Keşan'da 50 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çelebi köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1877 BSt: Çelebi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Barağı köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1877 BSt: Baraóri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Orhaniye köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Pomak yerleşimi
■ Dobrucali Pomaklar. Halk arasinda halen Todoriç denir. Manav
  Suluca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1905 Im05: Fakırma [ Yun phagrê "bileğitaşı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Timios Prodromos kilisesi vardı. SN
  Kızkapan köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1877 BSt: Kızkapan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeşilköy köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1905, 1946 Im05: Karatepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 170 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Mecidiye bld - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928 K: Mecidiye
■ 1876'da Rumeli muhacirleri tarafından iskân edilmiş ve muhtemelen Eflak'taki Mecidiye kasabasının adı verilmiştir (bugün Romanya'da Magidia). SN
  Karlı köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905 Im05: Karlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 550 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Çeltik köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1905 Im05: Çeltik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 342 Rum nüfus ve Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
  Beğendik bld - Keşan - Edirne
Y1905 Im05: Beğendik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 1300 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Siğilli köy - Keşan - Edirne
Y1905 Im05: Siğli [ Yun síglai "küpeler" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Lalacık köy - Keşan - Edirne
Y1905 Im05: Lalaköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 224 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardi. SN
  Gökçetepe köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905 Im05: Megarísi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Geç Bizans kaynaklarında anılan Megárisi, 20 km güneybatıda bulunan bugünkü İbrice Limanıdır. SN
  Paşayiğit bld - Keşan - Edirne
Y1905 Im05: Paşayiğit
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 1300 Rum nüfus ve Genisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
■ Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Balkanlar'a geçen ilk akıncı beylerinden biri olan Paşayiğit'in adına kurulan köydür. Paşayiğit daha sonra fethinde bulunduğu Üsküp şehrinin yöneticiliğini de yapmıştır. Atakan Sevgi
  Pırnar köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1928 K: Varinçe
Y1905 Im05: Varnítsa [ Bul "Varna'cık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
■ Pomak yerlesimi. 1924'de Drama'nin Boblec ve Končin köylerinden mübadele edilen halk yerlestirildi. Manav
  Keşan ilçe - Keşan - Edirne
1772: Keşan
Byz: Kissós [ Luw ]
■ Kissós adı Yunancaya muhtemelen eski bir dilden, belki Thrak dilinden alıntıdır. Türkçe isim bunun akkuzatif Kissón biçiminden türemiştir. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
  Maltepe köy - Keşan - Edirne
Y1905 Im05: Maltepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 450 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Karacaali köy - Keşan - Edirne
Y1905 Im05: Karaçalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 187 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Çobançeşmesi köy - Keşan - Edirne
1946 MYK: Mozal
Y1905 Im05: Muzalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 385 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Çamlıca bld - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905, 1928 Im05: Grabuna
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 1235 Rum nüfus ve 1804 tarihli Kimisi tou Theotokou kilisesi vardı. SN
  Kadıköy köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905 Im05: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Profitis İlias kilisesi vardı. SN
■ "Kadı" ve "köy" ibarelerinin yan yana gelmesindeki uyumsuzluk göz önüne alınırsa, kesin bir kanıt olmamakla birlikte, "kadı" kelimesinin çoğu durumda Yunanca "kato" (aşağı)' dan bozma olduğu düşünülmelidir. Nezih Aytaçlar
  Sazlıdere köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905 Im05: Sazlıdere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 171 Rum nüfus ve Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
  Karasatı köy - Keşan - Edirne
■ Gacal yerlesimi. Manav
  Altıntaş köy - Keşan - Edirne
Y1922 BSt: Xrisólithos [ Yun "altıntaş" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Mütareke yıllarında kullanılan Yunanca isim muhtemelen Türkçeden çeviridir. SN
  Küçükdoğanca köy - Keşan - Edirne
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Pomak/Arnavut yerleşimi
  Mahmut köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905 Im05: Mahmut
1757: Mahmut
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 500 Rum nüfus ve Ayia Triada kilisesi vardı. SN
■ © 14.09.1757 Keşan Kazası'na tabi Sekekçiler nam-ı diğer Mahmudköy karyesinde vaki Eminüddin Fakih Vakfı'ndan... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km