yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Keskin'de 59 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çeşnigir Köprüsü - Keskin - Kırıkkale
1777: Çaşnigir köprüsü
■ © 27.07.1852 Ankara'nın Konur kazasının Köprü köyü civarındaki Sultan Murad'ın Kızılırmak üzerine yaptırdığı Çaşnigir köprüsünün ... © 29.10.1777 Kalecikkeskini kazasına tabi Konor nahiyesinin Çaşnigir Köprüsü ... deyar heyran
  Köprü bld - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1815: Çaşnigir Derbendi
■ © »»» 22.10.1815 Vefat eden Cabbarzade Süleyman Bey'den açılan Konur kazasındaki Çaşnigir Derbendi ağalığına tayin olunan Köprülü oğullarından Hacı Ali, Hüsrev Şir, Mehmed Emin'in ahaliden fazla para istedikleri haber alındığından deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Esatmüminli köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Ortasöken köy - Keskin - Kırıkkale
■ Laz yerleşimi. Köyde Batum göçmeni Laz kökenli aileler yaşamaktadır. Anadilleri Türkcedir. Mert Çakmak
  Konurhacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Konur bld - Keskin - Kırıkkale
1814: Konur [ Tr konğur "kestane, kestane rengi" ]
■ © 22.10.1815 Vefat eden Cabbarzade Süleyman Bey'den açılan Konur kazasındaki Çaşnigir derbendi... deyar heyran
■ Kuruluşu 16.yy kadar gitmektedir. Eski bir ermeni yerleşimidir. 19.yy sonlarına doğru Kafkas göçmenleri burayada yerleşmiştir. Özellikle Laz ve Manav nufüs hala çoğunluktadır. Muhammed Canöz
  Eskialibudak köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Danacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Cankurtaran köy - Keskin - Kırıkkale
1946 MYK: Kazıklı
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Eminefendi köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Çalış köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Hacıaliobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Hacıaliobası
■ Bazı kaynaklarda görülen 'Hacelobası' adı Hacı Ali Obası'nın halk ağzındaki telaffuz biçiminden ibarettir. SN
■ Türk yerleşimi. Türkmen Abdal Müziğinin En Seçkin Sanatçısı Olarak Gösterilen Seyit Çevik’in köyüdür. Mert Çakmak
  Kurşunkaya köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Arapköyü
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Ceritkale köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi (Cerit Türkmenleri). Mert Çakmak
  Cabatobası köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Keskin
Y1914 BSt: Denek madeni
1861: Denek keskini
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ 19. yy'da nüfusun önemli bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. Yerel Rum kilisesi Ankara'ya değil Gümüşhane (Haldiya) piskoposluğuna bağlı idi. SN
■ © »»» 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
■ Yunanca Κωκυσός katpatuka
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Aşağışeyh köy - Keskin - Kırıkkale
■ 1877 harbinde Erzurum vilayetinden gelem muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN
  Çipideresi köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Gülkonak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Maşat [ Tr "gayrımüslim mezarlığı" ]
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kevenli köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Barak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Rum Barak + Müslim Barak [ Tr Barak "aş." ]
■ Türk yerleşimi (Barak Türkmenleri). Mert Çakmak
  Cinali köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi (Cerit Türkmenleri). Mert Çakmak
  Seyifli köy - Keskin - Kırıkkale
■ Köyde Cerit Türkmenleri ve göçle gelen Laz aileler yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Üçkuyu köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi (Kırım Türkleri [Tatarları]). Mert Çakmak
  Kaçakköy köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kavurgalı köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi (Cerit Türkmenleri). Mert Çakmak
  Polatyurdu köy - Keskin - Kırıkkale
1861: Boladyurdu
■ © 24.09.1861 Denekkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere Kırşehir'de bulunan Cerid Aşireti'nin ve lahık Müdürleri Mehmed, Abdullah ve İsmail Beylerin yaptıkları müdahalenin menedilmesi. deyar heyran
■ Türk yerleşimi (Kırım Türkleri [Tatarları]). Mert Çakmak
  Kavlak köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Cebrailli köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  İnziloğlu köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Gazibeyli köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kuzugüdenli köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi (Kuzugüdenli Türkmenleri). Mert Çakmak
  Kasımağa köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Ceritmüminli bld - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi (Cerit Türkmenleri). Mert Çakmak
  Yoncalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Pöhrenk [ Erm p'oğorag/p'oğrank' "oluk, kanal" ]
■ Türk yerleşimi (Kırım Türkleri [Tatarları]). Mert Çakmak
  Efendi köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Olunlu köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Eroğlu köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Beşler köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi (Cerit Türkmenleri). Mert Çakmak
  Ceritobası köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi (Cerit Türkmenleri). Mert Çakmak
  Turhanlı köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kayalaksolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1862: Soraklı/Savraklı
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. (18. Anadolu) deyar heyran
  Göçbeyli köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi (Cerit Türkmenleri). Mert Çakmak
  Büyükceceli köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Hacıömersolaklı köy - Keskin - Kırıkkale
1862: Soraklı/Savraklı
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. deyar heyran
  Hacıömersolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1862: Soraklı/Savraklı
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. (18. Anadolu) deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Barakobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Barakobası [ Tr Barak "aş." ]
■ Türk yerleşimi (Barak Türkmenleri) Mert Çakmak
  Çamurabatmaz köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi (Cerit Türkmenleri). Mert Çakmak
  Takazlı köy - Keskin - Kırıkkale
■ Türk yerleşimi (Cerit Türkmenleri). Mert Çakmak
  YeniYapan köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Şedid Yeniyapan
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.