Kavakbaşı'da 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Göztepe köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
K2010: Çemê Bilo [ Kürd "Bilo (Bilal?) pınarı" ]
1928 K: Plorik
E1895 HSH: Bılrik [ Erm plurig "tepecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kizank
E1900 Hew 82: Gıtsank' [ Erm "bitişikler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Guzik [ Kürd gûzik "cevizlik" ]
E1900 Hew 194: Inguzek [ Erm "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yiğitler mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928, 1946 K, MYK: Şinistiislam
E1914 K&P: Şnist verin [ Erm "Yukarı köyyuva" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bozburun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Gilokan [ Kürd "Gılo'lar" ]
E1895 HSH: Gelonk' [ Erm "Gılo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dağlık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928, 1946 K, MYK: Şinistihıristiyan
E1914 K&P: Şnist nerkin [ Erm "Aşağı köyyuva" ]
E1902 Epr: Şnist
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Yezyan
E1895 HSH: Yeziank' [ Erm "sığırcılar" ]
  Uran köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tağvank
E1902, E1914 Epr II.10: Tağavank [ Erm "Tağ (vadisi) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xavarik [ Erm "kuzca" ]
  Çıtlıyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tağisor
E1902 Epr, Hew: Tağitsor/Tağvutsor [ Erm "Tağ vadisi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. 19. yy sonunda 15 hane Ermeni nüfusu ve Surp Stepannos kilisesi vardı. SN
  Boğazönü köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Parsink
E1895 HSH: Bardzığenk [ Erm "Parsex'ler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yenidoğan köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Korsuvak
E1895 HSH: Gordzvank' [ Erm "yıkıntılık" ]
  Alıcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1946 MYK: Gödişkan
1928 K: Godişkan [ Kürd gotişikan "yarıklar" ]
  Arpalıseki köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Pıxonk
E1895, E1902 HSH, Epr: P'ğonk'/P'iğonk' [ Erm "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kavakbaşı bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Dap [ Erm dap' "düzlük, alan" ]
Byz Kyp: Xothai
1928 K: Xuyut (idari bölge)
E666 Aşx, Ardz: Xuyt' (idari bölge) [ Erm xut'? "engebe? dikkaya?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mutki/Motkan bölgesinin iç kısmı olan Xuyt'un 19. yy'daki idari merkezi Dap/Kavakbaşı köyü idi. İlçe merkezi bugünkü yerine 1938'de nakledildi. Ermenice kaynaklarda Xuyt nahiyesi bazen Pırnaşen (`zorköy`) olarak geçer. 19. yy'da Kürt mîrler yönetimi altında tümüyle Ermeni nüfustan oluşmaktaydı. ■ 7. yy başında Rum tarihçi Kıbrıslı Georgios yöre halkından Xothaitai (Xoth'lular`) adıyla söz eder. SN
  Çığır köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kor
E1902 Epr: Gor'
E1895 HSH: Gork' [ Erm "yamuklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Koyunlu bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1960 DİE: Yukarı Koyunlu
1946 MYK: Yukarı Ohin
1928 K: Oxin ulya [ Erm oğn? "sırt" ]
  Ocaklı mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 Epr, K: Pırnaşin
E967, E1902 Er, Epr: Pır'naşén [ Erm "zorköy veya zorbaköy" ]
■ Eprigyan'ın aktardığı yerel efsaneye göre Prnig (`zorba`) adlı yerel hükümdarın kalesi iken İsa'nın havarilerinden Aziz Tateos/Thaddeus bu mevkide mucizevi bir pınar açarak yanıbaşında ünlü Ağprik Vank' (`pınarcık`) manastırını inşa eder. Şimdi hemen hemen terkedilmiş olan mezra, vaktiyle aynı adı taşıyan bir idari bölgenin (daha sonra Huyut/Kavakbaşı bucağı) merkez köyü idi. SN
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Dölek
E1895 HSH: Dolıg
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Piştonk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Parézan [ Kürd parêzan "bahçeler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çatalmeşe mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Hindiksor
E1895 HSH: Hıntgasor [ Erm "Hindi deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Giçutan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çukurca mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Deştedim
E1895 HSH: Daştatem [ Erm "çayıra karşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tıxt [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Rabat [ Erm/Tr "han" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uğur mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Arinok [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Aruk [ Erm ]
E1895 HSH: Arunk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Arükan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Alaxik
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xisk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Hevindikan [ Kürd ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Köst
E1895 HSH: Kost
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Bilokan [ Kürd "Bılo'lar" ]
E1895 HSH: Bılkank' [ Erm "Bılo'lar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Mezra Torik
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Mezra Şiro
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? x - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Mezra Meran
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? x - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Zorava maa Deştimîran [ Kürd Deştêmîran "bey ovası" ]
E1895 HSH: Zorava + Daştamir [ Kürd Zorava ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Halaniyan [ Kürd ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Güvenli mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Şamiyan
E1895 HSH: Şamiyank' [ Kürd/Erm "Şamlılar" ]
  ? x - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: İrak
E1895 HSH: Avark?
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km