Kızılin'de 24 yerleşim bulundu.
sırala 
  Berete mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Berete
Kürd (Beritan) yerleşimi
  Tokar köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Tokar
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Toqıyan Besnili Haco
  Yeniköy köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Lordin
■ Muhtemelen Ermenice Nordun `yeni konak` adından. SN
  Geçitli köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kantara [ Tr "taşköprü" ]
■ Kürd yerleşimi, Köyün bır bölümü Urfa Bozoava Kantara köyunü oluşturuyor Besnili Haco
■ Türkmen (Karakeçili) yerleşimi, köyün Urfa/Bozova ile hiçbir bağlantısı yoktur, ayrıca Bozova ilçesinde Kantara adında bir yerleşim bulunmamaktadır. metonio
  Zormağara mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: YukarıXozkişi
Kürd yerleşimi
■ 1949'da Kürt göçmenlerin iskânı için kurulmuş yeni yerleşimdir. Yeniköy köyünden daha büyük olduğu halde bağlı mezra statüsündedir. SN
  Dikilitaş köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Dörtyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
K2000: Xortikan [ Kürd "delikanlılar (aş.)" ]
1980 DİE: Karagöcek
1928 K: Xortlu
■ Geçitli (Kantara) köyüne bağlı Karagöcek (Xortikan) mezrası idi. 2005'te Dörtyol adıyla köy oldu. SN
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Topkapı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946 MYK: İznikan
1928 K: Hiznikan [ Kürd "İzno'lar (öz.)" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Sarıkaya köyüne bağlı İznikan mezrasi iken 2005'te Topkapı adıyla köy oldu. SN
  Akyazı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946 MYK: Çanakçı
1718: Çanakçı
■ © 19.09.1718 Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çanakçı karyesinde iki bin beş yüz akça timara mutasarrıf Ali'den mahlul olan timarın Hasan'a ihsan olunmasına dair Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf imzasıyla arz. © 21.04.1723 Yerli Rişvan Aşireti'nden Hasan bin Abdullah'ın Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çabakcı karyesinde mutasarrıf olduğu ... deyar heyran
  Ören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1914 Kiep: KızılAyntab
Türkmen yerleşimi
  Bahri köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Bahri
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Sarıkaya köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Hementil
Kürd (İzoli ) yerleşimi
■ Kürdçe ismi Serkan Besnili Haco
  Kızılin köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kızılin
Türkmen yerleşimi
  Sayören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Sayviran
1914 Kiep: Sağveren
Kürd (Hartavi) yerleşimi
■ Köyün kurucuları Şanlıurfa kökenli Karakeçili Türkmenleridir, daha sonra köy Bitlisten Kürt göçü almıştır. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km