Kars'da 403 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Balabantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Keçesor
Türk yerleşimi
  Parmakdere köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Kısmasor [ Erm ]
Türk yerleşimi
  Akören köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928, 1946 K, MYK: Akviran
Türk yerleşimi
  Isısu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: İssisu [ Tr "sıcaksu" ]
Türk yerleşimi
  Süngütaşı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Zivin
Erm: Zvin [ Gürc Zvini (ზვინი) "otluk" ]
U800-: Zua/Zuaini
Türk yerleşimi
■ MÖ 9. yy'a ait Urartu yazıtlarında adı geçen Zua/Zuaini kalesi olmalıdır. 1877-78 harbinin en önemli çatışmalarından biri burada vuku buldu. Fevzi Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri, Loris-Melikov komutasındaki Rus saldırısını başarıyla püskürttüler. SN
  Karaurgan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 RAl: Karaurgan [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Bir dönem Karaurgan nahiye merkeziydi. SN
  Kurbançayır köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Abulbard
R1889 RAl: Abulvard
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Sırataşlar köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Zek
R1889 RAl: Zayak
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yeniköy köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 RAl: Yeniköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Altınbulak köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Kürd/Türkmen yerleşimi
■ 03.03.1909 Kars Sancağı'nın Altınbulak, Zaza ve Karakilise karyelerinden hicretle Konya'da iskanlarını talebeden Ali b. Hasan ve rüfekası hakkında deyar heyran
  Sırbasan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 RAl: Sırbasan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Köroğlu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
E1900 Epr I.723: Zağin/Zeğin n.d. Köroğlu
R1889 RAl: Köroğlu [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  İnkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 MYK: Aşağımicingirt
E666: Mjingerd [ Erm "? hisar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ MÖ 2. yy'da kurulduğu rivayet edilen ve MS 8. yy'a dek varlığını sürdüren Apeğyank' Ermeni beyliğinin merkezi Mijingerd hisarı idi. SN
  Topkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Saat
R1889 RAl: Saatviran
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çamyazı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 MYK: Yukarımicingirt
1928 K: Micingerd ulya
E666: Mjingerd [ Erm "? hisar" ]
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Taşlıgüney köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: İslamsor [ Erm islamtsor "islamdere" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kazantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Mamaç
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Avar) yerleşimi
■ Avar, Kürd yerleşimi. Mar(d)astan
  Handere köy - Sarıkamış - Kars
Eski adı: Handere [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Kızılçubuk köy - Sarıkamış - Kars
Türk yerleşimi
  Uzungazi köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 K: Uzungazi
R1889 RAl: Kızılkilise [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Eşmeçayır köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Sıtagan/Satagan
E1900 HSH: Tsithank [ Erm hank "maden" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Şehithalit köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 K: Şehithalit
R1889 RAl: Köşekilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Başköy köy - Selim - Kars
Kürd yerleşimi
■ Köyün yarısı Kürttür. Mar(d)astan
  Balıklı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Balıklı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Şehitler mah - Sarıkamış - Kars
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1864 Kafkas sürgününde Oset göçü almış, lakin buradaki Osetler 93 Harbi sonrasında günümüzde Muş ili Bulanık ilçesinde yer alan Karaağıl ve Kurganlı (Simo) köylerine göçmüşlerdir. metonio
  Kozan köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
Kürd yerleşimi
  Gürbüzler köy - Selim - Kars
Eski adı: Verişan [ Erm verişén? "yukarıköy" ]
  Beyköy köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Boyalı köy - Sarıkamış - Kars
Türkmen yerleşimi
  Süphan mah - Sarıkamış - Kars
Eski adı: Surp Xaç [ Erm "Kutsal Haç (kilisesi)" ]
  Kayalıboğaz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Çermeli [ Erm çerma "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Ortakale köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Ortakale
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Karakurt köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Karakurt [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Bir dönem Karakurt nahiye merkezi idi. SN
  Başköy köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Başköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Sarıkamış bölgesinin en büyük Ermeni yerleşimi idi. SN
  Sarıgüney köy - Selim - Kars
1946 MYK: Kârcık
  Aşağısallıpınar köy - Sarıkamış - Kars
1946 MYK: Aşağı Salut
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kars iline bağlı Sarıkamış/Aşağısallıpınar ve Selim/Laloğlu köyleri Zaza/Türkmen karışık Alevi köyleridir. metonio
  Yukarısallıpınar köy - Sarıkamış - Kars
1928 K: Yukarı Salut
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün yarısı Kürttür. Mar(d)astan
  Çıplaklı köy - Selim - Kars
Eski adı: Çıplaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karakale köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Mescitli [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
  Yayıklı köy - Sarıkamış - Kars
1928 K: Divik
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yağıbasan köy - Sarıkamış - Kars
R1889 RAl: Yağıbasan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Türk/Kürt karışık yerleşim metonio
  Beşyol köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Gulantepe [ Kürd gulan "çiçekli" ]
■ 20. yy başında Kürd/Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güllüce köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Zêdka (Eleşkirt) bölgesindeki bir çok Redkanlı aile, Gulîce (Güllüce) köyünden göç etmiştir. Mar(d)astan
  Çatak köy - Sarıkamış - Kars
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Beskan) yerleşimi
  Laloğlu köy - Selim - Kars
■ Kısmen Alevi (Zaza-Lolan) yerleşimi
■ Kismen Zaza yerlesimi. Pülümür ve Tercan civârindan 20. asrin basinda başında göç etmiş. Loluç asireti. Manav
■ Kars iline bağlı Sarıkamış/Aşağısallıpınar ve Selim/Laloğlu köyleri Zaza/Türkmen karışık Alevi köyleridir. metonio
  Armutlu köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Armutlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Akçakale köy - Selim - Kars
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün yarısından fazlası Kürttür. Mar(d)astan
  Bölükbaşı köy - Selim - Kars
Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd yerleşimi. Mar(d)astan
  Alisofu köy - Selim - Kars
Eski adı: Türkmen Alisofu
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Elesofi (Alisofu) köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Alisofu köy - Sarıkamış - Kars
Eski adı: RumAlisofu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kamışlı köy - Selim - Kars
Eski adı: Kamışlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kazıkkaya köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Kazıkkaya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hamamlı köy - Sarıkamış - Kars
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Oste) yerleşimi
  Yenice köy - Selim - Kars
Eski adı: Yenice
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Kısmen Kürd yerleşimi. Mar(d)astan
  Bozat köy - Sarıkamış - Kars
Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ Oset yerleşimi iken Osetlerin dış göçleri neticesinde günümüzde Kürt/Ahıska Türkü karışık bir yerleşimdir. metonio
  Darboğaz köy - Selim - Kars
Eski adı: Zellice
Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd yerleşimi. Mar(d)astan
  Çardakçatı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 K: Çürük [ Erm çrig? "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Katranlı köy - Selim - Kars
1912: Katranlı [ Tr ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Alevi/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Qetranî (Katranlı) köyünün çoğunluğu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
  Eskigeçit köy - Selim - Kars
1946 MYK: Bezirgângeçit [ Tr bezirgân "tüccar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Kürd/Karapapak yerleşimi. Mar(d)astan
  Şehitemin köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Alakilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Asboğa köy - Sarıkamış - Kars
1928 K: Asbuğa
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Alevi/Kürd yerleşimi
  Yenigazi köy - Sarıkamış - Kars
R1889 RAl: Yedikilise
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ Halkı Dağıstan göçmeni olup Lak (Gazikumuk) kökenlidir. SN
■ Dağıstan göçmeni halk Çeçenlerden oluşmaktadır emjan
■ Yenigazi köyünün çoğunluğu Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretidir. Bir kaç hane de Beskan aşiretidir. Mar(d)astan
  Belencik köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Şadivan
E1900: Şadavan [ Erm şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Akkoz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 K: Akkoz
R1889 RAl: Aykos [ Erm aykots "bağlar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yellikıran köy - Kağızman - Kars
1928 K: Komik [ Erm/Kürd komig/komik "küçükmezra" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Komik/ Komiki Redkan aşiretinin bir kabilesinin ismidir. Şeddadi Devletinin kuruluşunda da yer alan Redkan aşireti, bu çevrede bir çok köy kurmuştur. Qazi
■ Kürd (Kurdki) yerleşimi Mar(d)astan
  Yolgeçmez köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kaç aile de Celali aşiretinin Keleşki koludur. Qazi
  Gecikmez köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 K: Hopviran
R1889 RAl: Hoperan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Hopwêran der. Mar(d)astan
  Hasbey köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Xasbeg'dir. Mar(d)astan
  Karahamza köy - Selim - Kars
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Karahamza köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Koşapınar köy - Selim - Kars
1912: Koşapınar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün yarısından fazlası Kürttür. Mar(d)astan
  Kekeç köy - Selim - Kars
1912: Kekeç
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bozkuş köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Baykara köy - Selim - Kars
R1889 RAl: Baykara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Eskigazi köyünden buraya yerleşen bir kaç hane Kürt (Redkan aşireti) var. Qazi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Mar(d)astan
  Kalebaşı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Kalebaşı [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürd (Gelturi) yerleşimi. Mar(d)astan
  Çayarası köy - Kağızman - Kars
K2000: Zarapxane
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Cavlak köy - Selim - Kars
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün yarısından fazlası Kürttür. Mar(d)astan
  Tuygun köy - Selim - Kars
Eski adı: Tuygun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Selim ilçe - Selim - Kars
R1900: NovoSelim [ Rus "yeni Selim" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Çiçekli köy - Kağızman - Kars
Kürd yerleşimi
  Kırkpınar köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Söğütlü köy - Selim - Kars
Eski adı: Söğütlü Purut [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün yarısı Kürttür. Mar(d)astan
  Ortakale köy - Selim - Kars
R1889 RAl: Ortakale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bayburt köy - Selim - Kars
R1889 RAl: Bayburt
E1900: Paypert [ Erm "in-kale?" ]
Karapapak yerleşimi
  Söğütlü köy - Merkez - Kars
1928 K: Söğütlü
R1889 RAl: Türk Söğütlü
E1900 Beg: Sarnağpür [ Erm "buzlupınar" ]
  Eskigazi köy - Selim - Kars
R1889 RAl: Eskigazi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tozluca köy - Selim - Kars
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yalnızçam köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Odalar köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Odalar [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yaylacık köy - Selim - Kars
Eski adı: Mirhel [ Kürd mîrhêl "beybucağı" ]
Kürd yerleşimi
  Değirmendere köy - Kağızman - Kars
Kürd yerleşimi
  Aşağıdamlapınar köy - Selim - Kars
Eski adı: Aşağı Çepik
Eski adı: Aşağı Çapikya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan
  Akyar köy - Selim - Kars
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün çoğunluğu Kürttür. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km