Kangal'da 120 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Sutaşı köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 K: Mezgit [ Erm "cami" ]
  Yukarıhöyük köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ 1935'te Çeçensıçanhöyük ve Çerkezsıçanhöyük olmak üzere iki mahalle. SN
  Çamurlu köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Çamurlu
Çerk: Habtsey
Kafkasya göçmeni (Kab) yerleşimi
  Kızıldikme köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Kızıldikme
Karapapak yerleşimi
■ 93 harbi diye bilinen 1877-1878 osmanlı-rus savaşında Kars ili Arpaçay ilçesine bağlı Dilan köyünde ıkamet edenlerin ( şimdiki yeri Kars- Akyaka -Sulakbahçe köyü) göç ettiği köydür. salih çetin
  Çayırova köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 K: Rumlar
1912 Kiep: Orumla
Alevi yerleşimi
  Akdere köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
  Mühürkulak köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 K: Mühürkulak
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kuşkayası köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 K: Kuşkayası
■ © 24.06.1899 Mancılık karyesi civarında Kuşkaya'da meskun Karapapak Aşireti'nden ve Hamidiye Alayı Binbaşısı Hüseyin Ağa ile Kaymakamı Ali Bey'in köylüler hakkında bir takım mezalimi istihbar olunduğundan deyar heyran
  Beyyurdu köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Beyyurdu
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Mısırören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 K: Mısırviran
1907 Kiep: Mısırlıören
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Irmaç köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
  Kumarlı köy - Kangal - Sivas
1912 Kiep: Kumarlı
Alevi yerleşimi
  Deliktaş köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1928 K: Deliktaş
■ 28.06.1776 Sivas'ın Karayel ve Deliktaş geçitlerinde şekavette bulunan Mandelli aşireti Kürdlerinin tedib edilmesi. deyar heyran
  Avşarören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 K: Afşarviran
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Kuruayşe köy - Kangal - Sivas
1912 Kiep: Kuruayşe [ Kürd Kuri Aişe "Ayşeoğulları" ]
  Mancılık köy - Kangal - Sivas
1912 Kiep: Mancılık
■ © 18.11.1855 Afşar Aşireti Müdürü Çerkes Bey'in maiyyetinde bulunan süvarilerden bazıları Kangal kazası Mancılık köyünde (... Mancılık karyesi'nde bulunan manastırdan ve evlerden çalınan...) bazı eşyayı ahz etmiş olmaları sebebiyle istirdadı. (14. Mühimme) © 24.06.1899 Mancılık karyesi civarında Kuşkaya'da meskun Karapapak Aşireti'nden... deyar heyran
  Kocakurt köy - Kangal - Sivas
1912 Kiep: Xocakurt
Alevi yerleşimi
  Yaylacık köy - Kangal - Sivas
1928: Yortan
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
  Hamal köy - Kangal - Sivas
1912 Kiep: Hamal
Alevi yerleşimi
  Tersakan mz - Kangal - Sivas
1928 K: Tersakan
  Örencik köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928, 1968: Abdaloğlu [ Tr abdal "aş." ]
  Soğukpınar köy - Kangal - Sivas
1912: Mamaç
1900: Zimmiyan [ Tr "zimmiler, gayrımüslimler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi, Beydili boyu, Şeyhlü oymağı. Köyün eski adı Zimyan'dır ve Ermeni yerleşimidir. Ermeni nüfusun göç etmesiyle birlikte Beydili Türkmenleri bölgeye yerleşir. Aynı zamanda Soğukpınar köyü Kangal ve Divriği köylerinde Mamaş adı ile belli bir üne sahiptir. Mamaş adı eski Türkmen dilinde ozanların saz çalıp, şölen yaptıkları yer anlamına gelir. Günümüz Türkçesine Mamaş adı ozanlar ocağı veya ozanlar diyarı olarak çevrilebilir. Beydili Oğuz boyunun kurumsal ozanları Şeyhlü oymağından yetişmekte idi. Köy nüfusu Şeyhlü oymağı mensuplarından oluşmaktadır ve köyde çok sayıda ozan yetişmiştir. Aliye Ertekin
  Bozarmut köy - Kangal - Sivas
1912 Kiep: Bozarmut
  Turnalı köy - Kangal - Sivas
Eski adı: Şugul
  Kırkpınar köy - Kangal - Sivas
1912 Kiep: Kırkpınar
Alevi yerleşimi
  Boğaz köy - Kangal - Sivas
1912 Kiep: Köroğlan
  Tekke köy - Kangal - Sivas
1912: Samut Tekkesi [ Tr Şeyh Samud "bir Bektaşi azizi" ]
Alevi (Türk/Türkmen) yerleşimi
■ Urla, Birgi, Ödemiş-Bozdağ, Polatlı ve Ankara Akyurt'ta ünlü Samud Baba tekke ve türbeleri mevcuttur. SN
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  DeğirmenÇayı köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1928 K: Cibolar [ Kürd "Cebrailler (aş.)" ]
  Kangal ilçe - Kangal - Sivas
Byz: Kangara
  Çaltepe köy - Kangal - Sivas
1912 Kiep: Zerk [ Kürd? zerik "sarıca" ]
Alevi yerleşimi
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Davulbaz köy - Kangal - Sivas
1912 Kiep: Davulbaz
Alevi yerleşimi
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Arpalı köy - Kangal - Sivas
Alevi yerleşimi
  Etyemez köy - Kangal - Sivas
1928 K: Etyemez
Eski adı: Ağcakaş
  Karanlık köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Karanlık
Alevi yerleşimi
  Dayılı köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 K: Dayılı
Alevi yerleşimi
  Kürkçü köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Kürkçi
Alevi yerleşimi
  Yılanlıdağ dağ - Kangal - Sivas
K2010: Koye Hilalî [ Tr yılanlı ]
  Dağönü köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 K: Şakolar [ Kürd "öz." ]
Alevi yerleşimi
  Armağan köy - Kangal - Sivas
1912 Kiep: Armağanlı
Alevi yerleşimi
  Topardıç köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Topardıç
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kavak köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Kavak
Alevi yerleşimi
  Mürsel köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 K: Mürsel
Eski adı: Kömsür/Komsur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Köyde 1914'ten önce Ermeni Surp Asdvadzadzin Kilisesi mevcuttu. SN
  Yeşildere köy - Kangal - Sivas
1928 K: Zağıl
■ © 01.05.1912 1- Kangal'ın Alacahan nahiyesi ahalisi tarafından teşkil olunan Zağıl köyünün Alacahan'dan ayrılmasına izin verildiği. 2- Seçenyurdu mezraasının ayrı bir köy haline getirilmesi için henüz vilayete başvuruda bulunulmadığı, şu halde Zağıl'a bağlı kalacağı. deyar heyran
  Mescit köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Eymir köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 K: Eymir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
Alevi yerleşimi
  SeçenYurdu köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 K: SeçenYurdu
■ © 01.05.1912 1- Kangal'ın Alacahan nahiyesi ahalisi tarafından teşkil olunan Zağıl köyünün Alacahan'dan ayrılmasına izin verildiği. 2- Seçenyurdu mezraasının ayrı bir köy haline getirilmesi için henüz vilayete başvuruda bulunulmadığı, şu halde Zağıl'a bağlı kalacağı. © 28.08.1912 Kangal'ın Alacahan karyesine bağlı Seçenyurdu mezraası'nın ayrı bir köy haline getirilerek Kangal'a bağlanması. deyar heyran
  Paşamçayırı köy - Kangal - Sivas
1960 DİE: Örencik
1928 K: Kalburviran
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Gençali köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 K: Gençali
Eski adı: Kellax/Kellah
Alevi yerleşimi
  Güneypınar köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 K: Muşar
1912 Kiep: Muşari
Alevi yerleşimi
  Dereköy köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
Z2010: Dewa Deri
Alevi yerleşimi
  Sorrax mv - Kangal - Sivas
K2010: Sorrax [ Kürd "tuzlu" ]
  Gürükbekir köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Gürükbekir [ Kürd kurika Bekir "Bekir oğulları" ]
  Tatlıpınar köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Sultanpınarı köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Sultanpınar
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Taşlık köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Taşlık
E1877 Siv: Karahad [ Erm "taşlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  İğdeli köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
K2010: Kemu
1928 K: İğdeli
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Türkçe ve Kürdçe halk muziği parçalarını seslendiren rahmetli Abdullah Papur'un doğduğu köydür. deyar heyran
  Elalibey köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Üçkilise
Alevi yerleşimi
  Sarıkadı köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1928 K: Sarıkadı
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Örentaş mah Yeşilyurt - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 K: Melülviran
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Minarekaya köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912, 1928 Kiep, K: Minarekaya
1960e DİE: Leşker [ Tr "asker" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Alacahan bld - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
Ark: Aranda [ Luw ]
■ © 30.07.1865 Sivas'da Alacahan Derbendi civarında Gürün tüccarından Mustafa oğlu Çirkin'i basıp emval ve eşyasını gasbeden Atmalı Aşireti'nden Güryan... deyar heyran
  Oğlaklı mah - Kangal (Sincan bucağı) - Sivas
Eski adı: Kürtosman
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Çetinkaya bld - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Tabanözü
Alevi yerleşimi
■ 1930'lu yıllarda demiryolu istasyonu olarak kurulmuş ve zamanın bayındırlık bakanı olan Ali Çetinkaya'nın adı verilmiştir. SN
  Akgedik köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Beko [ Kürd "Bekir (öz.) " ]
Alevi yerleşimi
  Kuzyaka köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Karasiver
Alevi yerleşimi
  Hamzabey köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
  Karacaören köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 K: Karacaviran
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Pınargözü köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Pınargözü
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Külekli köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Kürekli
Alevi yerleşimi
  Eğricek köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1928 K: Eğricek
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km