Karacabey'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Danişment köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Danişmend
  Tophisar köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Tophisar
  Sultaniye köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Sultaniye
yerleşimi
  Akhisar köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Akhisar
Osm: Asar
■ Sonrasında Afyon Emirdağ bölgesinden köye göç eden aileler olmuştur. 1951 yılında Bulgaristan dan gelen göçmen aileleriyle birlikte köyde hızlı bir değişim yaşanmıştır. Türk
  Beylik köy - Karacabey - Bursa
yerleşimi
  Dağkadı köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiwp: Kadiköy
  Hamidiye köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Hamidiye
Eski adı: Bulgarlar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Balkan harpleri bitişiyle, köy Bulgaristan'a göç ettirildi. Manav
  Okçular köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Okçular
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Yenisarıbey köy - Karacabey - Bursa
yerleşimi
  Arız köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Araç
  Doğla köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Doğla
Manav yerleşimi
■ B. Umar'ın iddiasının aksine, antik adının Diokleia olduğuna dair bir delil yoktur. SN
  Sazlıca köy - Karacabey - Bursa
1946 MYK: Dümberez
1928 K: Dümberes
  Şahmelek köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Şahmelik? [ Tr ]
  Keşlik köy - Karacabey - Bursa
Manav yerleşimi
  Kurşunlu köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Kurşunlu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 420 Rum nüfusu ve Ayios Nikolaos kilisesi vardı. SN
  Karasu köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Karasu
  Örencik köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Örencik
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Gönü köy - Karacabey - Bursa
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Hotanlı köy - Karacabey - Bursa
yerleşimi
  Yolağzı köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Domba
Kafkasya göçmeni (Abz) yerleşimi
■ "Mağlıç Dümbe" de denir. (Mağlıç=Mihaliç) Bunun nedeni Güney Marmarada Çerkeslerin yerleşik olduğu ve Dümbe adını taşıyan iki köyden birisi olmasıdır. Diğeri "Manyas Dümbe" yani Tepecik köyüdür. Perit Taymaz
  Şahin köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Şahinköy
Manav yerleşimi
  Akçakoyun köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Akçekoyun
  Karacabey ilçe - Karacabey - Bursa
1928 K: Mixaliç [ Yun mixalitsa "Mihail'cik" ]
Byz: Mixailitês [ Yun "Mihail (öz.) yurdu" ]
■ Antik Miletopolis? Helence ismin Slav Rumlar tarafından Mıhaliçe dönmüş olması muhtemel. 7. asırda bölgezye gelen Slavlar helenleşirken Osmanlı devrinde gelenler halk hüviyetini korudu. 1914 evveli Karesi sancağı Slav Rumların büyük kısmı Bulgaristana iltica etti. En büyük Bulgar köyü Koca Bunar idi. Manav
  Yarış köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Yarış
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Taşlık köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Muhacir
  Yeniköy mah Bayramdere - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Yeniköy
■ Daha önce Yeniköy veya Karacabey Plajı adıyla bilinen sahil yerleşimi Bayramdere kasabasına dahil edilmiştir. SN
  Bayramdere köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Bayramdere
1890 Kiep: Panayia [ Yun "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Bakırköy köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Makri [ Yun mákrê "uzun" ]
  Çarık köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Çarıklı
  Harmanlı köy - Karacabey - Bursa
1890, 1928 Kiep, K: Kirmikir
Y1905: Primikíri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Uluabat köy - Karacabey - Bursa
1500: Ulubad
Byz Kom: Lopádion (göl) [ Yun lopadion (λοπάδιον) "çanakçık" ]
■ Kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ Yunanca isimden evrilmiş olan Ulubat adı yerine, bilgisizlikten kaynaklanan Uluabat yazımı yakın yıllarda resmen benimsenmiştir. SN
■ Rumlar 'Lopadi', Türkler 'Lubad' adlarını da kullanıyorlardı. Tankut Beygu
  Boğazköy köy - Karacabey - Bursa
Eski adı: Eskiçiftlik
1890 Kiep: Susığırlık
Gürcü yerleşimi
■ 1973'te Artvin'den göçen Gürcü kökenli aileler tarafından Boğazköy adıyla kurulmuştur. Daha önce bu mevkiin adı Eskiçiftlik olarak kaydedilmiştir. SN
  Hayırlar köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Hayırsız
1890 Kiep: Çerkesköy?
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Ekmekçi köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Varvara
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Seyran köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Seyran
  Ekinli köy - Karacabey - Bursa
1890, 1928 Kiep, K: Arapçiftliği
Kafkasya göçmeni (Şap) yerleşimi
  Cambaz köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Cambaz
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Çeşnigir köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Çeşnigir
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Çamlıca köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Çamlıca
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 18. yy sonunda Yunanistan Agrafa muhaciri Rumlar tarafından iskân edildi. SN
  Subaşı köy - Karacabey - Bursa
1890 K: Subaşı
Y1905: Apeladáti [ Yun Απελαδάτοι ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İnkaya köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: İnkaya
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Karakoca köy - Karacabey - Bursa
Y1905: Kídia [ Yun Κύδια/Κήδια ]
1530 T: Koyun kâfir [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Lozan mübadelesinde 220 Rum ailenin göç ettirilmiş olması köyün büyüklüğüne işarettir. WALNUT
■ 1487 yılında yapılmış ve bugün harap durumda olan bir kilise vardır. Adı "Zoodokhos Pigi"dir. Manav
  Muratlı köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Kelemenye [ Yun kalamaína "sazlık" ]
Manav yerleşimi
  Eskikaraağaç köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Gilyos/Kilyos [ Yun ]
Y1905: Goulíos
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında 750 Rum ve 200 Türk nüfusu vardı. SN
  Yenikaraağaç köy - Karacabey - Bursa
yerleşimi
  Taşpınar köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Kemeryend
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Orhaniye köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Orhaniye
  Hürriyet köy - Karacabey - Bursa
■ 8.03.1955'te Demokrat Parti iktidarında Hürriyet adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  İkizce köy - Karacabey - Bursa
Y1905: Sagináti
1890 Kiep: Ekizce
Byz: Aginátoi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km