Kilis'de 146 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Deliosman köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
Kürd yerleşimi
■ Dilkî aşireti? Berketî aşireti? deyar heyran
  Hisarköy köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2000: Hesarê
1928 K: Hisarköy
Kürd yerleşimi
  Çerçili köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
1928 K: Çerçili
Kürd yerleşimi
  Gülbaba köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2000: Mertewanê
1928 K: Martavan
Kürd yerleşimi
  Hasancalı köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Hasancalı
Kürd (Delki) yerleşimi
■ Halen Dilkî adıyla anılan aşiret Osmanlı kayıtlarında Delikanlı Aşireti olarak zikredilir. SN
■ © 31.08.1846 Haleb eyaletine merbut Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasında vaki Com nahiyesine ne suretle iskan olunmuş olduğu... deyar heyran
■ Musabeylinin en büyük köyüdür Sünni Türkmenlerden oluşur. Mert Çakmak
  Gözkaya köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2000: Qulgumanan
1928 K: Gülgüman
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Bulamaçlı köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2000: Pelûlan [ Kürd pelûl "bulamaç" ]
1928 K: Bulamaçlı
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Çalkaya köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2000: Pertan/Cukan
1928 K: Pertikli [ Erm pertig բերդիկ "kalecik" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Sapkan köyüyle bilikte İzziye Kazasının merkeziydi. Okçu İzzeddinli, Amikî, Musabêgan, Şeyhan vs. Kürd cemaatlerinin yaşadığı bölge olan İzziye, adını Mir-i Ekrad İzzeddin Bey'den alır. deyar heyran
  Yedigöz köy - Musabeyli - Kilis
K2000: Vijan
1928 K: Viçli
Kürd yerleşimi
  Mağaracık köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2000: Marcoqan
Kürd yerleşimi
■ Kürtçe, mari coqan'dan türemiş. Mar: yılan, coq: taşlı ama verimli tarla. [Sanmam, Türkçe isimden Kürtçeye uyarlanmış olmalı - SN] Horik
  Şenlikçe köy - Musabeyli - Kilis
K2000: Şenıkçiyan
1928 K: Şenlikçe
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Saatli köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2000: Pılariyan
1928 K: Saˁadli [ Tr Saˁad "öz." ]
Kürd yerleşimi
  Dorucak köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Zengül [ Tr/Kürd zengil "çan" ]
Kürd yerleşimi
  Hacılar köy - Musabeyli - Kilis
K2000: Quliyan
1928 K: Hacılar
  Güneşli köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2000: Hebsüno
Eski adı: Habsıno [ Süry habsûno ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Abuşlar mz - Merkez - Kilis
Eski adı: Gundê Abuşe [ Erm abuş "abdal, aptal" ]
  Otluca mz - Merkez - Kilis
Eski adı: Kütan
  Madenyolu köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Dostallı
Kürd yerleşimi
  Haydarlar köy - Musabeyli - Kilis
K2000: Deheydera
1928 K: Haydarlar
Kürd yerleşimi
  Musabeyli ilçe - Musabeyli - Kilis
K2000: Tilê Mıret [ Kürd "Murat höyüğü" ]
1928 K: Murathüyüğü
Türkmen yerleşimi
■ İlçe adını Kürd Musabêgan aşireti/cemaatinden almıştır. →→ 29.07.1767 Kilis Kürdlerinden Musa Beyli Aşireti'nden Halil ve ammizadeleri ile Antepli Battal'ın oğlu Hacı Mehmed'in yolsuz hareketlerine dair Mehmed mühürlü. deyar heyran
■ Türkiye’nin en küçük ilce merkezidir. Mert Çakmak
  Üçpınar köy - Musabeyli - Kilis
K2000: Sêkaniyê [ Kürd "üçpınar" ]
1928 K: Üçpınar
Kürd yerleşimi
  Kocabeyli köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2000: Mamereban [ Kürd "Arapamcalar" ]
1928 K: Merdanlı [ Kürd merdo/merdan "aş." ]
Kürd yerleşimi
  Tahtalıkaradut köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Tahtalıkaradut
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Karaçavuş köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2000: Eliyan [ Kürd "Aliler (aş.)" ]
1928 K: Alyanlı
  Fırlaklı köy - Musabeyli - Kilis
K2000: Firlaqan
1946 MYK: Fırlaklar
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Seydolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Balıklı köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Balıklı
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Karbeyaz köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Karbeyaz
  Geçitboyu köy - Musabeyli - Kilis
h2011 gov: Şamatur
K2000: Şemeteran
  Süngütepe köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2000: Bawikê [ Kürd "oba" ]
1946 MYK: Bavik
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Hıcıpoğlu köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
1980, 2000 DİE: Uğurtepe
1968 K2: Hicipoğlu
1928 K: Hacip oğlu
  Karadut köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Karadut
  Kurtaran köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Kurtaran
  Bozkaya köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Fiske
  Kürtüncü köy - Musabeyli - Kilis
h2011 gov: Siptiraz [ Erm Surp Toros "Aziz Teodoros (öz.)" ]
1928 K: Kürtüncü [ Tr kürtün "deve semeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Zeytinbağı köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Haskanlı [ Kürd Hasikan "Hasancıklar (aş.)" ]
Türkmen yerleşimi
  Yuvabaşı köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Arzab
  Çayıraltı köy - Musabeyli - Kilis
h2011 gov: İbenek
1928 K: Cibenin
  Çınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Çınar
  Gözlüce köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Kastel [ Yun kástellos "kale" ]
Kürd yerleşimi
  Gündeğer köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Kaman
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Yatağan mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Dutluca köy - Musabeyli - Kilis
h2011 gov: Fertze
  Duruca köy - Merkez - Kilis
1928 K: Karnebi
  Fericek köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Fericek
  Aşağıkalecik köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Kalecik tahtani
Kürd yerleşimi
  Yastıca köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Yastıca
Kürd yerleşimi
  Sabanlı köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Şılgın
Kürd yerleşimi
  Beşenli köy - Merkez - Kilis
1928 K: Beşanlı
  Doğançay köy - Merkez - Kilis
1928 K: Eğrikane
  Bağarası köy - Polateli - Kilis
1946 MYK: Cengin
  Akçabağlar köy - Merkez - Kilis
Eski adı: Salabıyan [ Süry slibiyân? "haçlılar" ]
  Yeşiloba köy - Musabeyli - Kilis
h2011 gov: Harşik
1928 K: Yeşiloba
■ Yeşiloba adı 1920'lerde verilmiş olmalıdır. Türkiye'de 20. yy'dan eski yeradlarında 'yeşil' sözcüğü son derece enderdir. SN
  Belenözü köy - Polateli - Kilis
1946 MYK: Belenviran
Eski adı: Ravanda
  Tahtalı köy - Merkez - Kilis
1928 K: Tahtalı
  Gökmusa köy - Musabeyli - Kilis
1928 K: Gökmusa
  Taşlıalan köy - Polateli - Kilis
Eski adı: Zelha
  Kuzuini köy - Merkez - Kilis
1928 K: Kuzeyne [ Süry kudenye "katırlar?" ]
  Öncüpınar köy - Merkez - Kilis
Eski adı: Tibil
  Ürünlü köy - Polateli - Kilis
1928 K: Sabar
Kürd yerleşimi
  Eğlen köy - Polateli - Kilis
1928 K: Eğlen
Kürd yerleşimi
  Akdilek mah Duruca - Merkez - Kilis
1928 K: Bekre
  Kilis il - Merkez - Kilis
A1000: Kilis
Ark: Kyrros
■ MÖ 300 dolayında İskender'in generallerinden Seleukos Nikator tarafından kurulan ve Makedonya'daki Kyrros kentinin adı verilen Kyrros kenti, bugünkü Kilis'in 13 km batısında, Suriye sınırının hemen karşı tarafındadır. Roma ve Bizans çağında, bugünkü Kilis ilini kapsayan vilayetin başkenti idi. M 1150 yılında Nureddin Zengi tarafından Haçlılardan geri alındığı tarihe dek önemli bir kent idi. Daha sonra idari merkez bugünkü Kilis kentine kaymıştır. ■ Kilis adının Arapça ve Türkçe `kilise` adıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Keza Süryanice kelşô (`kireçli`) ile bağ kurulamaz. R > L ses evrimi Arapça ve Türkçede tipiktir. SN
■ 31.08.1714 Ayntab civarında zuhur eden Kilis Ekradından Okça İzzeddinli demekle maruf eşkıyanın hakkından gelinerek ... deyar heyran
  Karakıl köy - Polateli - Kilis
1928 K: Karakıl
  Söğütlü köy - Polateli - Kilis
1928 K: Söğütlü
Kürd yerleşimi
  Çukuroba köy - Merkez - Kilis
1928 K: Çukuroba
  Polateli ilçe - Polateli - Kilis
1960 DİE: Güldüzü
1928 K: Ispanak
  İnanlı köy - Merkez - Kilis
1946 MYK: Keferrahim [ Süry kfar brahmê "İbrahim? köyü" ]
  Topdağı köy - Merkez - Kilis
1946 MYK: Kefiz
  Oylum köy - Merkez - Kilis
1928 K: Oylum
  Polatbey köy - Polateli - Kilis
1946 MYK: Cercik
1928 K: Polatbey
  Acar köy - Merkez - Kilis
1928 K: Acar
  Alatepe köy - Merkez - Kilis
Eski adı: Narlıca
  Beşikkaya köy - Merkez - Kilis
1946 MYK: Anez


Grafik harita göster     haritada ara : km