Kozan'da 92 yerleşim bulundu.
sırala 
  Işıkkaya köy - Kozan - Adana
1928 K: Tetri
  Akdam köy - Kozan - Adana
1946 MYK: Akdam
  Yukarıkeçili köy - Kozan (Mansurlu bucağı) - Adana
Eski adı: Balâ Keçili [ Tr "yukarıkeçili" ]
  Tepecikören köy - Kozan (Tepecikören bucağı) - Adana
1928 K: Sırkıntı balâ (idari bölge)
■ Sırkıntı nahiye adıdır. Nahiye merkezi önceleri Koyunevi köyündeyken daha sonra Tepecik Örenine taşınmıştır. SN
  Hüseyincik mah Salmanlı - Kozan - Adana
  Görbeyaz köy - Kozan - Adana
Eski adı: Görbiyes
■ Köy bu adı sınırları dahilinde bulunan Görbiyes adlı dağdan alır. Resmi kayıtlarda Görbeyaz olarak geçse de halk dilinde bu köyün adı Görbiyes'dir. ozan serdar
  Velicanlı köy - Kozan - Adana
h2010: Velcenli
■ Köy adı olarak Velicanlı Velcenli sözcüğünden bozmadır. Velicanlı ve civar köylüler Velicanlı adını halen velcenli olarak teleffuz etmektedir. Resmi kayıtlarda velicanlı olarak geçen köyün yani velcenli'nin komşu köylerinden Salmanlı köyünde eski bir ören yerinin adı velcen damı olarak geçmektedir. ozan serdar
  Bekdeş mah Çelenuşağı - Kozan - Adana
Eski adı: Bekdeş
  Bağözü köy - Kozan - Adana
1928 K: Kodas
  Kemer köy - Kozan - Adana
  Güneri köy - Kozan - Adana
1946 MYK: Gönderi
  Özbaşı köy - Kozan - Adana
1946 MYK: Ebülhüdeli
1928 K: Ebülhudalı [ Ar ebûl xudayr? "yeşilce" ]
  Gökçeyol köy - Kozan - Adana
Eski adı: Tılan
  Kozan ilçe - Kozan - Adana
1282 Bibi: Sis
E1163, E1902 Mat, Epr: Sis
1869 S-Di: Kozan (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 12.-14. yy'da kent Kilikya'daki Ermeni hükümdarlığının başkenti ve 20. yy başına dek gatoğigosluk makamı idi. ■ Yerleşim adı Cumhuriyet dönemine dek Sis'tir. Kozan idari bölge adı, 17.-19. yy'larda burada hüküm süren Kozanoğulları beyliğinden dolayı 19. yy sonlarında verilmiştir. Kozan sözcüğünün anlamı ve kökeni belirsizdir; Kürtçe olduğu rivayet edilir. SN
■ © 22.03.1703 Rakka tarafına geçmek için ferman alan Ekrad [Kürd] taifesinden silahşör-i padişahi Beşir ve kardeşlerinin eskisi gibi Sis sancağında iskanları hakkında Sis kadısına emirname. © 04.03.1717 Sis Kadısı Ali'nin Anavarza mahallesindeki Ekrad [Kürd] cemaati zehair mühimmatı hakkında arzları. - Deyar Heyran SN
■ Kozan, Sis’in kuzeyinde Kozanlu/Kozanoğlu aşiretinin yerleşerek kurduğu yerleşim yeri. Günümüzde Sis’i de içine almıştır. Kozanoğlu Aşireti/Cemaati, 1526 tarihli Tapu Tahrir Defterinde, Dulkadirli Ulusu’na bağlı “Ağca Koyunlu Taifesi”ne bağlıyken 1530 yılı Tahrir Defterinde “Karamanlı Türkmen Taifesine” bağlı “Kozanlu Cemaati” olarak “Kars” (Kadirli/Osmaniye) bölgesinde ve Maraş Kazasında “Maraş Yörükleri” içinde kaydedilmiştir. Bununla birlikte başka bir parçası, 1526, 1536, 1550, 1570 ve 1584 tarihli defterlerde, Halep Türkmenlerinden Harbendelü Taifesine bağlı olarak "Kozanlu Cemaati" olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Hamam köy - Kozan - Adana
■ Meşhur Tlan Çiftliği. Şimdilerde Ocak ve Hamam adıyla iki yerleşkeye dönüşmüş. Tılan, Telan, Taylan çiftilği olarak da adı geçiyor. leon erarslan
  Ayşehoca köy - Kozan - Adana
Alevi yerleşimi
  Dağlıca köy - Kozan - Adana
1928 K: Orçan [ Tr "aş." ]
■ Maraş - Andırın - Alanlı maddesine bakınız. SN
  Pekmezci köy - Kozan - Adana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski ismi: Pekmezciyan. Ermenilerin 1915te tehcirinden sonra Kilikyadaki evsiz barksız 2. Balkan harbinden kaçmış Serezli muhâcir iskân edildi. 1950ze kadar Bulgaristan ve Romanyadan da eklenenler oldu. Balıkesir ve Bursaya iskân olmamış Aydınlı yörüklerden de iskân edildi. Manav
  Hacılar bld - Kozan - Adana
■ Hacıbeyli ve Hacılar zaman zaman kullanılmıştır. ishak levent
  Dilekkaya köy - Kozan - Adana
1928 K: Anavarza
A796: ˤAyn Zarba
Byz St: Anázarba
■ 1. yy'dan itibaren Anabarza ve Anazarba adıyla önemli bir Roma kentidir. Nihai kökeni bir Sami dili olabilir; ancak Ar ˤayn Zarba 8. yy'dan önce görülmez. ■ 12.-13. yy'larda Kilikya Ermeni hükümdarlarının başlıca kalesi idi. Birçoğunun mezarı buradadır. SN
  Bucak köy - Kozan - Adana
  Çamlarca köy - Kozan - Adana
1928 K: Tokmanaklı


Grafik harita göster     haritada ara : km