Kars'da 399 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Balabantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Keçesor
Türk yerleşimi
  Parmakdere köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Kısmasor [ Erm ]
Türk yerleşimi
  Akören köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928, 1946 K, MYK: Akviran
Türk yerleşimi
  Isısu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: İssisu [ Tr "sıcaksu" ]
Türk yerleşimi
  Süngütaşı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Zivin
Erm: Zvin
U800-: Zua/Zuaini
■ MÖ 9. yy'a ait Urartu yazıtlarında adı geçen Zua/Zuaini kalesi olmalıdır. 1877-78 harbinin en önemli çatışmalarından biri burada vuku buldu. Fevzi Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri, Loris-Melikov komutasındaki Rus saldırısını başarıyla püskürttüler. SN
■ Türk yerleşimi metonio
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Zvini (ზვინი), Gürcüce ot kümesine denmektedir. Zviani yani Ot kümelerinin olduğu köy anlamına gelmektedir. meriç
  Karaurgan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 RAl: Karaurgan [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kurbançayır köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Abulbard
R1889 RAl: Abulvard
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Sırataşlar köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Zek
R1889 RAl: Zayak
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yeniköy köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 RAl: Yeniköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Altınbulak köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Kürd/Türkmen yerleşimi
■ 03.03.1909 Kars Sancağı'nın Altınbulak, Zaza ve Karakilise karyelerinden hicretle Konya'da iskanlarını talebeden Ali b. Hasan ve rüfekası hakkında deyar heyran
  Sırbasan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 RAl: Sırbasan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Köroğlu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
E1902 Epr I.723: Zağin/Zeğin n.d. Köroğlu
R1889 RAl: Köroğlu [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İnkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 MYK: Aşağımicingirt
E666: Mjingerd [ Erm "? hisar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ MÖ 2. yy'da kurulduğu rivayet edilen ve MS 8. yy'a dek varlığını sürdüren Apeğyank' Ermeni beyliğinin merkezi Mijingerd hisarı idi. SN
  Topkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Saat
R1889 RAl: Saatviran
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çamyazı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 MYK: Yukarımicingirt
1928 K: Micingerd ulya
E666: Mjingerd [ Erm "? hisar" ]
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi.
■ Türk yerleşimi metonio
  Taşlıgüney köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: İslamsor [ Erm islamtsor "islamdere" ]
Kafkasya göçmeni (Avar) yerleşimi
  Kazantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Mamaç
(Avar) yerleşimi
  Handere köy - Sarıkamış - Kars
Eski adı: Handere [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Uzungazi köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 K: Uzungazi
R1889 RAl: Kızılkilise [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Eşmeçayır köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Sıtagan/Satagan
E1895 HSH: Tsithank [ Erm hank "maden" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şehithalit köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 K: Şehithalit
R1889 RAl: Köşekilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Başköy köy - Selim - Kars
Kürd yerleşimi
  Balıklı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Balıklı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yukarısarıkamış köy - Sarıkamış - Kars
Türk yerleşimi
■ 1864 Kafkas sürgününde Oset göçü almış, lakin buradaki Osetler 93 Harbi sonrasında günümüzde Muş ili Bulanık ilçesinde yer alan Karaağıl ve Kurganlı (Simo) köylerine göçmüşlerdir. metonio
■ 2008 yılında Şehitler Mahallesi adıyla ilçe merkezine bağlanmıştır. emjan
  Gürbüzler köy - Selim - Kars
Eski adı: Verişan [ Erm verişén? "yukarıköy" ]
  Boyalı köy - Sarıkamış - Kars
Türkmen yerleşimi
  Süphan mah - Sarıkamış - Kars
Eski adı: Surp Xaç [ Erm "Kutsal Haç (kilisesi)" ]
  Kayalıboğaz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Çermeli [ Erm çerma "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Ortakale köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Ortakale
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karakurt köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Karakurt [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Başköy köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Başköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Sarıkamış bölgesinin en büyük Ermeni yerleşimi idi. SN
  Sarıgüney köy - Selim - Kars
1946 MYK: Kârcık
  Aşağısallıpınar köy - Sarıkamış - Kars
1946 MYK: Aşağı Salut
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Kars iline bağlı Sarıkamış/Aşağısallıpınar ve Selim/Laloğlu köyleri Zaza/Türkmen karışık Alevi köyleridir. metonio
  Çıplaklı köy - Selim - Kars
Eski adı: Çıplaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karakale köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Mescitli [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
  Yayıklı köy - Sarıkamış - Kars
1928 K: Divik
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yağıbasan köy - Sarıkamış - Kars
R1889 RAl: Yağıbasan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Türk/Kürt karışık yerleşim metonio
  Beşyol köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Gulantepe [ Kürd gulan "çiçekli" ]
■ 20. yy başında Kürd/Ermeni yerleşimi.
  Çatak köy - Sarıkamış - Kars
■ Kürt yerleşimi metonio
  Laloğlu köy - Selim - Kars
■ Kısmen Alevi (Zaza-Lolan) yerleşimi
■ Kismen Zaza yerlesimi. Pülümür ve Tercan civârindan 20. asrin basinda başında göç etmiş. Loluç asireti. Manav
■ Kars iline bağlı Sarıkamış/Aşağısallıpınar ve Selim/Laloğlu köyleri Zaza/Türkmen karışık Alevi köyleridir. metonio
  Armutlu köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Armutlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Akçakale köy - Selim - Kars
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Bölükbaşı köy - Selim - Kars
Karapapak yerleşimi
  Alisofu köy - Selim - Kars
Eski adı: Türkmen Alisofu
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Alisofu köy - Sarıkamış - Kars
Eski adı: Rum Alisofu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kamışlı köy - Selim - Kars
Eski adı: Kamışlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kazıkkaya köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Kazıkkaya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hamamlı köy - Sarıkamış - Kars
■ Oset yerleşimi iken Kürtleşmiştir. metonio
  Yenice köy - Selim - Kars
Eski adı: Yenice
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Bozat köy - Sarıkamış - Kars
Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ Oset yerleşimi iken Osetlerin dış göçleri neticesinde günümüzde Kürt/Ahıska Türkü karışık bir yerleşimdir. metonio
  Darboğaz köy - Selim - Kars
Eski adı: Zellice
  Çardakçatı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 K: Çürük [ Erm çrig? "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Katranlı köy - Selim - Kars
1912: Katranlı [ Tr ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Eskigeçit köy - Selim - Kars
1946 MYK: Bezirgângeçit [ Tr bezirgân "tüccar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Şehitemin köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Alakilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Asboğa köy - Sarıkamış - Kars
1928 K: Asbuğa
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yenigazi köy - Sarıkamış - Kars
R1889 RAl: Yedikilise
Kafkasya göçmeni/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Halkı Dağıstan göçmeni olup Lak (Gazikumuk) kökenlidir. SN
  Belencik köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Şadivan
E1902: Şadavan [ Erm şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türk yerleşimi metonio
  Akkoz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 K: Akkoz
R1889 RAl: Aykos [ Erm aykots "bağlar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yellikıran köy - Kağızman - Kars
1928 K: Komik [ Erm/Kürd komig/komik "küçükmezra" ]
Kürd yerleşimi
  Yolgeçmez köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Gecikmez köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 K: Hopviran
R1889 RAl: Hoperan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hasbey köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karahamza köy - Selim - Kars
Karapapak yerleşimi
  Koşapınar köy - Selim - Kars
1912: Koşapınar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Kekeç köy - Selim - Kars
1912: Kekeç
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bozkuş köy - Selim - Kars
Kürd yerleşimi
  Baykara köy - Selim - Kars
R1889 RAl: Baykara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kalebaşı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Kalebaşı [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çayarası köy - Kağızman - Kars
K2017: Zarapxane
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Cavlak köy - Selim - Kars
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Tuygun köy - Selim - Kars
Eski adı: Tuygun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Selim ilçe - Selim - Kars
Eski adı: Novo Selim [ Rus Novo Selim "yeni Selim" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
  Çiçekli köy - Kağızman - Kars
Kürd yerleşimi
  Kırkpınar köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Söğütlü köy - Selim - Kars
Eski adı: Söğütlü Purut [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Ortakale köy - Selim - Kars
R1889 RAl: Ortakale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bayburt köy - Selim - Kars
E1918: Paypert [ Erm "in-kale?" ]
R1889 RAl: Bayburt
Karapapak yerleşimi
  Söğütlü köy - Merkez - Kars
1928, 1968 K, K2: Söğütlü
E1918 Beg: Sarnağpür [ Erm "buzlupınar" ]
R1889 RAl: Türk Söğütlü
  Eskigazi köy - Selim - Kars
R1889 RAl: Eskigazi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tozluca köy - Selim - Kars
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yalnızçam köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Odalar köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Odalar [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yaylacık köy - Selim - Kars
Eski adı: Mirhel [ Kürd mîrhêl "beybucağı" ]
Kürd yerleşimi
  Değirmendere köy - Kağızman - Kars
Kürd yerleşimi
  Aşağıdamlapınar köy - Selim - Kars
Eski adı: Aşağı Çepik
Eski adı: Aşağı Çapikya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Akyar köy - Selim - Kars
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yukarıdamlapınar köy - Selim - Kars
Eski adı: Yukarı Çepik
Eski adı: Yukarı Çapikya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km