Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Karaisalı'da 68 yerleşim bulundu.
sırala 
  Demirçit köy - Karaisalı - Adana
1928 K: Ebülhadi [ Ar ebûl hâdî ]
  Kıralan köy - Karaisalı - Adana
Eski adı: Hacıkırı
Alevi yerleşimi
  Karakılıç köy - Karaisalı - Adana
1928 K: Milvankale
E1400: Molevon
Byz Ked, Zg 798: Meloûos (kástron)
■ 14. yy'dan itibaren Erm Môlevon ve Lat Mons Leoni “Leon dağı” kaydedilmiştir. Muhtemelen Yunanca veya daha eski bir adın, Ermeni egemenliği döneminde Kilikya hükümdarı I. Levon/Leon (1189-1219) adına uyarlanmış yorumudur. Daha eski biçimi bulunamadı. SN
  Nergizlik köy - Karaisalı - Adana
Alevi yerleşimi
  Karaisalı ilçe - Karaisalı - Adana
1928 K: Ceceli/Çeceli
1791 K: Karaisalı (idari bölge)
■ Karaisalı idari birim adı, Ceceli kasaba adıdır. SN
■ Yazın Niğde civarında Üçkapılı sahrada yaylaya çıkan kişinin Tarsus civarında Karaisalı kazasında kışlayan Melemenci Aşireti Beyi Seyyid Ahmed'in şekavetine ... (1206 Hicri) deyar heyran
  Çevlik köy - Karaisalı - Adana
1928 K: Çevlikli [ Tr çevlik "etrafı çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
  Beydemir köy - Karaisalı - Adana
1928 K: Rumkuş
  Gödebekirli mah Eğlence - Karaisalı - Adana
1946 MYK: Götebekirli
  Boztahta köy - Karaisalı - Adana
■ 2010 adrese dayalı nüfus sayımında Merkezboztahta olarak geçmektedir. ishak leventHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km