yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Kurşunlu'da 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dağtarla köy - Kurşunlu - Çankırı
1960 DİE: Çiğni
1928 K: Çiğinli?
  Çatkese köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 K: Çatkise [ Tr çatkilise ]
  Dağören köy - Kurşunlu - Çankırı
1960 DİE: Mekören
1928 K: Mekviran
  Kurşunlu ilçe - Kurşunlu - Çankırı
1800, 1928 KDem: Karacaviran
L400 Peut, TIB 9.171: Anadynata
1530 KDem: Kurşunlu (idari bölge)
■ © 12.11.1764 Çankırı sancağında Kurşunlu kazasına tabi Kürtler karyesinin yaylağına vaki müdahalenin men'i. deyar heyran
  Sarıalan köy - Kurşunlu - Çankırı
1782: Sarıalan
■ © 11.06.1782 Şabanözü ve Kurupazarı kazalarındaki Türkmenlar cemaatinden İnallu aşireti, eşkıya ini olan Sarıalan belini ferman mucibince muhafaza ve yolcuların emniyetini temin ettikleri ve bununla beraber avarız ve nüzül bedellerini de eda eyledikleri halde, Ankara ve Çankırı valileri yaylak ve kışlak resmi talebiyle kendilerine musallat olduklarından defini istirham eyledikleri. deyar heyran
Grafik harita göster     haritada ara : km