yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Kula'da 91 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniköy köy - Kula - Manisa
■ Alaşehir ilçesine bağlıydı, 1959'da Kula ilçesine bağlandı (29 Nisan 1959). Taner A.
  Gökçeören bld - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1891, 1928 K: Menye
Lt75 Pli: Maionía
■ Maionía esasen Kula yöresinin antik çağdaki adıdır. Aynı adı taşıyan kentin Helenistik döneme ait sikkeleri mevcuttur. SN
  Sandal bld - Kula - Manisa
1712: Sandal
■ Antik çağda Frigya Katakekaumene bölgesinin başlıca dini merkezi idi. SN
■ © 13.03.1712 Kütahya Sancağı'nın Kula Kazası'ndaki Sandal Karyesi'ndeki Şeyh İbrahim mezrasına Nasuh Camii mütevellisi ... deyar heyran
  İncesu köy - Kula - Manisa
1928 K: Gölde
Byz Zg §211: Kólida/Goloida
■ © 02.10.1730 Kula kasabasında Mehmet Çavuş'a Kütahya'da Germiyanoğlu Evkafı'ndan Gölde karyesi mültezimliğinin itası © 28.04.1706 Simav kazası karyelerine göçen on bin kadar Kürd ve Türkmen taifelerinin ahali hudutlarına, bahçelerine ziyanları dokunduğundan menedilmesi... deyar heyran
  Kula ilçe - Kula - Manisa
■ Yüksek (iki katlı) bağ evlerine Rumlar Türkçe kule'den uyarlanmış 'koula' adını verirlerdi. Yörede halâ bu yapılardan vardır. Belirli bir yeri belirtmek için kullanılırken, orada gelişen yerleşimin adına dönüşmüş olabilir. Tankut Beygu
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
  Ahmetli köy - Kula - Manisa
1946 MYK: Ahmetli
  Ortaköy köy - Kula - Manisa
Eski adı: Göçmen mah.
■ 18.5.1956'da Ortaköy adıyla köy oldu. SN
  Yurtbaşı köy - Kula - Manisa
1928 K: Davala
Byz: Tabala
  Güzelyayla köy - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
K2010 birn: Yayla Kutê [ Kürd "dövme yayla" ]
Kürd yerleşimi (Sêfkan aşireti).
■ © 1 Kasım 1950 gününden itibaren, Ankara İli Haymana İlçesi Yenice Bucağının Kerpiç Köyüne bağlı Hasanağayaylası (Kerpiçyaylası), Güzelyayla adiyle bir köy haline getirilmiştir. (RsGz:7580 1950) deyar heyran
  Şerefli köy - Kulu - Konya
1946 MYK: Bumsuzşerefli
Eski adı: Bozyurt
Kürd yerleşimi (Nasiran aşireti).
■ Kürd: Serder Yerleşik yaşama 1845­-1860 yılları arasında geçmişlerdir. Köy Nasirîli aileler olmakla beraber Têrikan aşiretine bağlı ailelerde vardır. Nasirîler: Mala Hecî Hecika, Mala Komişe ve Mala Guriye kabileleridir. Têrikanlar: Mala Gabelek ve Mala Mistefayi Memo kabileleridir . Sonradan Erzurumdan gelip yerleşen aileler vardır ki bu ailelerin Sefîkan oldukları söylenir. . . © 26.08.1925 Haymana'nın Yümsüzşerefli köyünde kalan Buğurcuoğullarından İbrahim oğlu Hacı Süleyman'ın Takrir-i Sükun Kanunu mucibince İstiklal Mahkemesine verilmesi. © »»» 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Bumsuzşerefli ve Kırkpınar köylerinin Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Yeşilyurt köy - Kulu - Konya
1968 K2: Atkafası
1946 MYK: Atkafası
Kürd yerleşimi (Celîkan aşireti).
■ © 02.06.1893 Haymana kazasının Atkafası mevkiine Gürün (Sivas) ve Cebel-i Bereket'ten (Adana vilayeti) gelen nufusun burada haneler inşa etmeleriyle teşkil olunan Karyenin Hamidiye ismiyle isimlendirilerek burada bir cami inşasına müsaade olunması Ankara Vilayetindce taleb olunmuş isede böyle karyelerin isimlendirilmesi ve haritalara işlenmesi için diğer bir büyük şehirlere olan mesafenin belirtilip krokisinin gönderilmesi gerektiği. © »»» 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Atkafası köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Burunağıl köy - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Canbeg aşireti).
■ © 21.04.1969 Ankara'nın Burunağıl köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Sarıyayla köy - Kulu - Konya
Eski adı: Samsam
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Karadağ mah Kozanlı - Kulu - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kozanlı bld - Kulu - Konya
1720: Kızanlı? [ Tr "aş." ]
■ Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba nahiyesine bağlı iken 1956'da Kulu ilçesine bağlandı. (Resmi Gazete, 2 Mart 1956) Taner A.
■ © 11.12.1720 Karinözü'nde Kızanlı karyesinden Ali'nin Hüseyin Beyoğlu ve Karaoğlu Mehmed tarafından darb olunduğuna dair ... deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kırkpınar bld - Kulu - Konya
K2010: Celikan [ Kürd celikî/cêlikan "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Bumsuzşerefli ve Kırkpınar köylerinin Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Karacadere köy - Kulu - Konya
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Karacadere köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Canımana köy - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
1896: Canımana [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ © »»» 12.08.1896 Haymana kazasına tabi Canımana karyesinde bulunan Evliya çeşmesi'nde bir karye teşkil edilerek, Evliya Çeşmesi adı verilmesi. deyar heyran
  Doğutepe köy - Kulu - Konya
1954 RG: Kuşca yay.
■ 12.7.1954'te Doğutepe adıyla köy oldu. SN
■ 12/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Kozanlı Köyüne bağlı Kuşça Yaylası, Doğutepe adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [Rs Gz:8778] deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Hisar köy - Kulu - Konya
Kürd yerleşimi (Cêlikan/Şêxbizin aşireti).
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Hisar köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Soğukkuyu köy - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
K2011: Birê Sexo
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Arşıncı köy - Kulu - Konya
Eski adı: Germik [ Kürd germik "ılıca" ]
Kürd yerleşimi (Xalîkan aşireti).
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Arşıncı köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Dipdede köy - Kulu - Konya
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ © »»» 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Dipdede köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Gökler köy - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
K2010: Gogler
Kürd yerleşimi (Hêcîban/Bêlkan aşireti).
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın ..... muamelelerde bulunması sebebiyle muhakemesini isteyen Gökler karyesi ahalisinden Dördüncü Ordu-yı Hümayun Beşinci Alayı'nın İkinci Taburu'nun Dördüncü Bölüğü onbaşılarından Mehmed bin Ömer'in arzuhali... deyar heyran
■ Türk yerleşimi (Karacakurt Türkmenleri): Mert Çakmak
  Yaraşlı köy - Kulu - Konya
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Yaraşlı köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Seyitahmetli köy - Kulu - Konya
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Seyitahmetli köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Türk yerleşimi (Nogay Türkleri). Mert Çakmak
  Boğazören köy - Kulu - Konya
1946 MYK: Köstengil
1904: Köstendil
■ /Kürd yerleşimi
■ 13.03.1904 Köstendil köyünden Müslim'in arzuhali... * 27.10.1919 Konya'nın Sa'idili kazası Yeniceoba nahiyesine tabi Köstengel karyesini basıp * 29.08.1940 Konya'nın Cihanbeyli kazasına bağlı Köstengil köyünün Ankara'nın Haymana kazasına bağlanması. deyar heyran
■ Türk yerleşimi (Nogay Türkleri). Mert Çakmak
  Karacadağ bld - Kulu - Konya
1928: Yalınayak
Kürd yerleşimi (Xalîkan aşireti).
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi. © »»» 29.03.1954 Ankara'nın Alahacılı, Çatak, Saatlı, Karacadağ (Yalınayak) köyleri ile Konya'nın Hacıömeroğlu, Ortakışla, Kandil, Çimen ve Kozanlı köyleri arasındaki sınırların tesbiti. deyar heyran
  Celep bld - Kulu - Konya
K2010 birn: Sevka [ Kürd sêvikan "aş." ]
Kürd yerleşimi (Sêfkan aşireti).
  Tavlıören köy - Kulu - Konya
1946: Tavlıviran [ Tr tavl-ı viran "viranahır" ]
Kürd yerleşimi (Omeran aşireti).
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Tavlıviran köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Kömüşini köy - Kulu - Konya
■ © 30.04.1953 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Kömişini köyü'nün Bala ilçesinin Merkez nahiyesine bağlanması. © »»» 20.09.1958 Ankara'nın Kömüşini köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Altılar köy - Kulu - Konya
Kürd yerleşimi (Omeran aşireti).
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Altılar köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Ağılbaşı köy - Kulu - Konya
1956 RG: Mandıra [ Tr/Yun ]
■ Türk yerleşimi (Kirim Tatar Türkleri). Mert Çakmak
  Acıkuyu köy - Kulu - Konya
K2010: Bîrtalik [ Kürd bîrtalik "acıkuyu" ]
Kürd yerleşimi (Omeran aşireti).
■ © »»» 28.05.1848 Rişvan aşireti oymaklarından, Ömeranlı ve Belganlı[Belikanlı] aşiretlerinden bin altı yüzden fazla hanenin Eskebşan kazasıyla Konya sancağı kazalarına iskan ettirildiği ... © »»» 26/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Kulu Kazasının Ömeranlı Köyüne bağlı Acıkuyu yaylası (Acıkuyu) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Tavşancalı bld - Kulu - Konya
1956 RG: Ömeranlı [ Kürd "Ömerler (aş.)" ]
Kürd yerleşimi (Omeran aşireti).
■ © 29.06.1913 İnevi nahiyesinin İmranlı (=Ömeranlı) karyesinden Hacı Hüseyin oğlu Hacı Hüseyinin mahdumu Mustafa deyar heyran
  Değirmenözü köy - Kulu - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Çöpler köy - Kulu - Konya
K2010 birn: Çoplî
Kürd yerleşimi (Omeran aşireti).
  Beşkardeş köy - Kulu - Konya
K2010: Torino [ Kürd "yeğen, yiğit" ]
1903: Beşkardeş
Kürd yerleşimi (Omeran aşireti).
■ Torın `yiğit, delikanlı, bir aşirette boybeyinden aşağı sözü geçen kimse` anlamındadır. SN
■ © 19.01.1903 Aslen Ankara vilayetine tabi Haymana kazası ahalisinden İnönü(Inevi=încov) nahiyesinin Beşkardeş isimli mahalline gelerek tavattun etmiş olan altmış hanede üç yüz nüfusun bulunduğu, yerin köy olarak teşkil edilip askerlik ve nüfus kayıtlarının Konya Vilayeti'ne yapılmasına müsaade talebi. deyar heyran
  Kulu ilçe - Kulu - Konya
1807: Kulu
■ 18. yy'da bölgeye hakim olan Kulubey oğulları hanedanı aından. SN
■ © 25.05.1702 Ankara'da Çukurcak kazasına tabi Ahi Çomak Evkafı'nın mütevellileri olan Mustafa Dede, Kulu Dede ile Şaban umur-ı vakfı hüsn-i idare eylediklerinden, cihetin bunlara tevcihi hakkında Kadı Mehmed tarafından yazılan arz. © »»» 27.04.1816 Hadişözü kazasına tabi Kulu ve Kozanlı karyelerinde sakin Kulubeyoğlu voyvoda Seyyid Hüseyin Ağa... deyar heyran
■ İlçenin yerli halkının büyük bir kısmı Kürd ve Türk'tür. İlçeye daha sonraları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelen Kürt aşiretler (Rişvan aşireti, Şeyhbizinli Aşireti vs.) yerleştirildi. 1853-1856 Osmanlı-Rus Kırım Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya göç eden Nogay Türklerinin büyük bir kısmı ilçeye ve çevresine yerleştirildiler. Kozmopolit bir yapıya sahiptir. İlçe halkı Yörükler, Kürtler, Nogaylar, Türkmenlerden oluşur. Türk
  Yazıçayırı köy - Kulu - Konya
K2010: Mehina [ Kürd mehînan "kısraklar (aş.)" ]
Kürd yerleşimi (Canbeg aşireti).
■ © 05.04.1782 Ayıntab ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı, Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı[Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
  Zincirlikuyu bld - Kulu - Konya
K2010 birn: Gundî Ome
1956 RG: Gordoğlu
Kürd yerleşimi (Sêfkan aşireti).
■ Kasaba ahalisi ağırlıklı olarak Rişvan Kürtlerinden olup 19. yy ortalarında Adıyaman-Maraş bölgesinden buraya iskân edilmişlerdir. SN
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. Tosunburnu-Kırşehir (Pizbênikê Jor) bir yaylasından buraya göçetmişlerdir. deyar heyran
  Dinek köy - Kulu - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Fevziye köy - Kulu - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Köşker köy - Kulu - Konya
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
■ © 20.11.1969 Ankara'nın Köşker köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. ××× © 13.05.1801 Haymana kazasında Türkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Mustafa ve Çubukabad kazasında İdmanlı [Êtman] Aşireti'nden Osman'ın Amasya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. g.tt © 03.09.1826 Eşkıyadan Sadi oğlu'nun, Tirkanlı [Têrikan] aşireti beyi ile ittifak ederek Aksaray'a taarruz hududunda iken yetişilerek mühhezim edildiği ve rüesadan Dumanoğlu Cafer Bey ile beş bölükbaşının serlerinin gönderildiği hakkında Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e ariza. g.tt © 06.03.1847 Cihanbeyli Aşireti'nden ahz olunmuş olan neferatdan bazı firar ile Rişvan Aşireti'ne dehalet eden kesanın himayet olunacakları Tirganlı [Têrikan] Aşireti Müdürü Dumanoğlu Mustafa Bey tarafından ifade olunduğundan men edilmesi. (7. Anadolu) © 04.08.1847 Hace-i Ordu-yı Hümayun'dan tezkereleriyle ihraç olunan üç neferin para ve eşyalarını Tabanlı kazasının Sofular karyesi ahalisinden Yusuf ve Terkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Ahmedbey adlı şahısla birlekte sirkat eylediğine dair yapılan tahkikat ve muhakeme. (5. Anadolu Katil Sirkat) deyar heyran
■ Bala Sofular köyü ve kulu köşker köyü arasında bulunan arazide Bayat isimli yerleşim yerinde yaklaşık 1880 lerde çıkan sıtma hastalığı nedeni ile 1895 yılında bayat köyü dağılarak köyün büyük bir bölümü bala soflar köyüne bir kaç hanede köşker köyünü kurmuştur. Altı yedi haneyle kurulan köşker köyü göç alarak büyümüştür. said
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Tuzyaka bld - Kulu - Konya
1956 RG: Haramicütkanlı [ Kürd cudikan "aş." ]
Kürd yerleşimi (Cudikan aşireti).
■ © 03.09.1816 Malatya Kazası'nın Şiro[Pötürge] Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı [Molikanlı], Teştekanlu[?], Kotanlu [Cudkan] aşireti halkından bazı kimseler basıp harab ve yağma ettiklerinden tedîpleri hakkında kuvvetler sevkine dair. deyar heyran
  Kırkkuyu köy - Kulu - Konya
■ Türk yerleşimi (Nogay Türkleri). Mert Çakmak
  Bozan köy - Kulu - Konya
K2010 birn: Cudkan [ Kürd "aş." ]
1769: Bozanlu
Kürd yerleşimi (Cudikan aşireti).
■ © 22.10.1769 Aksaray, Koçhisar nahiyesi Bozanlu ve yine mezkur sancakta Eyüpeli nahiyesinde Nernak karyelerinde... deyar heyran

Haritada yeri belli olmayanlar.
Grafik harita göster     haritada ara : km