Kelkit'de 86 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yolçatı köy - Kelkit - Gümüşhane
Alevi yerleşimi
  Eymür köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Eymür [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Gürleyik köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Mengüd [ Erm mangud "bebekli" ]
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen bebek İsa (veya Meryem ile küçük İsa) tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. SN
  Uzunkol köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Uzunkol
  Cemalli köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Cemalli
  Doğanca köy - Kelkit - Gümüşhane
1946 MYK: Ençirti
1928 K: Encirti [ Erm ançırti "susuz yer, kurak" ]
  Çağlar köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Hasud [ Erm hasud "ekinli" ]
  Başpınar köy - Kelkit - Gümüşhane
1946 MYK: Firen
1914 Kiep: Frenk
1876, 1928 S-Tr, K: Frengi
■ `Frenk` adının kaynağı anlaşılamadı. 21.5.1956 tarihli kararnameyle Başpınar adı verildi. SN
  Çambaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Xınzori [ Erm xntsori "elmalı" ]
■ Köy Hitit coğrafyasında yer aldığından eski adı olan Hinzori'nin Hititçe olma olasılığı yüksek. Hinzuri ya da Hinzori Hititçe elma ve elma bahçesi demektir. ahmet uhri
  Kılıçtaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
1912 Kiep: Terages [ Erm ]
1876, 1928 S-Tr, K: Tiregis?
  Şenköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Şén [ Erm şén "köy" ]
  Sütveren köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Pernik [ Erm ]
  Çimenli köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Balaxor [ "yukarıköy" ]
  Yeşilyurt köy - Kelkit - Gümüşhane
1960 DİE: Çimenli Çorağı
■ Çimenli (Balahor) köyünden ayrıldı. SN
  Bezendi köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Pöküt [ Erm pokud "centiyanlı" ]
■ Pokud Karadeniz dağlarında çok yaygın olarak bulunan bir dağ çiçeğinin (gentiana) adıdır. Doğu Karadeniz'de birkaç yerde bu isim görülür. SN
  Öğütlü köy - Kelkit - Gümüşhane
1912, 1928 Kiep, K: Tarbas [ Erm tarbas "bey konağı" ]
■ Erm tarbas/tarabas `bey konağı, saray, yüce kapı, selamlık, huzur` için bk. Acaryan I.634. SN
  Gümüşgöze bld - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Alansa
1500 Clavijo: Alanza
  Aydoğdu köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Şemük
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Dereyüzü köy - Kelkit - Gümüşhane
1876, 1928 S-Tr, K: Geletürne [ Erm ]
  Yeniköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Yeniköy
Alevi yerleşimi
  Kömür köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Kömür [ Erm komer "komlar" ]
Alevi yerleşimi
  Balıklı köy - Kelkit - Gümüşhane
1928, 1946 K, MYK: İşkilor
  Yeniyol köy - Kelkit - Gümüşhane
1912 Kiep: Pöske
1876, 1928 S-Tr, K: Posge [ Erm "çukurca" ]
  Aksöğüt köy - Kelkit - Gümüşhane
1946 MYK: Germürü
1912 Kiep: Germeli
1876, 1928 S-Tr, K: Germüri [ Erm garmir, garmıri "kızıl" ]
  Dölek köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Dölek
  Özen köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: İskâh
1912 Kiep: İskya
  Örenbel köy - Kelkit - Gümüşhane
1912 Kiep: Kelhur
1876, 1928 S-Tr, K: Kâlur [ Erm ]
  Kelkit ilçe - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Nefsi Çiftlik
1912 Kiep: Kelkit Çiftliği
1876, 1928 S-Tr, K: Kelkit (idari bölge)
E400 Ag: Kayl ked (neh) [ Erm "kurt deresi" ]
■ Kelkit nehrinin adı antik çağdan beri Erm Kayl ve Yun Lykos olarak kaydedilmiştir. Her iki sözcük `kurt` anlamına gelir. İlçe merkezi olan kasaba 19. yy'da Kelkit Çiftliği mevkiinde kuruldu. SN
  Ünlüpınar bld - Kelkit - Gümüşhane
1960 DİE: Dedeyolu
1946 MYK: Pekün
  Aşut köy - Kelkit - Gümüşhane
1876, 1928 S-Tr, K: Aşod [ Erm Aşodi "öz." ]
  Akdağ köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Akdağ
1912 Kiep: Ağdağ [ Tr ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Deliler köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Deliler
  Yenice köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Gevezid
1876 S-Tr: Gevezit
  Ağıl köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Ağıl
  Bindal köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Türüng
1912 Kiep: Türink [ Erm "kapıcık, küçükgeçit" ]
Alevi yerleşimi
■ 12 Mart'ın ünlü sıkıyönetim komutanı Faik Türün ile Kızıldere'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının katliamını yürüten Tevfik Türüng bu köylüdür. Su baskını afetine maruz kalan köy, 1 km aşağıdaki yeni yerine taşınmıştır. SN
  Karaçayır köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Mırokom
1912 Kiep: Merakum
1516: Morokon [ Erm mor'okom "böğürtlen/karadut komu" ]
  Gödül köy - Kelkit - Gümüşhane
1912 Kiep: Gedil [ Yun kodíli? "çanak" ]
  Balkaya köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Sarpi
  Deredolu bld - Kelkit - Gümüşhane
1876, 1912 S-Tr, Kiep: Deredolu
  Belenli köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Bardoz
1912 Kiep: Bardos [ Erm bardéz? "bahçe" ]
  Kaş bld - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Terbüsek [ Erm tarbsag "konakçık" ]
  Dayısı köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Dayisi
  Kızılca köy - Kelkit - Gümüşhane
E1914 HSH: Garmıri + Kızılca [ Erm garmir "kızıl" ]
1876 S-Tr: Kızılca
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bulak köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Bulak
  Yukarıözlüce köy - Kelkit - Gümüşhane
1946 MYK: Yukarı Sipanazat
1876, 1928 S-Tr, K: Sipanazat ulya
  Aziz köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Aziz
  Aşağıözlüce köy - Kelkit - Gümüşhane
1946 MYK: Aşağı Sipanazat
1912 Kiep: Subanazat
1876, 1928 S-Tr, K: Sıpanazat süfla
  Karacaören köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Karacaviran
Alevi yerleşimi
  Alaçat köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Alaçat
  Güzyurdu köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Sipikör [ Erm surp krikor "Aziz Krikor (öz.)" ]
■ Sipikör/Surpkrikor esasen Kelkit'in güneyindeki dağın (şimdi Keşiş Dağı) adıdır. Hıristiyanlıktan önceki dönemde Anahit Tahtı adıyla anılan kutsal dağdı. 4. yy'da Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor buradaki Anahit tapınağını yıktırdı. SN
  Elmelik köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Elmelik
  Eskiyol köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Bandula
Alevi yerleşimi
  Sadak köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Sadak
E390, E1902 Pav 16: Sadağ
Ark: Satala
■ Yunan ve Roma kaynaklarında görülen Satala adı muhtemelen eski bir Anadolu dilinde *Satal biçimine tekabül eder. Ermenice standart ses evrimi gereği Sadağ şeklini almıştır. MS 2. yy başında Armenia Minor eyaletinin askeri başkenti olmuş ve 7. yy'a kadar önemini korumuştur. SN
  Ağlık köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Ağlık
  Yarbaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
Eski adı: Menükler
Alevi yerleşimi
  Öbektaş bld - Kelkit (Köse bucağı) - Gümüşhane
1946 MYK: Gindeherek
1835: Gundihorkani [ Kürd gundê ?? "?? köyü" ]
Türkmen (Badıllı) yerleşimi
■ © 23.12.1835 Kelkid kazasına tabi Gundehorkani karyesindeki caminin mahlul bulunan hitabet cihetinin Seyyid İbrahim Halife'ye tevcihi. deyar heyran
■ 1835 Badıllı aşiretliler (Kürt yerleşim) köylü
■ Badıllılar Beğdili Türkmen aşiretidir, Türk yerleşimi metonio
  Günbatır köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Günbatur
■ Milan aşiretinden Alevi Kürtlerden ve Erzincan/Merkez kökenli Sünni Türklerden oluşan karışık bir köydür. metonio
  Devekorusu köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Devekorusu
Alevi yerleşimi
  Sökmen köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Sökmen
  Oğuz köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Oğuz
Alevi yerleşimi
  Kuşluk köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Cibolar [ Kürd "(öz.)" ]
Alevi yerleşimi
  Halkevi mah Öbektaş - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Xalkavî
1876 S-Tr: Xalka
  Kozoğlu köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Kozoğlu
Alevi yerleşimi
  Çömlecik köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 K: Çamur Mezrası
Alevi yerleşimi
  Çamur köy - Kelkit - Gümüşhane
1876 S-Tr: Çamur
Alevi yerleşimi
  Obalar köy - Kelkit - Gümüşhane
Eski adı: Yeni Komlar
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km