Malazgirt'de 75 yerleşim bulundu.
sırala 
  Güzelbaba köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Xıtik [ Kürd ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yurtseven köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
Eski adı: Malbat [ Kürd malbat "sülale (aş.)" ]
Kürd (Hasanan) yerleşimi
■ Malbatlar Hasananların bir koludur. SN
  Yolgözler köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Sévi [ Kürd sêvê "elmalı" ]
  İyikomşu köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Torakan [ Kürd toraqan "çökelekçiler" ]
E1895 HSH: Toraxan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Karıncalı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Moriyan [ Kürd morikan? "karıncalı" ]
  Alikalkan köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1980 DİE: Söğütgünü
1928, 1968 K, K2: Alikalkan [ Kürd alîkulekan ]
  Erence köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Azo
E390 Pav 20: Adzux [ Erm "kömür" ]
■ 350 yılında İran komutanı Şapuhvaraz'ın Abahunik ilinde kral Diran'ı esir alıp kör ettiği Adzux köyü burası olmalıdır. SN
  Aktuzla köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
K2010: Kar [ Kürd kar "tuzla" ]
Osm: Memlaha [ Tr "tuzla" ]
  Ulusu köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
K2010: Gundêfeyat [ Kürd "Feyyad (öz.) köyü" ]
1946 MYK: Feyat
  Balkaya köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Roşkan [ Kürd rojkan ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Boyçapkın köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Boyçapkın
E1895 HSH: Boyiçabğun
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Karakoç köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
E1914 K&P: Hasé
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çiçekveren köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Zikreş [ Kürd zikreş "karagöbek" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Kadıköy köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
Eski adı: Kadé [ Kürd qadê "meydan" ]
  Arslankaya köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
K2010: Qasımiya Riza [ Kürd "Rıza Kasımlı" ]
1928 K: Kasımi
E1895 HSH: Xasmik/Xasımi
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Ağılbaşı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
Eski adı: Mezragevrik [ Kürd gewrik "bozca" ]
  Fenek köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
E1895 HSH: Fanik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Beşdam köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Mollaali [ Kürd meleelî "Molla Ali" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Laladağı köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1946 MYK: Alikan [ Kürd "Aliler" ]
  Beypınarı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
Eski adı: Miro [ Kürd mîro "beyyeri" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Uyanık köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
Eski adı: Velekor [ Kürd welekor "deredibi" ]
  Sırtdüzü köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Nazi [ Kürd nazê "Nazlı (öz.)" ]
  Çayırdere köy - Malazgirt - Muş
1928 K: Derik [ Kürd dêrik "kilise" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Nurettin köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1928 K: Nurettin
E1914 K&P: Noradin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bademözü köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Bastam [ Kürd basten? "yelalan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 15.09.1765 Malazgird sancağı Batsan (?) nam karyede münhal timar. deyar heyran
  Tıkızlı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
Eski adı: Fışyan [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Hanoğlu köy - Malazgirt - Muş
E1902, 1928 Epr II.137: Hanoğlu
E1895 HSH: Xanoğli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gölağılı köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1928 K: Kéranlık [ Erm/Kürd keran/kêran "kütük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Hasretpınarı köy - Malazgirt - Muş
1928 K: Tendürek [ Erm ]
E840, E1075 Last, Epr II.44: T'ondrag/Tondras [ Erm "tandır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 9. yy ortalarından itibaren iki yüz yıl süreyle Ermeni toplumunu altüst eden Tondrakçı mezhep hareketinin doğum yeri muhtemelen burasıdır. Hadiseyi 11. yy tarihçisi Lastivertli Arisdakes ayrıntılı olarak anlatır. Ancak Iğdır-Erciş-Malazgirt-Hınıs arasındaki 180 km çaplı alanda T'ondrag adını taşıyan en az beş köy olduğu akılda tutulmalıdır. ■ 18. yy'dan önce Kürt Mirdasî aşiretlerinden Banoki aşireti egemenliğine girmiş ve Şeyh Hasan Banoki türbesi önem kazanmıştır. SN
■ © 04.01.1719 Aşayir-i Ekraddan Merdis mensubininden [Kürd Mirdasi aşiretinden] Banoki ve Başıcı aşiretleri maktularının tahsili hususunda... © 18.06.1859 Bulanıklı Şeyh Ahmed Efendi'nin uhdesinde bulunan Şeyh Hasan Banoki Zaviyesi meşihatına ve dervişan taamiyesine yapılan müdahalenin men'i. © 21.11.1892 Muş'un Malazgird nahiyesinin Tendirek köyündeki Molla Hüseyin Banuki Zaviyesi'nin taamiyesine vakfedilen Tendirek ve Okçiyan köyleri hasılatının tedkiki... deyar heyran
  Kardeşler köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
K2017: Elikulekan [ Kürd "Ali oğulları" ]
1928 K: Alikalkan
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Aynalıhoca köy - Malazgirt - Muş
E1914 K&P: Aynalıhoca
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akalan köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
K2010: Koma Koçali
1928 K: Saidkomu [ Kürd komaseyidan "Seyitler (aş.) komu" ]
  Dirimpınarı köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1928 K: Xanik [ Kürd "hancağız" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Okçuhan köy - Malazgirt - Muş
1928 K: Okçiyan [ Kürd+Tr "okçular (aş.)" ]
E1895 HSH: Oxçin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 21.11.1892 Muş'un Malazgird nahiyesinin Tendirek köyündeki Molla Hüseyin Banuki Zaviyesi'nin taamiyesine vakfedilen Tendirek ve Okçiyan köyleri hasılatının tedkiki. deyar heyran
  Hasanpaşa köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1928 K: Hasanpaşa
E1895 HSH: Hasanpaşa
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Muhtemelen Akkoyunlu hükümdarı Hasan Padişah adından. SN
  Koçali köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
Eski adı: Komanûrî [ Kürd komanûrî "Nuri komu" ]
  Beşçatak köy - Malazgirt - Muş
K2010: Xarabaqasım [ Kürd "Kasım (öz.) harabesi" ]
E1902 Epr II.155: Xaraba Qasmik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Konakkuran bld - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1928 K: Dıgnik
E1914 K&P: Dügnuk/Dagnuk [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Nüfusun Müslümanlaşmış Ermeni olduğu rivayet edilir. SN
  Odaköy köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1928 K: Yekmal [ Kürd "tek hane" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hancağız köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1946 MYK: Kanikork/Kanikörk [ Kürd kanîkorik "kuruçeşme" ]
E1914 K&P: Ganigurk
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Karaali köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1914, 1928 K: Karaali
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Malazgirt ilçe - Malazgirt - Muş
Byz: Mandzikert
E650, E1075 Last 93: Manazgerd
E390, E482 Pav 7, MKh: Manavazagerd [ Erm "Manavaz (öz.) hisarı" ]
Ark: Minouas
■ 5. yy tarihçisi Khorenli Movses'in aktardığı rivayete göre kral Manavaz, Ermeni soyunun kurucusu olan Hayk'ın torunu ve MS 320 yılına dek bu bölgede hüküm süren Manavazyan sülalesinin kurucusu idi. Muhtemelen Urartu kıralı Menuas (MÖ 9. yy) ile aynı kişidir. İlçe merkezine yakın Adaköy'de Urartu kralı Menuas'a ait bir yazıt bulunmuştur. ■ İlçenin Ermeni nüfusunun bir bölümü 1895 olayları sırasında din değiştirerek Müslüman olmuştur. 20. yy başında birçok köyde Hıristiyan ve Müslümanlaşmış nüfusun birlikte yaşadığı görülür. SN
  Aradere köy - Malazgirt - Muş
1914, 1946 K&P, MYK: Piramasyan [ Kürd piramasiyan "balıklıköprü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Kulcak köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1928 K: Abdo [ Kürd abdo "kulcak (veya abdal)" ]
■ İstiklal mahkemesi tarafından idam cezası verilmek suretiyle ahıra 24 saat kapatılıp içeri gaz atılarak infaza tabi tutulan Haci Yusuf YURDAKUL ölemeyip yaşama tutunmuştur.. Abdo Köyü ve Şêbo ya kadar 20 bin dönüm arazi Yusuf Ağa'ya aitti. Yusuf YURDAKUL daha evvelki yerleşimci köy ahalisinden bir şekilde ele geçirmiş babasının tek evladidir. Şu an Abdo Köyü YURDAKUL sülalesinin yerleşim alanıdır. cudi
  Alyar köy - Malazgirt - Muş
1928 K: Alyar
  Mollabaki köy - Malazgirt - Muş
1730 K: Mollabaki
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 10.05.1730 Malazgird'de Molla Baki karyesi ve gayriden 3200 akçe timar mutasarrıfı Yakub'un vefatıyla mahlulünden oğulları İbrahim ve İsmail'e tevcihi. deyar heyran
  Boyundere köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1928 K: Demyan [ Kürd demyan/demenan "aş." ]
  Muratkolu köy - Malazgirt - Muş
Eski adı: Banasalara [ Kürd bana salaran "karargâh" ]
  Tatlıca köy - Malazgirt - Muş
E1895 HSH: Hasuner/Hasunan [ Kürd hasunan "Demirciler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Yaramış köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1928 K: Yaramış
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Güleç köy - Malazgirt - Muş
1928 K: Azizan [ Kürd komikaazîzan "Azizler çiftliği" ]
  Dolabaş köy - Malazgirt - Muş
1928 K: Dolabaş
E1895 HSH: Dolağbaş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mezra köy - Malazgirt - Muş
1928 K: Mezra
  Sarıdavut köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1914, 1928 K: Sarıdavut [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni/ yerleşimi.
  Adaksu köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1960e DİE: Şebboy
1928 K: Şébo [ Kürd ]
  Karakaya köy - Malazgirt - Muş
1928 K: Karakaya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Oğuzhan köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1928 K: Oğuzan [ Tr "oğuzlar?" ]
E1914 K&P: Oğuzyan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gülkoru bld - Malazgirt - Muş
1933: Xarabasor [ Kürd xirabasor "kızılören" ]
  Bostankaya köy - Malazgirt - Muş
E1895 HSH: Bostankaya
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Önemli bir Urartu yerleşiminin izleri ve kale mevcuttur. SN
  Kızılyusuf köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1928 K: Kızılyusuf
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km