yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Malatya'da 657 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  ? mz - Darende - Malatya
1946 MYK: Gâvurkuyusu
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ KÜRT YERLEŞİMİ kürt gücü
■ Kürt Nüfusu Baskın Kürecîkan
  Yeniköy köy - Darende - Malatya
■ Sünni Kürt yerleşimi* Molla Pir
■ Türk yerleşimi, Molla Pir siktir git lan bu siteden koca kafalı pezevenk metonio
  Kurudere köy - Darende - Malatya
■ Kürt Yerleşimi Türk
■ Türk yerleşimi* metonio
■ Kürt yerleşimi Molla Pir
  Gazi köy - Darende - Malatya
■ Türk yerleşimi metonio
  Yarımca köy - Darende - Malatya
Alevi Kürd yerleşimi
■ Türkmen Alevi yerleşimi. Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ KÜRT YERLEŞİMİ VARDIR Molla Pir
  Başdirek köy - Darende - Malatya
1946 MYK: Palanga [ Tr "hisar" ]
■  Türkmen Yerleşimi Türk
  Mezra köy - Doğanyol - Malatya
1928 K: Mezra
■ Türk yerleşimi metonio
  Günpınar köy - Darende - Malatya
1946 MYK: Aşudu
E1914, 1928 Bal 128, K: Aşodi [ Erm "Aşot (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Aşodi 1914 itibariyle 1.103 Ermeni barındırıyordu. Surp Asdvadzadzin kilisesi ve Surp Hagop Manastırı bulunmakta idi. Şimdiki yerliler ATMALI AŞİRETine mensuptur. yalcin
■ Türk yerleşimi* metonio
■ Kürt Atmalı aşireti yerleşimi. Molla Pir
  Yazıköy köy - Darende - Malatya
■  Türkmen Yerleşimi Türk
  Çukurkaya köy - Darende - Malatya
1928 K: Fenk [ Erm vank' "manastır" ]
■  Türkmen Yerleşimi Türk
■ Ermeni yerleşimi Molla Pir
  Yavuzlar köy - Darende - Malatya
1960 DİE: Gedikağzı
1928 K: Mengelüs [ Erm mangaluys "Yavru İsa Kerameti" ]
■  Türkmen Yerleşimi Türk
■ Ermeni yerleşimi Molla Pir
  Kavak köy - Darende - Malatya
Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
■ Kürd Aşiret yerleşimi Kürecîkan
  Sakızlı köy - Darende - Malatya
1928 K: Şabuk
■ Türk yerleşimi metonio
  Darende ilçe - Darende - Malatya
Eski adı: (Derindere)
1282 Bibi: Daranda
Y625 TİB: Táranta/Dálanda
■ En erken 625 yılında kaydedilen Táranta kalesi şimdiki kasabanın 4 km kuzeybatısındaki Eski Darende mevkiindedir. SN
■ Malatya'da Ermenilerin tarihi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak Darende ve Arapkir'dedir. Kürdce: Tiranda. yalcin
  Karlık köy - Kuluncak - Malatya
■ Alevi Türkmen ve Sünni Türkmenlerin beraber yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
  Şuğul köy - Darende - Malatya
■  Türkmen Yerleşimi Türk
  Yenice bld - Darende - Malatya
1668: Yenice
Kürd yerleşimi
■ © 14.08.1668 Darende'ye tabi Yenice karyesinde vaki Balaban Bey Zaviyesi zaviyedarlığı bedelinde karye-i mezkur camii hitabetinin tevcihi hakkında... deyar heyran
  Güdül köy - Darende - Malatya
■  Türkmen Yerleşimi Türk
  Karşıyaka köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Medişeyx
■ Türk yerleşimi metonio
■ Doğru bilgi verelim köy nüfusu Kürtlerden oluşmaktadır Kürt yerleşimi bulunur. Molla Pir
  Ağılyazı köy - Darende - Malatya
Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
■ Kürd Aşireti Kürecîkan
  Sofular bld - Kuluncak - Malatya
■ 26.05.1740 Darende'de medfun Şeyh Hamid-i Veli Dergahı vakıf köylerinden Eskisofular köyünün, göçebe olan reayası başka yere göçtüğü vakit ... deyar heyran
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Karadiğin köy - Darende - Malatya
■ Türk yerleşimi metonio
  Çaybaşı köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946 MYK: Cade
1928 K: Ceğde
■ Türk yerleşimi metonio
  Göllüce köy - Darende - Malatya
■ eski adı kelhasan köyüdür merdo yılapyan
■  Türkmen Yerleşimi Türk
  Akçatoprak köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Mığdi
■ Türk yerleşimi metonio
  Yukarıulupınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Setrak ulya [ Erm setrag "öz." ]
■ © 08.02.1777 Darende kazasına tabi Keremter nam karyeye cari olan su ile ötedenberi bahçelerini ve sair yerleri sularken Setrek karyesi ahalisinin sularını kestiklerinden... deyar heyran
■ Türk yerleşimi metonio
■ Ermeni nüfusu Ermeni yerleşimi. Molla Pir
  Bıcır köy - Kuluncak - Malatya
Alevi yerleşimi
■ Köy adının doğru yazımı "Bicir"dir. Janina
■ Alevi Türkmen yerleşimi. Mert Çakmak
  Aşağıulupınar bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Setrak Süfla [ Erm Setrag "öz." ]
Türk yerleşimi
  Balaban bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Gerimter
1722: Keremter?
■ © »»» 22.11.1722 Darende kazasına tabi Kermeter karyesinde sakin Kutbü'l-arifin Şeyh Abdurrahman evladlarından Şeyh Abdülkadir ve oğulları Zeynel ve İsmail deyar heyran
■ (Erm. Գերմեթեր?, Germeter) 19. ve 20. yüzyıl Ermeni yerleşimidir. Bucak halkı baskılardan ötürü 1915 soykırımı sonrası çocuklarına Türkçe veya İslami isimler koymayı tercih etmiştir. 19. yüzyıl ve öncesi asırlarda Hıristiyan Ermeni olan halk 19. ve 20. yüzyıllarda kitleler halinde İslamiyet'e geçiş yapıp Türkçe konuşan Müslüman Ermeni topluluğu haline gelmişlerdir. 20. yüzyılda Ermenilerin üç kilisesi ve 300 öğrencinin devam ettiği 2 okulu bulunmaktaydı. Surp Hagop Kilisesi, Ortaçağ’dan kalma Astvatsatsin Manastırı bulunmaktaydı. İlk Çağ Büyük Ermeni Krallığı'nın en uç batı yerleşim noktalarından biridir. Çağlar boyu bucak halkının genel uğraşı ve geçim kaynağı zanaatkârlık ve tüccarlıktı. Mordad
■ Balaban bucağının yukarı beldesi Ermeni ve Alevi Kürt nüfus yerleşimindedir aşağı beldesi ise Türkmen ve Sünni Kürt nüfusu yerleşmistir. Molla Pir
  Irmaklı köy - Darende - Malatya
Eski adı: Mezgiden [ Kürd mezgidan? "mescitler?" ]
■ Türk yerleşimi metonio
■ Kürt yerleşimi Molla Pir
  Ayvalı bld - Darende - Malatya
■ Türk yerleşimi metonio
  Darılı köy - Kuluncak - Malatya
1928 K: Çormi
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi. Çörmü köyü olarakta bilinmektedir. Mert Çakmak
  Ilısuluk köy - Kuluncak - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Karabacak köy - Darende - Malatya
■ KÜRT YERLEŞİMİ kürt gücü
■ Nüfusun tamamı Kürtdür Molla Pir
  Bıçakçı köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Pıçakçı
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Gövdeli bld - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Murata
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
■ Sünni Türk yerleşimi. Haziran 2015 secim sonuçları: MHP 186, HDP 2, SAADET 31, CHP 28, AKP 516 Mert Çakmak
■ Alevi Kürt nüfusu Molla Pir
  Nurkuyusu köy - Darende - Malatya
■ önceki adı gavur kuyusudur merdo yılapyan
■ KÜRT YERLEŞİMİ kürt gücü
■ Bölge Kürtlere aittir. Molla Pir
  Yeşiltaş köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946 MYK: İspekçür
1928 K: İsbekçur [ Erm sbidagçur "aksu" ]
■ Türk yerleşimi metonio
■ Ermeni ve Sünni Türkmen yerleşimi vardır Molla Pir
  Yünlüce köy - Kuluncak - Malatya
1928 K: Alvar
Alevi Kürd yerleşimi
■ 1990 yıllarından beri köyün adı gene "Alvar"dır. Janina
■ Alevi Türkmen yerleşimi. Kaynak: http://www.gunestv.com/?islem=hbd&ID=28656&isim=alvar-festivali-duzenlendi.html Mert Çakmak
  Çayköy köy - Kuluncak - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Beğre köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Beğre
Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
■ Sünni Türklerin ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Sünni Türkler cogunluktur. Mert Çakmak
  Kaynarca köy - Kuluncak - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Akbaba köy - Darende - Malatya
1946 MYK: Akbaba
Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
■ Kürt yerleşimi bulunur. Bir çok köyde Kürt nüfusu bulunur Türk azınlıktır. Molla Pir
  Sultanlı köy - Kuluncak - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Suçatı köy - Doğanşehir - Malatya
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
  Darıca köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Tariciyan [ Kürd toriciyan "kırsallılar" ]
Alevi Kürd yerleşimi (Kurecîkan aşireti).
  Kapıdere köy - Doğanşehir - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kuluncak ilçe - Kuluncak - Malatya
1928 K: Ayvalı (idari bölge)
■ Bir dönem Ayvalı bucak merkezi idi. SN
■ Türk yerleşimi. Kuluncak Merkez’de Sunni Türkler cogunluktadır azınlık olarak Alevi Türklerde yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Kozluca bld - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1946 MYK: Aşağıkozluca
1928 K: Kozluca
■ Kürecik Nahiyesine bağlı tek Türk-Sünni köyüdür. Azemce dedikleri bir Türkçe şivesini konuşurlardı. Aralarında Türkleşmiş birkaç Kürd kabilesi de bulunmaktadir. Çevre Kürt köyleri "Qozilce" diyor... yalcin
  Başkaya köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Eski adı: Melik
Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
■ Kürt yerleşimi bulunur bir çok köyde Kürt yerleşimi bulunur Türk yerleşimi bulunmaz. Molla Pir
  Aşağıselimli köy - Kuluncak - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Başören köy - Kuluncak - Malatya
1928 K: Başviran
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi. Mert Çakmak
  Küçüklü köy - Doğanşehir - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Karabük köy - Kuluncak - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Çobandede mv - Akçadağ - Malatya
■ Alevi ziyareti SN
  Harunuşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Harûnan [ Kürd "Harunlar " ]
1928 K: Harunuşağı
Alevi Kürd yerleşimi (Kurecîkan aşireti).
■ Bölgenin tamamında Kürt yerleşimi bulunur. Molla Pir
  Yenipınar köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Çirliyan [ Kürd "aş." ]
1946 MYK: Kirliuşağı
Kürd yerleşimi (Kurecîkan aşireti).
■ yenipınar bir türkmen köyüdür.Osmanlı döneminde çirlüler diyi bilinen soy akçakoyunlu türkmen taifesinde geçmektedir. tarkan
  Bıyıkboğazı köy - Kuluncak - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Dişkaya dağ - Akçadağ - Malatya
K2010: Qilîşqaya
■ Halk arasında 'Qilîşqaya' olarak anılan dağ zaten Türkçedir, yani 'Kılıçkaya', ama yine de değiştirilmiştir. SN
  Zöhredamı mah Darıca - Akçadağ - Malatya
K2010: Xanî Zohrê
  Üçpınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
■ Bir çok köyde olduğu gibi burada da Kürt yerleşimi bulunmaktadır Molla Pir
  Örencik köy - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Kıllılı
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Günerli köy - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 K: Tanikli [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
■ Atmalı aşiretine mensup Kürt yerleşimi. Spas dikim Molla Pir
  Gümüşler mah Darıca - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Guhmışkan [ Kürd "fare kulaklar" ]
  Kavurma yayla - Akçadağ - Malatya
K2010: Qewûrme [ Kürd "oyuk" ]
■ Kürd: Qewirandin 'Oymak', Qewirme/Qewûrme 'Oyuk' yalcin
  Kadirler mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2010: Qadiran
  Çınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
■ Türk yerleşimi metonio
  Bekiruşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Bekiran [ Kürd "Bekirler" ]
1928 K: Bekiruşağı
Alevi yerleşimi (Kurecikan aşireti).
■ Yerleşime Dî Gir = "büyük köy" de deniliyor. yalcin
  Han mv - Akçadağ - Malatya
K2010: Xanê
■ Eskilerden kalma bir han harabesi vardır. SN
  Tirba Budala mv - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Tirba Budala [ Kürd "budala türbesi" ]
  Pînan mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2010: Pînan [ Kürd "Yamalılar" ]
  ? mz - Akçadağ - Malatya
K2010: Xellexûrtan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Ilıca bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946 MYK: Palanga [ Tr "hisar" ]
■ Türk yerleşimi metonio
  Temüklü köy - Kuluncak - Malatya
K2010: Timikan
1928 K: Temüklü
Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
■ Sünni Türk ve Sünni Kürtlerden oluşmaktadır. Köydeki Kürtler Atmalı aşiretine mensuptur. Mert Çakmak
  Çaymahallesi mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Ber Çoyê [ Kürd "çayyanı" ]
  ? mv - Akçadağ - Malatya
K2010: Xaniyê Qollê
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Hesikan mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2010: Hesikan [ Kürd "Hasanlar" ]
  Hopolar mz - Akçadağ - Malatya
K2010: Hopan [ Kürd "bentler" ]
  Kocaman mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2010: Qocan/Qijesenan
■ Mahalle tamemen terk edilmiş durumdadır. SN
  Dipsiz Dere nehir - Doğanşehir - Malatya
K2010: Coya Gir [ Kürd "büyük çaylak" ]
  Bektaşlar mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2010: Bektaşan
  ? mz - Akçadağ - Malatya
K2010: Goma Hoçke
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Konaktepe köy - Kuluncak - Malatya
1928 K: Tersaxan [ Tr Tersa xanı? "Hıristiyan hanı" ]
Alevi yerleşimi
■ Türkmen Alevi yerleşimidir. Daha sonraki süreçlerde Tunceli ve Kahramanmaraş kökenli Alevi Kürtler yerleşmiştir ve halen azınlık olarak köyde yaşamaktadırlar. Kaynak: http://konaktepe.net/konaktepe/?p=315 Mert Çakmak
  Çatê yayla - Akçadağ - Malatya
K2010: Çatê
  Dipsiz Dere nehir - Doğanşehir - Malatya
K2010: Coya Qicik [ Kürd "küçük çaylak" ]
  Akpınar mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2010: Kaniya Spî
  Karabaruyan mv - Akçadağ - Malatya
K2010: Qarabarûyan
■ Bu bölge coğrafyası renk olarak bir kısım kırmızıya ve diğer kısım maviye çalıyor. Taşlı ve kumlu alanda bitki ise hiç yetişmiyor. Bakır ve Demir yatağı olduğu büyük olasılıklı. Adını muhtemelen Ermenice/Kürdçe: Qaraboryan ' Taşlı Bayır' dan aldığı düşünülebilinir. yalcin
■ Kürt yerleşimi Molla Pir

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Mecit mah Kasımuşağı - Akçadağ - Malatya
Z2010: Maciton
  Heyran mv - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Şune Heyran
■ Tapkin sınırları içindeki bir bölge eskiden burda savaş olduğu yerindede bir mezarlık olduğu söylenir kemalkas
  Tığbaşı mv - Akçadağ - Malatya
K2010: Sertıxe
■ Bilaman'ların ilk yerleşim yeri. Yanında Kavırsan (Köpekkayası) vardır. kemalkas
  Paşayurdu mv - Akçadağ - Malatya
■ Bilaman'lar yerleşmeden önce bu bölgede topraktan kaplar yapıldığı söylenir kemalkas
Grafik harita göster     haritada ara : km