Kovancılar'da 85 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeşildere köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Kilise
■ 1994'te boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Uyandık köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Muşulu [ Kürd mûşiyan "aş." ]
  Fahribey köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Fahribey
E1914 HSH: Faxro
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatakbaşı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Kızılan [ Kürd+Tr "Kızıllar (aş.)" ]
  Soğanlı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Karaxido [ Kürd "Hıdır tuzlası" ]
  Kaçar köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
E1900: Xacar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ekinbağı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Reşan [ Kürd reşan "karalar (aş.)" ]
  UzunOva köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
E1900: Uzunoba
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaybağı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Çakçur [ Erm çaxçur/çağatsçur "değirmensuyu" ]
1928 K: Karaçor (idari bölge) [ Erm k'araçur "taşlıçay" ]
  Topağaç köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Pafikan [ Kürd "Pafikler (öz.)" ]
  Avlağı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Avlağı
E1914 HSH: Avlavu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  HacıMekke köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Hacımeke
E1913: Hacimeke
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  İğdeli köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Sorikan [ Kürd sorikan "Kızıllar" ]
  Yenidam köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Cafikan [ Kürd cafo/cafikan "aş." ]
  Kuşçu köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Kuşçu
E1914 HSH: Kuşçi [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kavak köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Kavak
  Yarımca bld - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Yarımca
E1900 AY: Armucan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karagelik mah Yarımca - Kovancılar - Elazığ
E1900 AY: Karagelik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bağgülü köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Murikan [ Kürd mûrikan "aş." ]
  Muratbağı köy - Kovancılar - Elazığ
E1900 AY, Epr: Gülişger
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kuşağacı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Veyis [ Kürd weys "öz." ]
  Sürekli köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Kuran [ Kürd "oğullar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tepebağı köy - Kovancılar - Elazığ
1960e DİE: Karur
E1913: K'aror [ Erm "taşlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karabük köy - Kovancılar - Elazığ
E1902 Epr: Xarapovk'
E1900: Karapurk [ Erm k'arapurk? "taşkule" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 23 hane Ermeni nüfus ve Meryemana kilisesi vardı. SN
  Yeniköymezrası mz - Kovancılar - Elazığ
E1902 Epr: Norkeği mezre [ Erm "yeniköy mezrası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeniköy köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Yeniköy
E1900 AY: Norkeğ [ Erm "yeni köy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşçanak köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Totik
E1914 HSH: Tavtamızre [ Erm "Davut mezrası" ]
E1902 Epr: Tavtig [ Erm "Davutçuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürt Enstitüsü sözlüğüne göre totik: "1. dudu kuşu, 2. kafa, 3. hatmiye benzer bir bitki, 4. börek, delikli tandır ekmeği, 5. çömelme". Buyurun, buradan yakın. SN
  Bilal köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Bilal
  Beşpınar köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Noşnak
E1900 AY: Norşnag [ Erm norşnag "yeniköycük" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gökçedal köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Habab Gözereği [ Kürd gozerek "cevizlik" ]
  Gözecik köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Bedevi [ Kürd bedewê "güzel" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Soğukpınar köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Artxan
E1900 AY, Epr I.282: Artığan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Kamışlı mah Soğukpınar - Kovancılar - Elazığ
E1900: Kamışlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kovancılar ilçe - Kovancılar - Elazığ
1946 MYK: Kovancılar
Eski adı: Macır [ Tr "muhacir" ]
■ 1934'te Bulgaristan muhacirlerinin iskânı için kuruldu; Silistre'deki Kovancılar köyünün adı verildi. SN
■ İlçenin kabaca batısındaki köyler Türk, ortasındaki köyler Kürt-Kurmanç, doğusundaki köyler Zazadır. Batısındaki köyler bir kaç muhacir Türk köyü hariç tamamen yerlidir, ortasındaki köylerden iki köy Alevi-Kürt gerisi Sünni-Kürttür, doğusundaki köylerden bir köy Alevi-Zaza, gerisi Sünni Zazadır. Bu ilçedeki Türklerin ezici çoğunluğu ilçe/il dışına göç etmişlerdir. metonio
  Altınkum x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Kinar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Keban baraj gölüne battı. SN
  Ekinözü köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Habab
E1900 AY: Havav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Boğos Gadarikyan, Maradz Crakner: Havav Küğin Yeğernı (New York 1950) adlı eserinde Havav köyünün mufassal tarihini verir. Köy yakınında bulunan Kağtsrahayats Asdvadzadzin Manastırı (Քաղցրահայեաց Սուրբ Աստուածածին) 1468 yılından itibaren kaydedilmiştir. SN
  Amarat mv - Kovancılar - Elazığ
E1900 AY: Aşunküğ [ Erm "güz köyü" ]
  Kapıaçmaz köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Kapıaçmaz
E1900 AY: Tsét [ Erm "zeytin" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karıncaköy köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Karıncaköy
E1900: Mrçuman Mezre [ Erm "karıncalı mezra" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yazıbaşı köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Sekrat/Sekerat
E1900 AY: Sakrat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Saraybahçe köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Çınaz
E1914: Şınaz [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Esenkavak x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Bestek [ Kürd bestek "derecik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Keban baraj gölüne battı. SN
■ © 03.06.1799 Palu'nun Mera nahiyesine bağla Bestek karyesi Camii hitabet cihetinin Ahmed Halife'ye tevcihi deyar heyran
  Köprüdere köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Abrank
E1900 AY: Abrank' [ Erm "mülk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şenova köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Nixri
E1913: Nexri
E1900 AY, Epr: Nırxi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çakırkaş bld - Kovancılar - Elazığ
E1900 Epr II.194: Xoşmat [ Erm k'ôşmat "tekesakalı bitkisi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 110 hane Ermeni nüfusu ve İsa'nın havarilerinden Tateos tarafından inşa edildiği rivayet edilen kilisesi vardı. SN
  Demirci köy - Kovancılar - Elazığ
E1900: Demirci
■ 20. yy başında Ermeni/Zaza yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 10 hane Ermeni, 15 hane Zaza nüfusu vardı. Epr I.574 SN
  Sarıbuğday köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Karaşeyh [ Kürd karaşêx "şeyh tuzlası" ]
  Karasungur köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Behraman [ Kürd "Behramlar" ]
Zaza yerleşimi
  Yukarıkanatlı köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Nasran ulya [ Kürd nasiran "Hıristiyanlar" ]
  Aşağıkanatlı köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Nasran süfla [ Tr/Kürd Nasran "Hıristiyanlar" ]
  Okçular köy - Kovancılar - Elazığ
1946 MYK: Okçiyan [ Kürd/Tr "Okçular (aş.)" ]
  Göçmezler köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1936 US: Mergihasan [ Kürd ]
1928 K: Mergihasman [ Kürd mêrgahasiman? "hasımlar çayırı" ]
  Yoncalıbayır köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Hor [ Erm hor "kuyu" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km