Karlıova'da 48 yerleşim bulundu.
sırala 
  AşağıYağmurlu köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 K: Sevik süfla [ Kürd sêvik "elmacık" ]
  Karlıca köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 K: Kırmoşek [ Kürd qirmoçek ]
  Kaynarpınar köy - Karlıova - Bingöl
1928 K: Liçik
E1901 Vic: Lcig [ Erm "gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  YukarıYağmurlu köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 K: Sevik ulya [ Kürd sêvika jorîn "yukarı elmacık" ]
  Yiğitler köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 K: Sağnis [ Erm ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Sarıkuşak köy - Karlıova - Bingöl
Z2010: Şarûg
1928 K: Şaruk
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Hacılar köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 K: Hacıyan [ Kürd heciyan "hacılar" ]
  Soğukpınar köy - Karlıova - Bingöl
Eski adı: Gaméşan [ Kürd gamêşvan "camuzcu (mandacı)" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Derinçay köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 K: Xalefan [ Kürd xelîfan "halifeler (aş.)" ]
  Devecik köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 K: Kürük [ Kürd kûrik "derince" ]
  Kızılçubuk köy - Karlıova - Bingöl
E1901 Vic: Kızılçıbuk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Göynük köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 K: Oğnut
E680 Mam 21: Eğnud/Eğants Pert [ Erm "sırtlı? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Solhan'a bağlı olan Oğnut (Göynük) nahiyesi 1936'da Karlıova'ya bağlandı. SN
  Kaynak köy - Karlıova - Bingöl
1946 MYK: Ceban [ Kürd "cebeler" ]
  Suçatı köy - Karlıova - Bingöl
1928 K: Gerran [ Kürd geran "düzlükler" ]
  Cilligöl köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 K: Ciligöl [ Kürd çilgol "kırkgöl" ]
  Ilıpınar köy - Karlıova - Bingöl
1928 K: Çermei Kurtyüzü [ Kürd "Kurtyüzü (nahiyesi) ılıcası" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kıraçtepe köy - Karlıova - Bingöl
Eski adı: Çevligişeman [ Kürd çewlîga şeman ]
  Taşlıçay köy - Karlıova - Bingöl
1928 K: Çirik [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]
  Boncukgöze köy - Karlıova - Bingöl
1946 MYK: Boran [ Kürd boran "bayırlar" ]
  Toklular köy - Karlıova - Bingöl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kümbet köy - Karlıova - Bingöl
1928 K: Kümbet
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Karlıova ilçe - Karlıova - Bingöl
Eski adı: Kanireş [ Kürd kanîreş "karapınar" ]
Kürd yerleşimi
  Kantarkaya köy - Karlıova - Bingöl
1928 K: Şorik Süfla [ Kürd şorik "tuzluca" ]
  Çukurtepe köy - Karlıova - Bingöl
1928 K: Hüniyan [ Kürd hunyan "aş." ]
  Serpmekaya köy - Karlıova - Bingöl
Eski adı: Alipiran [ Zaza "dede soyu" ]
  Çiftlik köy - Karlıova - Bingöl
E1901 Vic: Çiftlik
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Tuzluca köy - Karlıova - Bingöl
1928 K: Şorik ulya [ Kürd şorik "tuzluca" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Geçitli köy - Karlıova - Bingöl
1928 K: Geylan
  Mollaşakir köy - Karlıova - Bingöl
1928 K: Botan [ Kürd botan "oluklar" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yorgançayır köy - Karlıova - Bingöl
1928 K: Keremsan [ Tr karahamzan? ]
  Çatak köy - Karlıova - Bingöl
1928 K: Çatak


Grafik harita göster     haritada ara : km