yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Korkut'da 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yedipınar köy - Korkut - Muş
1928 K: Kürt Zoraba [ Kürd zorava "zorabat" ]
  Güven köy - Korkut - Muş
1928 K: Hasik
E390, E1902 Pav, Epr: Hatsek' [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermeni alfabesini tanzim eden Mesrob Maşdots'un (y. 361-440) doğum yeri olan köydür. SN
  Pınarüstü köy - Korkut - Muş
1928 K: Yekmal [ Kürd "tek hane" ]
  Yürekli köy - Korkut - Muş
1928 K: İrizak
E967, E1902 Er, Epr I.799: Erizag [ Erm "yaban alan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kocatarla köy - Korkut - Muş
1928 K: Alikırbun [ Kürd ˁalî kirbûn "meded Ali" ]
E1914 K&P: Alikırpun
E1895 HSH: Alkılbon
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Balkır köy - Korkut - Muş
1928 K: Bulatık
  Korkut ilçe - Korkut - Muş
1928 K: Tilcafer
E867, E1914 Asoğ, K&P: T'il [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 11. yy'da yazan vakanüvis Stepanos Asoğik'e göre, 867 yılında Bizans imparatoru seçilen Ermeni kökenli I. Vasil aslen Til köylü idi. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda köyün 37 hane Ermeni ve 61 hane Kürt nüfusu vardı. Kevorkian & Paboujian'a göre 1914'te 52 hanede toplam 500 dolayında Ermeni ve 80 dolayında Çerkes nüfus yaşamakta, Ermenilere ait Meryemana ve Surp Mesrob adında iki kilise ile 36 öğrencisi olan bir ilkokul bulunmakta idi. ■ 1990'da ilçe statüsü kazandı. SN
  Oğulbalı köy - Korkut - Muş
1928 K: İkinci Azakpur
E967, E1902 Epr: Avzağpür [ Erm "havuzpınar" ]
E1895 HSH: Çuxuri Avzaxpür [ Erm "Çukur nahiyesi (Güroymak) Avzaxpürü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alazlı köy - Korkut - Muş
1928 K: Tirmit
E1914 K&P: Tırmert
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tanköy köy - Korkut - Muş
1928 K: Kod [ Kürd kod "çanak" ]
  Kapılı köy - Korkut - Muş
1928 K: Arnis
E967, E1914 Er, K&P: Arnisd [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Güneyik köy - Korkut - Muş
1928 K: Xars
E680, E1914 Mam 18, K&P: Xarts [ Erm "sazlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türkçe güneyik `hindiba` demektir. SN
  İçboğaz köy - Korkut - Muş
1928 K: Norkağak [ Erm nork'ağak' "yenihisar, yenişehir" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mollababa köy - Korkut - Muş
1928 K: Mollababa
  Gültepe köy - Korkut - Muş
1928 K: Uruman [ Kürd ûriman "Rumlar" ]
  Konakdüzü köy - Korkut - Muş
1928 K: Ardonk
E1914 K&P: Ardonk'/Ardunik [ Erm "tarlalar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akyıldız köy - Korkut - Muş
1928 K: Hingirvan [ Kürd hengirvan "kovancılar" ]
  Altınova bld - Korkut - Muş
1928 K: Vartinıs
E967, E1914 Er, K&P: Varténis [ Erm vartenik' akk. vartenis "güllük" ]
A 229 Yaq: Wartanis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 3 Ekim 1993 tarihinde “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri’’ iddiasıyla evlerinin ateşe verilmesi sonucu aynı aileden 9 kişinin öldürüldüğü Vartinis Katliamı bu köyde vuku bulmustur. Manav
  Karakale bld - Korkut - Muş
1928 K: Kelareş [ Kürd kelareş "karakale" ]
  Kıryaka mah Karakale - Korkut - Muş
1928 K: Sınak
  Sarmaşık köy - Korkut - Muş
1928 K: Sospert [ Erm sôspert "çınarkale" ]
  Sazlıkbaşı köy - Korkut - Muş
1928 K: Akpinıs
E967 Er: Ağpenis [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Değirmitaş köy - Korkut - Muş
1928 K: Kağmut [ Erm gağnud "meşeli" ]
  Taşlıca köy - Korkut - Muş
1928 K: Xiçitan [ Kürd xiçîtan "taşlıca" ]
  Demirci köy - Korkut - Muş
1928 K: Demirci
  Yünören köy - Korkut - Muş
1928 K: Mızgeftok [ Kürd mizgeftok "mescitcik" ]
  Yolgözler köy - Korkut - Muş
1928 K: Ağdad [ Erm "tuzla, şorak" ]
  Çalaplı köy - Korkut - Muş
1928 K: Endak
E680, E967 Mam 6, Er: Antag [ Erm antag "tarlacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çınarardı köy - Korkut - Muş
1928 K: Pizongan
Grafik harita göster     haritada ara : km