Kadınhanı'da 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Konurören köy - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1928 K: Konurviran [ Tr konur "kestane" ]
  Çubuk köy - Kadınhanı - Konya
1960 DİE: Çıbık
  Osmancık bld - Kadınhanı - Konya
1912 Kiep: Osmancık
1282 Bibi: Osmancık
■ 1280 dolayında Sahib Ata Fahreddin'in haps olunduğu Osmancık kalesi Çorum'daki Osmancık (Aflanos) değil burası olmalıdır. SN
  Bulgurpınar köy - Kadınhanı - Konya
1892 S-Kas: Mehdili
  Tosunoğlu köy - Kadınhanı - Konya
1912 Kiep: Tosunbey
  Atlantı bld - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1968 K2: Dokuzatlı
1928 K: Atlantı
■ Yunanca aslı *Atalantê veya *Atlantê olmalıdır. SN
■ © 20.02.1764 Karaman dahilinde kain Bozulus Türkmenleri reayası veba hastalığı dolayısıyla etrafa dağılmış olduklarından Esbkeşan mukataasına merbut Turgudlu kazası köylerinden Atlandı köyü reayasının derbendci kaydı ile mezkur Bozulus Türkmenleri mukataasına nakledilmeleri. deyar heyran
  Söğütözü köy - Kadınhanı - Konya
1928 K: Dırağan
1912 Kiep: Durnar
  Pirali köy - Kadınhanı - Konya
1912 Kiep: Pireler
  Kadınhanı ilçe - Kadınhanı - Konya
1928 K: Kadınhanı
1721: Saideli (idari bölge)
■ Kadınhanı (`kraliçe hanı`) adı Selçuklulardan İzzeddin Keykâvus'un eşi olup muhtemelen Kâhta kökenli olan Raziye Hatun (Devlet Hatun)'un 1223'te yaptırdığı kervansaraydan gelmektedir. İdari bölge adı Selçuklular, Karamanlılar ve Osmanlılar döneminde (20. yy başlarına dek) Saideli idi. SN
■ © 30.11.1721 Ladik ile Ilgın arasında Saidili kazasında Kadın Hanı tamir ve tecdid edilerek Türkmen aşiretinden beş mahalle iskan edilmiş ise de... deyar heyran
  Eşme x - Kadınhanı - Konya
1928 K: Mecidiye
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Terkedilmiştir. SN
  Gedikkaya x - Kadınhanı - Konya
1928 K: Dellal
■ 1970'li yıllarda terkedildi. SN
  Demiroluk köy - Kadınhanı - Konya
1928 K: Kındıras
1912 Kiep: Kunderez
Byz TİB 6.302.: Kyndíria
  Sarıkaya köy - Kadınhanı (Sülüklü bucağı) - Konya
Kürd (Gawestıya ) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. --- © 13.10.1908 Akşehir kazasının Cihanbeyli nahiyesinin Sarıkaya ibtidai Mektebi Muallimliği'ne Hacı Mehmed Efendi'nin tayin edildiği. © »»» Konya Vilâyeti Yunak Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Saray Köyü ile, Sülüklü Nahiyesine bağlı Sarıkaya Köyü bölgesindeki iki nahiye arası sınır, ilişik krokisinde gösterildiği veçhile; Sarıkaya'dan Yüzükbaşı'na giden yolun şarkındaki Hastalar yay­lasının üstünde bulunan sivri tepeden başlıyarak Körbekir ağılı ile Hasta ağılı arasındaki mesafenin tam ortasından geçen ve cenuba mütevecci­hen devam eden ve Abdullah Altınel, Yayla evlerinde nihayetbulan düzhat olarak belirtilmiştir. 7.4.1956 (RsGz:9313 1956) © »»» 30.12.1973 Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Sarıkaya köyünün Kadınhanı ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Başkuyu bld - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
■ 1950 dolayında yeni yerleşim olarak kuruldu. SN
  Küçükkuyu köy - Kadınhanı - Konya
■ 1960'tan sonra iskân edilmiş yeni yerleşimdir. SN
  Beykavağı köy - Kadınhanı - Konya
1928 K: Kestel [ Yun kástellos "kale" ]
  Alabağ köy - Kadınhanı - Konya
1946 MYK: Koşmar
1722: Koçmar
  Kolukısa bld - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1858: Kolukısa
■ © 16.11.1858 Abdülvahhab'ın, Kolukısa Karyeli Ömer'deki alacağının tahsili talebi. deyar heyran
  Örnek köy - Kadınhanı (Sülüklü bucağı) - Konya
Türkmen (Honamlı) yerleşimi
■ Kürd ve Yörük yerleşimi (Canbeg aşireti). deyar heyran
  Bakırpınar köy - Kadınhanı - Konya
1521, 1928 Tah, K, K: Zengi [ Tr Zengi "çingene" ]
1912 Kiep: Zengipınar
■ Şimdi Sarayönü ilçesine bağlanan Büyükzengi köyünün mahallesi iken ayrı köy statüsü kazandı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km