yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Kilis Merkezde 146 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Deliosman köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
Kürd yerleşimi
■ Dilkî aşireti? Berketî aşireti? deyar heyran
  Çerçili köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
1928 K: Çerçili
Kürd yerleşimi
  Topallar köy - Musabeyli - Kilis
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Hasancalı köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Hasancalı
Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti).
■ Halen Dilkî adıyla anılan aşiret Osmanlı kayıtlarında Delikanlı Aşireti olarak zikredilir. SN
■ © 31.08.1846 Haleb eyaletine merbut Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasında vaki Com nahiyesine ne suretle iskan olunmuş olduğu... deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Dilki aşiretiyle hiçbir alakası yoktur. Musabeylinin en büyük köyüdür Sünni Türkmenlerden oluşur. Mert Çakmak
  Gözkaya köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2011: Qulgumanan
1928 K: Gülgüman
Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti).
  Bulamaçlı köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2011: Pelûlan [ Kürd pelûl "bulamaç" ]
1928 K: Bulamaçlı
Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti).
  Çalkaya köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2011: Pertan [ Kürd pertan? "cüsseliler?" ]
1928 K: Pertikli [ Erm pertig? "kalecik" ]
■ Kürd:Cukan (Sapkan köyüyle bilikte İzziye Kazasının merkeziydi.Okçu İzzeddinli, Amikî, Musabêgan, Şeyhan vs. Kürd cemaatlerinin yaşadığı bölge olan İzziye, adını Mir î Ekrad İzzeddin Bey'den alır. deyar heyran
  Yedigöz köy - Musabeyli - Kilis
K2011: Vijan
1928 K: Viçli
■ Kürt yerleşimi. Mert Çakmak
  Mağaracık köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2011: Marcoqan
■ Kürtçe, mari coqan'dan türemiş. Mar: yılan, coq: taşlı ama verimli tarla. [Sanmam, Türkçe isimden Kürtçeye uyarlanmış olmalı - SN] Horik
  Şenlikçe köy - Musabeyli - Kilis
K2011: Şenıkçiyan
1928 K: Şenlikçe
Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti).
■ Kürt yerleşimi. Mert Çakmak
  Saatli köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2010: Pılariyan
1928 K: Saˁadli [ Tr Saˁad "öz." ]
  Dorucak köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Zengül [ Kürd zengil "çan" ]
■ Kürt yerleşimi. Mert Çakmak
  Hacılar köy - Musabeyli - Kilis
K2011: Quliyan
1928 K: Hacılar
  Güneşli köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2010: Hebsüno
Eski adı: Habsıno [ Süry habsûno ]
  Abuşlar mz - Merkez - Kilis
Eski adı: Gundê Abuşe [ Erm abuş "abdal, aptal" ]
  Otluca mz - Merkez - Kilis
Eski adı: Kütan
  Haydarlar köy - Musabeyli - Kilis
K2011: Deheydera
1928 K: Haydarlar
■ Kürt yerleşimi. Mert Çakmak
  Musabeyli ilçe - Musabeyli - Kilis
K2011: Tilê Mıret [ Kürd "Murat höyüğü" ]
1928 K: Murathüyüğü
■ İlçe adını Kürd Musabêgan aşireti/cemaatinden almıştır. →→↓ © »»» 29.07.1767 Kilis Kürdlerinden Musa Beyli Aşireti'nden Halil ve ammizadeleri ile Antepli Battal'ın oğlu Hacı Mehmed'in yolsuz hareketlerine dair Mehmed mühürlü. deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Türkiye’nin en küçük ilce merkezidir. Mert Çakmak
■ Kürt Yerleşimi Sinopboyabat
  Üçpınar köy - Musabeyli - Kilis
K2011: Sêkaniyê [ Kürd "üçpınar" ]
1928 K: Üçpınar
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kocabeyli köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2011: Mamereban [ Kürd "Arapamcalar" ]
1928 K: Merdanlı [ Kürd merdo/merdan "aş." ]
Kürd yerleşimi
  Tahtalıkaradut köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Tahtalıkaradut
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Karaçavuş köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2011: Eliyan [ Kürd "Aliler (aş.)" ]
1928 K: Alyanlı
  Fırlaklı köy - Musabeyli - Kilis
K2011: Firlaqan
1946 MYK: Fırlaklar
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Seydolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Hüseyinoğlu köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Hüseyinoğlu
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Balıklı köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Balıklı
■ Türk - Kürt karışık yerleşim. Mert Çakmak
  Karbeyaz köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Karbeyaz
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kızılkent köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Kızılkend
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Geçitboyu köy - Musabeyli - Kilis
K2011: Şemeteran
Yr2011 gov: Şamatur
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Süngütepe köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2011: Bawikê [ Kürd "oba" ]
1946 MYK: Bavik
Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti).
  Hıcıpoğlu köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
1980, 2000 DİE: Uğurtepe
1968 K2: Hicipoğlu
1928 K: Hacip oğlu
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kolpınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Yırıklar
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Yukarıbademli köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Yukarıbademli
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Karadut köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Karadut
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Aşağıbademli köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Aşağıbademli
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kurtaran köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Kurtaran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Bozkaya köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Fiske
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Ağcakent köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Ağcakend
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kürtüncü köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Kürtüncü [ Tr kürtün "deve semeri" ]
Yr2011 gov: Siptiraz [ Erm Surp T'oros "Aziz Teodoros (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Zeytinbağı köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Hasikanlı [ Kürd Hasikan "Hasancıklar (aş.)" ]
■ Türk yerleşimi. Eski ismi Haskanlı. Mert Çakmak
  Yuvabaşı köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Arzab
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Tokaçgemriği köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Tokaçgemriği
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Çayıraltı köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Cibenin
Yr2011 gov: İbenek
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Çınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Çınar
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kayapınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Büyük Kardem
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kozlubağ köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Mezra Hatun
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Gözlüce köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Kastel [ Yun kástellos "kale" ]
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Gündeğer köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Kaman
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Yatağan mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Kaynaklı köy - Musabeyli - Kilis
Eski adı: Küçük Kardem
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Dutluca köy - Musabeyli - Kilis
Yr2011 gov: Fertze
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Koççağız köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Kozcağız
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Dümbüllü köy - Polateli - Kilis
1928 K: Dümbüllü
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Duruca köy - Merkez - Kilis
1928 K: Karnebi
  Fericek köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Fericek
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Aşağıkalecik köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Kalecik tahtani
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Yastıca köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Yastıca
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Sabanlı köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Şılgın
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Beşenli köy - Merkez - Kilis
1928 K: Beşanlı
  Bektaşoğlu köy - Polateli - Kilis
1928 K: Bektaşoğlu
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Doğançay köy - Merkez - Kilis
1928 K: Eğrikane
  Bağarası köy - Polateli - Kilis
1946 MYK: Cengin
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Belentepe köy - Musabeyli - Kilis
1946 MYK: Eskihargün
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Akçabağlar köy - Merkez - Kilis
Eski adı: Salabıyan [ Süry slibiyân? "haçlılar" ]
  Yeşiloba köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Yeşiloba
Yr2011 gov: Harşik
■ Yeşiloba adı 1920'lerde verilmiş olmalıdır. Türkiye'de 20. yy'dan eski yeradlarında 'yeşil' sözcüğü görülmez. SN
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Belenözü köy - Polateli - Kilis
1946 MYK: Belenviran
Eski adı: Ravanda
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Tahtalı köy - Merkez - Kilis
1928 K: Tahtalı
  Gökmusa köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Gökmusa
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Taşlıalan köy - Polateli - Kilis
Eski adı: Zelha
  Kuzuini köy - Merkez - Kilis
1928 K: Kuzeyne [ Süry kudenye "katırlar?" ]
  Öncüpınar köy - Merkez - Kilis
Eski adı: Tibil
  Ürünlü köy - Polateli - Kilis
1928 K: Sabar
Kürd yerleşimi
  Eğlen köy - Polateli - Kilis
1928 K: Eğlen
Kürd yerleşimi
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Akdilek mah Duruca - Merkez - Kilis
1928 K: Bekre
  Kilis il - Merkez - Kilis
A1000: Kilis
Y300-: Kyrros
■ MÖ 300 dolayında İskender'in generallerinden Seleukos Nikator tarafından kurulan ve Makedonya'daki Kyrros kentinin adı verilen Kyrros kenti, bugünkü Kilis'in 13 km batısında, Suriye sınırının hemen karşı tarafındadır. Roma ve Bizans çağında, bugünkü Kilis ilini kapsayan vilayetin başkenti idi. M 1150 yılında Nureddin Zengi tarafından Haçlılardan geri alındığı tarihe dek önemli bir kent idi. Daha sonra idari merkez bugünkü Kilis kentine kaymıştır. ■ Kilis adının Arapça ve Türkçe `kilise` adıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Keza Süryanice kelşô (`kireçli`) ile bağ kurulamaz. R > L ses evrimi Arapça ve Türkçede tipiktir. SN
■ 31.08.1714 Ayntab civarında zuhur eden Kilis Ekradından Okça İzzeddinli demekle maruf eşkıyanın hakkından gelinerek ... deyar heyran
  Söğütlü köy - Polateli - Kilis
1928 K: Söğütlü
Kürd yerleşimi
  Kızılgöl köy - Polateli - Kilis
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Polateli ilçe - Polateli - Kilis
1960 DİE: Güldüzü
1928 K: Ispanak
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  İnanlı köy - Merkez - Kilis
1946 MYK: Keferrahim [ Süry kfar rahmê "Rahimköy" ]
  Topdağı köy - Merkez - Kilis
1946 MYK: Kefiz
  Oylum köy - Merkez - Kilis
1928 K: Oylum
  Polatbey köy - Polateli - Kilis
1946 MYK: Cercik
1928 K: Polatbey
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Ömeroğlu köy - Polateli - Kilis
1928 K: Ömeroğlu
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Acar köy - Merkez - Kilis
1928 K: Acar
  Alatepe köy - Merkez - Kilis
Eski adı: Narlıca
  Beşikkaya köy - Merkez - Kilis
1946 MYK: Anez
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.