ]
  Yetkinler köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Dirrîn [ Kürd dirrîn "yırtıcılar" ]
  Meşeli köy - Mazıdağı - Mardin
1526, 1928 NG, K: Mahlebi [ Ar mahlebiyye "mahlepli" ]
  Bahçecik köy - Mazıdağı - Mardin
1928 K: Basîk [ Kürd ]
  İkisu köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Mendêlan [ Kürd ]
  Tanrıyolu köy - Mazıdağı - Mardin
1928 K: Kurik [ Kürd kurik "höyücek veya oğulcak" ]
  Evciler köy - Mazıdağı - Mardin
1928 K: Kasrik [ Kürd qesrik "konacık" ]
  Yücebağ köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Kelek [ Kürd kelek "sal" ]
  Şenyuva köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Şewaşî
1928 K: Şevaşî [ Kürd şêwişî/şêwişan "aş." ]
  Engin köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Zizin [ Kürd "ayrıkotu" ]
1928 K: Ziznê
  Ortaklı köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Xirbê Xelîlan [ Kürd "Haliller öreni" ]
  Mazıdağı ilçe - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Şemrex
1518, 1928 NG, K: Şemreh/Şamreh
1869 S-Di: Mazudağı (idari bölge)
■ Mazıdağı Osmanlı döneminden beri idari birim adıdır. Merkez kasabanın adı Şemreh veya Şemrex'tir. SN
■ Mazıdağı, eski Şam yolunun geçtiği yerdir. Zaten Şemrex de Kürtçe Şem (şam) rex (yol) demektir. mustafa
  Belek mz - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Hindiris
  Esimli mz - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Xirbê Bîran [ Kürd "kuyuluören" ]
  Karadal mz - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Yavrî
  Karasu mz - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Reşan [ Kürd "karalar" ]
  Yeşilköy köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Xidûr
1919: Xidur
■ © 14.05.1919 Derek kazasının Dumilan Aşireti Xidur ve Hanik karyeleri ahalisi.. deyar heyran
  Sütlüce mz - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Mawan [ Kürd ]
  Şiftek mz - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Por
  Yağmur köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Avrihan
  Yoncalı mz - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Xirbesimaq [ Kürd "sumaklı ören" ]
  Yuva mz - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Xirbê Heyder [ Kürd "Haydarören" ]
  Duraklı köy - Mazıdağı - Mardin
1928 K: Xalilan [ Kürd Xelîlan "Haliller" ]
  Ömürlü köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Pîran [ Kürd pîran "dedeler" ]
  Arıköy köy - Mazıdağı - Mardin
1928 K: Xanazenbûr [ Kürd "arıevi" ]
  Karalanı köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Mêqer
1928 K: Mékar
Türkmen yerleşimi
  Yukarıkonak köy - Mazıdağı - Mardin
1946 MYK: Yukarı Xanik
1928 K: Xanik [ Kürd "evcik" ]
■ © 14.05.1919 Derek kazasının Dumilan Aşireti Hudur ve Hanik karyeleri ahalisi... deyar heyran
  Ulutaş köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Bîrkahesenan [ Kürd "Hasanlarpınarı" ]
  Derecik köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Tewaşî
1946 MYK: Tavsi
1928 K: Tavus [ Erm tavk akk. tavıs "mazılıklar, meşelikler" ]
Kürd yerleşimi
  Gürgöze köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Eynsilêman
1928 K: Aynsüleyman [ Ar ˁayn Süleyman "Süleyman pınarı" ]
  Aksu köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Axgewrik
1946 MYK: Akgevir [ Kürd avgewrik "beyazsu" ]
Kürd (Baravi) yerleşimi
  Çankaya köy - Mazıdağı - Mardin
K2010: Qêmêz
1928 K: Kaymazi
  Işıkyaka köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Birkê [ Kürd "gözeli" ]
  Kemerli köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Xerabbazin [ Kürd "bilezikören?" ]
Kürd (Baravi) yerleşimi
■ Mala Xelef ve Mala Berxo adlı iki büyük aile bulunmaktadır. Köyün asıl sakinleri olan Mala Xelef yaklaşık 200 yıl önce Hétıvan adlı köyden gelmişlerdir. Virane olan köy mıntıkası Mala Xelef tarafından bayındır hale getirililmiştir. mustafa halef
  Tarlacık köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Hitwan
  Bilge köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Zanqirt
1928 K: Zankırt
  Erdalı köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Xanikan [ Kürd "evcikler" ]
1928 K: Xanik [ Kürd "evcik" ]
  Gürpınar mz - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Kanîgenîkê
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Aşağıocak köy - Mazıdağı - Mardin
1928 K: Kuri süfla [ Kürd kurajêr "aşağı derince" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Yukarıocak köy - Mazıdağı - Mardin
1928 K: Kurî ulya [ Kürd kurajor "yukarı derince" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Atlıca köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Ziyareta Hesp [ Kürd "at yatırı" ]
1928 K: Ziyaretiesb
■ K2012: Şêxanê Jorî soskerya
  Aykut köy - Mazıdağı - Mardin
K2006 LQ: Darguwîz [ Kürd "cevizağacı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Özlüce köy - Mazıdağı - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Qertê
  Kışlak köy - Mazıdağı - Mardin
1526, 1928 NG, K: Şivistan [ Kürd şivistan "fidanlık" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km