Kızılin'de 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hacıhalil köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Hacıhalil
■ Kürt yerleşimi metonio
  Tokar köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Tokar
■ Türkmen (Karakeçili) yerleşimi metonio
  Yeniköy köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Lordin
■ Muhtemelen Ermenice Nordun `yeni konak` adından. SN
  Geçitli köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kantara [ Tr "taşköprü" ]
■ Türkmen (Karakeçili) yerleşimi metonio
  Zormağara mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
Kürd yerleşimi
■ 1949'da Kürt göçmenlerin iskânı için kurulmuş yeni yerleşimdir. Yeniköy köyünden daha büyük olduğu halde bağlı mezra statüsündedir. SN
  Dikilitaş köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Dörtyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
K2010: Xortikan [ Kürd "delikanlılar (aş.)" ]
1980 DİE: Karagöcek
1928 K: Xortlu
■ Geçitli (Kantara) köyüne bağlı Karagöcek (Xortikan) mezrası idi. 2005'te Dörtyol adıyla köy oldu. SN
  Beşyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Sahantil
■ Türkmen (Karakeçili) yerleşimi metonio
  Karakeçi mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Karakeçi
■ Türkmen (Karakeçili) yerleşimi metonio
  Topkapı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946 MYK: İznikan
1928 K: Hiznikan [ Kürd "İzno'lar (öz.)" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Sarıkaya köyüne bağlı İznikan mezrasi iken 2005'te Topkapı adıyla köy oldu. SN
  Akyazı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946 MYK: Çanakçı
1718: Çanakçı
■ © 19.09.1718 Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çanakçı karyesinde iki bin beş yüz akça timara mutasarrıf Ali'den mahlul olan timarın Hasan'a ihsan olunmasına dair Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf imzasıyla arz. © 21.04.1723 Yerli Rişvan Aşireti'nden Hasan bin Abdullah'ın Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çabakcı karyesinde mutasarrıf olduğu ... deyar heyran
  Ören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1914 Kiep: Kızıl Ayntab
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Kızılin köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kızılin
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Sayören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Sayviran
1914 Kiep: Sağveren
Türkmen (Karakeçili) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Berete mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Berete
Kürd (Beritan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km