yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Keskin'de 59 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çeşnigir köprü - Keskin - Kırıkkale
1777: Çaşnigir köprüsü
■ © 27.07.1852 Ankara'nın Konur kazasının Köprü köyü civarındaki Sultan Murad'ın Kızılırmak üzerine yaptırdığı Çaşnigir köprüsünün ... © 29.10.1777 Kalecikkeskini kazasına tabi Konor nahiyesinin Çaşnigir Köprüsü ... deyar heyran
  Köprü bld - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1815: Çaşnigir Derbendi
■ © »»» 22.10.1815 Vefat eden Cabbarzade Süleyman Bey'den açılan Konur kazasındaki Çaşnigir Derbendi ağalığına tayin olunan Köprülü oğullarından Hacı Ali, Hüsrev Şir, Mehmed Emin'in ahaliden fazla para istedikleri haber alındığından deyar heyran
  Ortasöken köy - Keskin - Kırıkkale
Laz yerleşimi
■ Köyde Batum göçmeni Laz kökenli aileler yaşamaktadır. Anadilleri Türkcedir. Mert Çakmak
  Konur bld - Keskin - Kırıkkale
1814: Konur [ Tr konğur "kestane, kestane rengi" ]
■ © 22.10.1815 Vefat eden Cabbarzade Süleyman Bey'den açılan Konur kazasındaki Çaşnigir derbendi... deyar heyran
■ Kuruluşu 16.yy kadar gitmektedir. Eski bir ermeni yerleşimidir. 19.yy sonlarına doğru Kafkas göçmenleri burayada yerleşmiştir. Özellikle Laz ve Manav nufüs hala çoğunluktadır. Muhammed Canöz
  Cankurtaran köy - Keskin - Kırıkkale
1946 MYK: Kazıklı
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Hacıaliobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Hacıaliobası
■ Bazı kaynaklarda görülen 'Hacelobası' adı Hacı Ali Obası'nın halk ağzındaki telaffuz biçiminden ibarettir. SN
■ Türkmen Abdal Müziğinin En Seçkin Sanatçısı Olarak Gösterilen Seyit Çevik’in köyüdür. Mert Çakmak
  Ceritkale köy - Keskin - Kırıkkale
Türkmen yerleşimi (Cerit aşireti).
  Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Keskin [ Yun kokyssós Κωκυσσός "maden ocağı" ]
Y1914 BSt: Denek madeni
1861: Denek keskini
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Keskin adı Anadolu'da Yunanca yer adlarında sıkça rastlanan ve `maden ocağı` anlamına gelen (fakat kökeni bilinmeyen ) kokissós adının akkuzatif biçiminden kokison > keksun > keskin evrimini izlemiş olmalıdır. Gümüşhane ilinin Rumca diğer adı da Kokissós idi. 19. yy'da Keskin nüfusunun bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. Yerel Rum kilisesi Ankara'ya değil Gümüşhane (Haldiya) piskoposluğuna bağlı idi. ■ Rum toplumunun izi demir madenine yakın olan Meşetlik (Maşatlık yani `gâvur mezarlığı`) Tepesinde korunmuştur. SN
■ © »»» 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
  Aşağışeyh köy - Keskin - Kırıkkale
■ 1877 harbinde Erzurum vilayetinden gelem muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN
  Gülkonak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Maşat [ Tr "gayrımüslim mezarlığı" ]
  Barak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Rum Barak + Müslim Barak [ Tr Barak "aş." ]
Türkmen yerleşimi
  Cinali köy - Keskin - Kırıkkale
Türkmen yerleşimi (Cerit aşireti).
  Seyifli köy - Keskin - Kırıkkale
Türkmen/Laz yerleşimi
  Kavurgalı köy - Keskin - Kırıkkale
Türkmen yerleşimi (Cerit aşireti).
  Polatyurdu köy - Keskin - Kırıkkale
1861: Boladyurdu
Kırım Tatarı yerleşimi
■ © 24.09.1861 Denekkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere Kırşehir'de bulunan Cerid Aşireti'nin ve lahık Müdürleri Mehmed, Abdullah ve İsmail Beylerin yaptıkları müdahalenin menedilmesi. deyar heyran
  Kuzugüdenli köy - Keskin - Kırıkkale
Türkmen yerleşimi (Kuzugüdenli aşireti).
  Ceritmüminli bld - Keskin - Kırıkkale
Türkmen yerleşimi (Cerit aşireti).
  Yoncalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Pöhrenk [ Erm p'oğorag/p'oğrank' "oluk, kanal" ]
Kırım Tatarı yerleşimi
  Beşler köy - Keskin - Kırıkkale
Türkmen yerleşimi (Cerit aşireti).
  Ceritobası köy - Keskin - Kırıkkale
Türkmen yerleşimi (Cerit aşireti).
  Kayalaksolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1862: Soraklı/Savraklı
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. (18. Anadolu) deyar heyran
  Göçbeyli köy - Keskin - Kırıkkale
Türkmen yerleşimi (Cerit aşireti).
  Hacıömersolaklı köy - Keskin - Kırıkkale
1862: Soraklı/Savraklı
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. deyar heyran
  Hacıömersolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1862: Soraklı/Savraklı
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. (18. Anadolu) deyar heyran
  Barakobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Barakobası [ Tr Barak "aş." ]
Türkmen yerleşimi (Barak aşireti).
  Çamurabatmaz köy - Keskin - Kırıkkale
Türkmen yerleşimi (Cerit aşireti).
  Takazlı köy - Keskin - Kırıkkale
Türkmen yerleşimi (Cerit aşireti).
Grafik harita göster     haritada ara : km