yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Karaman'da 184 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Dumlugöze köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1928 K: Muzvadı
Ark: Mousbáda/Mousbanda
■ Ptol. Coğrafya'da (2. yy) Musbanda olarak anılır. SN
  Ortaköy mah Sarıveliler - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
Eski adı: Kızılcakışla
■ 2009'da Sarıveliler kasabasına katılarak köy statüsünü kaybetti. SN
  Adiller mah Sarıveliler - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
■ 2009'da Sarıveliler kasabasına katılarak köy statüsünü kaybetti. SN
  Turcalar mah Sarıveliler - Sarıveliler - Karaman
  Sarıveliler ilçe - Sarıveliler (Tepebaşı bucağı) - Karaman
■ 1967 yılında Turcalar ve Küçükkarapınar köyleri ile Sarıveliler köyünün birleşmesi ile Sarıveliler kasabası kurulmuş, 1990 tarihinde ilçe statüsü kazanmış, 2009 yılında yapılan yerel referandum ile Ortaköy ve Adiller köyleri de kasabaya bağlanarak mahalle statüsüne kavuşmuştur. SN
  Çevrekavak mah Göktepe - Sarıveliler - Karaman
1928 K: Mençek
  Göktepe bld - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1928, 1946 K, MYK: Fariske
1580 : Firişke
E1199: Vér'ısgi
■ Eski adının nihai biçimi ve dili meçhuldür. Fariske adı, 12. yy'da kaydedilmiş olan Erm Vér'sgi biçiminden türemiş olmalıdır. SN
  Işıklı köy - Sarıveliler - Karaman
Eski adı: Fet
  Uğurlu köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
■ Erken Bizans dönemine ait Zenonopolis harabesi köyün yakınındaki Köristan/Guristan mevkiindedir. Aslen buralı olup 474-491 yıllarında Roma imparatoru olan Zenon onuruna adlandırılmıştır. SN
  Başköy mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1928 K: Başköy
  Kirazlıyayla mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1928 K: Lafsa
Y1000 TİB 5.332: Laúzada/Laúzados
■ 10. yy'dan itibaren Yun Lauzados, Erm Lavzad kaydedilmiştir. SN
  Elmayurdu köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 K: İznebol [ Yun Neápolis "yenikent" ]
■ Yaygın kanıya karşılık eski adının Zenonopolis olma olasılığı zayıftır. (Sarıveliler Uğurlu köyü maddesine bakınız.) 9. yy'da piskoposluk makamı olan Isauria Neapolis'i için bak. Ramsay 452. SN
  Tepebaşı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1946 MYK: Halimiye
Osm: Bednam [ Tr "kötü ünlü" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ormanlı döneminde Rum yerleşimi iken KAramanlı Halim Bey adlı kişi tarafında zaptedilerek Halimiye adını almış, 1920'lerde eşkiyalık ve zorbalık merkezi olarak ün kazanmıştır. Yerel beylerin 1928'de idamından sonra jandarma karakolu kurulabilmiştir. SN
  Katranlı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 K: Dindebol [ Yun Domitioúpolis "Domitius kenti" ]
■ Ramsay’e göre MÖ 16 yılında konsül olan Lucius Domitius Ahenobarbus adından. SN
  Pamuklu köy - Ermenek - Karaman
1946 MYK: Cenne
  YukarıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Yukarı İzvit
Y600: Bidê/Sbídê
■ Bizanslı coğrafyacı Hieroklês (6. yy) Sbídê adını kullanır. Yer adı yapan s- öneki varsayılmalıdır. SN
  Güneyyurt bld - Ermenek - Karaman
1928 K: Gargara
1680 : Gargar [ Erm gargar' "tümülüs, höyük" ]
  Akarköy köy - Kazımkarabekir (Kâzımkarabekir bucağı) - Karaman
1946 MYK: Akarköy
1928 K: Zosta
Ark: Losta/Zosta
■ Roma dönemine ait yazıtlar, mezar taşları ve yeraltı su dağıtım şebekesi mevcuttur. Antik isim Zosta ve Losta olarak kaydedilmiş olup 20. yy'a dek kullanılmıştır. SN
  Kazancı bld - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1928 K: Kazancı
Osm: Aybaxam [ Yun ágios paxômios "Aziz Pakhômios" ]
■ Pakhomios (ö. 348) Hıristiyanlıkta münzevi keşişlik geleneğini başlatan Mısır'lı azizdir. SN
  Akçaalan köy - Merkez (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1928 K: Akçaalan
Eski adı: Filadelfiya [ Yun philadelphía "kardeşsever" ]
■ Philadelphos Helenistik dönemde (MÖ 4.-1. yy) çok sayıda kralın lakabıdır. Manisa'daki Philadelphia (Alaşehir) Bergama kralı II Attalos Philadelphos'un adını taşır. Ancak burada hangi Philadelphos'un sözkonusu olduğu anlaşılamadı. SN
  Balkusan köy - Ermenek - Karaman
1968 K2: Bağbelen
1928 K: Balkason
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Parkassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Ermenek ilçe - Ermenek - Karaman
1282 Bibi: Ermenak
Y100: Germanikópolis [ Yun "Germanicus kenti" ]
■ Roma imparatoru Gaius Germanicus Caligula (MS 34-41) adından. İmparatorun Germanicus soyadı, babasının Orta Avrupa'da Cermenlere karşı kazandığı zaferlerden ötürüdür. 14. yy Ermeni kaynaklarında Germanik biçimi görülür. Türkçe biçim Rumca /yermanik/ telaffuzundan türemiştir. SN
  Çatalbadem köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1928 K: Yukarı İrnebol [ Yun eirênópolis "barışkent" ]
■ Eirênê aynı zamanda bir kadın adı olduğu için, Eirênê Kenti de düşünülebilir. Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
  İkizçınar köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1928 K: Aşağı İrnebol [ Yun eirênópolis "barışkent" ]
  Çavuş köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Çaviş
Osm: Gödelesun [ Yun Kodylassós ]
  Yaylapazarı köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1928 K: Zeyve [ Tr zaviye "bucak (veya misafirhane)" ]
  Yalındal köy - Ermenek - Karaman
1946 MYK: Arnava
  Kazımkarabekir ilçe - Kazımkarabekir - Karaman
1928 K: Gaferiyat/Gafferiyat
1680 : Kâfiriyat
Byz: Pirgi [ Yun pyrgoi "hisarlar" ]
■ 19. yy'a dek Kafiriyat/Ğaferiyat kazası merkezi idi Evliya Çelebi'ye göre `Bu şehir kötü bir isimle müsemmadır. Amma ulu kimseleri vardır.` Geç Osmanlı döneminde idari merkez hemen yakındaki İlisıra (Yollarüstü) kasabasına nakledildiyse de 1954'te yeniden bugünkü yere taşındı ■ General Kâzım Karabekir'in doğum yeri olduğu için 15/6/1956'da bu ad verildi. SN
  Görmeli köy - Ermenek - Karaman
1968 K2: Üçbölük
1928 K: Görmel
  Kayaönü köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Ezvendi
  Eskice köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Eskice
  Kisecik bld - Merkez - Karaman
1928 K: Kisecik [ Tr kilisecik? ]
■ Sarıkeçili Yörük köyü. mustafaozturk
  Narlıdere köy - Merkez (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1968 K2: Gündoğan
1865, 1928: Afgan/Avgan
■ 1865'te Efgan/Afgan Nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Gökçeseki köy - Ermenek - Karaman
1928 K: İmsi
  Yollarbaşı bld - Merkez - Karaman
1928 K: İlisıra
Byz: İlistra
■ 1954 yılına dek İlisıra nahiyesi merkez kasabası idi. SN
  Çamlıca köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Mixallar [ Yun Mixaêl ]
  Pınarbaşı köy - Merkez - Karaman
1896: Pınarbaşı
■ © 25.10.1896 Konya vilâyetinde Karaman kazasına tabi Pınarbaşı karyesi ahalisinden Kürt Sarıoğlu Molla Hüseyin'in katili Molla Ömer oğlu Mehmed'in idamı. deyar heyran
  Mesudiye köy - Merkez - Karaman
1928 K: Mesudiye
1900: Durayda çiftliği [ Yun Triáda "teslis" ]
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Balkan harbinden önce Rumlara ait özel mülk iken daha sonra Silistre muhacirlerince iskân edilmiş ve Mesudiye adı verilmiştir. SN
  Burhan köy - Merkez - Karaman
1928 K: Burhan
  Yazılı köy - Merkez - Karaman
1928 K: Göndere
  Bölükyazı köy - Merkez - Karaman
Eski adı: Masara
Grafik harita göster     haritada ara : km