Kırıkkale Merkezde 209 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Hisar köy - Yahşihan - Kırıkkale
■ © 25.10.1961 Ankara'nın Irmak, Hisar ve Kılıçlar köylerinin Kırıkkale ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Sarıkayalar köy - Bahşili - Kırıkkale
Kürd yerleşimi
  Bedesten köy - Yahşihan - Kırıkkale
1898: Bedestan
Kürd yerleşimi
■ © 17.08.1898 Ankara Vilayeti dahilinde Tohumlar Karyesi'nin Haymana'dan ve Kamışlar-ı bala ve Kamışlar-ı zir ve Bedestan Karyelerinin Keskin'den ayrılarak Bala Kazası'na bağlanmaları. deyar heyran
  Kılıçlar bld - Yahşihan - Kırıkkale
■ © 25.10.1961 Ankara'nın Irmak, Hisar ve Kılıçlar köylerinin Kırıkkale ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Küreboğazı köy - Bahşili - Kırıkkale
K2000: Guryan
Kürd yerleşimi
  Karakeçili ilçe - Karakeçili - Kırıkkale
■ © 21.12.1956 Ankara'nın Bala ilçesi Karakeçili nahiyesinde Belediye kurulması deyar heyran
  Irmak bld - Yahşihan - Kırıkkale
■ © 25.10.1961 Ankara'nın Irmak, Hisar ve Kılıçlar köylerinin Kırıkkale ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Kaldırım köy - Çelebi - Kırıkkale
Kürd (Terikî) yerleşimi
■ Haymana Çatak köyünden göçle kuruldu. Manav
  Sulubük mah - Karakeçili - Kırıkkale
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Çeşnigir mv - Keskin - Kırıkkale
■ © 27.07.1852 Ankara'nın Konur kazasının Köprü köyü civarındaki Sultan Murad'ın Kızılırmak üzerine yaptırdığı Çaşnigir köprüsünün ... © 29.10.1777 Kalecikkeskini kazasına tabi Konur nahiyesinin Çaşnigir Köprüsü ... deyar heyran
  Köprü bld - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
■ © »»» 22.10.1815 Vefat eden Cabbarzade Süleyman Bey'den açılan Konur kazasındaki Çaşnigir Derbendi ağalığına tayin olunan Köprülü oğullarından Hacı Ali, Hüsrev Şir, Mehmed Emin'in ahaliden fazla para istedikleri haber alındığından deyar heyran
  Hacıbalı köy - Yahşihan - Kırıkkale
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 'Şarklı' ifadesi Kürt anlamındadır. SN
■ Şarklu isimli Yörük [? - SN] aşiretinden olup Kızılırmak Havzasına yerleştirilen 6 köyden biridir. ahmet şimşek
  Mahmutlar köy - Yahşihan - Kırıkkale
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ `Yörük` veya `Türkmen` olduğu rivayet edilen fakat tarihi belgelere göre Kürt oldukları anlaşılan Şarklı cemaatinin Ankara/Kırıkkale havzasında iskan edildiği altı köyden biridir. SN
■ Şarklu isimli Yörük [?- SN] aşiretine ait altı köyden biridir. Diğerleri Gökdere Şarklısı, Mahmutlar Şarklısı, Hacıbalı Şarklısı, Keçili Şarklısı, Karadayı Şarklısı (Çatalelma) köyleridir. ahmet şimşek
■ 13. yy'da Moğol İstilasından kaçan Kurdmehmudi aşireti, Ege çevresine kaçıp, burada bir çok köy kurmuştur. Örnek: Mahmudlar – Silifke ; Mahmudlar – Tire ; Mihmad – Kütahya ; Mahmudlar v.b. Türk kaynaklarında Kurdmehmudi aşireti, Kürt-Mahmudi olarak geçer. Mar(d)astan
  Hasandede bld - Merkez - Kırıkkale
1946 MYK: Doğanay
1928 K: Hasandede
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Kırıkkale il - Merkez - Kırıkkale
1928 K: Kırık
■ Kırık köyüne bağlı Kale mahallesi iken 1925'te kurulan Mühimmat Fabrikası sayesinde kalkındı. 1929'da belediye, 1944'te ilçe, 1989'da il oldu. SN
  Keçili köy - Yahşihan - Kırıkkale
Eski adı: KeçiliŞarklısı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Şarklu isimli Yörük [? - SN] aşiretinden olup Kızılırmak Havzasına yerleştirilen 6 köyden biridir. ahmet şimşek
  Konur bld - Keskin - Kırıkkale
1814: Konur
■ Kuruluşu 16.yy kadar gitmektedir. Eski bir ermeni yerleşimidir. 19.yy sonlarına doğru Kafkas göçmenleri burayada yerleşmiştir. Özellikle Laz ve Manav nufüs hala çoğunluktadır. Muhammed Canöz
  Göktaş köy - Keskin - Kırıkkale
Eski adı: Sarılar
  Cankurtaran köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Kazıklı
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Yuva mah - Merkez - Kırıkkale
1928 K: Yuva
  Kızıldere köy - Merkez - Kırıkkale
Kürd yerleşimi
  Ulaş köy - Merkez - Kırıkkale
1928 K: Ulaş
  Hacıaliobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Hacıaliobası
■ Bazı kaynaklarda görülen 'Hacelobası' adı Hacı Ali Obası'nın halk ağzındaki telaffuz biçiminden ibarettir. SN
■ Türkmen Abdal Müziğinin En Seçkin Sanatçısı Olarak Gösterilen Seyit Çevik’in köyüdür. Mert Çakmak
  Ceritkale köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Ceritkale [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Ambardere köy - Sulakyurt - Kırıkkale
Kürd yerleşimi
  Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Keskin [ Tr "maden ocağı" ]
Y1914 BSt: Denek madeni
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Keskin adı Anadolu'da Yunanca yer adlarında sıkça rastlanan ve `maden ocağı` anlamına gelen (fakat kökeni bilinmeyen ) kokissós adının akkuzatif biçiminden kokison > keksun > keskin evrimini izlemiş olmalıdır. Gümüşhane ilinin Rumca diğer adı da Kokissós idi. 19. yy'da Keskin nüfusunun bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. Yerel Rum kilisesi Ankara'ya değil Gümüşhane (Haldiya) piskoposluğuna bağlı idi. ■ Rum toplumunun izi demir madenine yakın olan Meşetlik (Maşatlık yani `gâvur mezarlığı`) Tepesinde korunmuştur. SN
■ © »»» 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
  Aşağışeyh köy - Keskin - Kırıkkale
■ 1877 harbinde Erzurum vilayetinden gelem muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN
  Ortaköy köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928 K: Taliboğlu
Kürd yerleşimi
  Yağbasan köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928 K: Yakubhasan
■ Aslı muhtemelen Yağıbasn (`düşman-basan`) olup Yakuphasan biçimi sehven yazılmıştır. SN
  Yenice köy - Balışeyh - Kırıkkale
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Gülkonak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Maşat [ Tr "gayrımüslim mezarlığı" ]
  Deredüzü köy - Sulakyurt (Balışeyh bucağı) - Kırıkkale
1928 K: Kabil
■ Eski adı Kabul (gabıl veya gaabil)'dur. Afganistan türkmenleri ve Balkan muhaciri asıllıdırlar. ahmet şimşek
  Çayoba köy - Sulakyurt - Kırıkkale
Alevi yerleşimi
  Hamzalı bld - Sulakyurt - Kırıkkale
Alevi yerleşimi
  Barak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: RumBarak + MüslimBarak [ Tr Barak "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Cinali köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Cinali
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Seyifli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Seyifli
Türkmen/Laz yerleşimi
  Akkuyu köy - Sulakyurt - Kırıkkale
Alevi yerleşimi
  Üçkuyu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Üçkuyu
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Kaçakköy köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Kaçak
■ Kaçak burada `sığınma yeri, mülteci yerleşkesi` anlamındadır. SN
  Uzunlar köy - Balışeyh - Kırıkkale
1928 K: Uzunlar
Eski adı: Denek
  Sulakyurt ilçe - Sulakyurt - Kırıkkale
1946 MYK: Sulakyurt
1928 K: Şıxşami kebir [ Tr Şıh Şamî "Şamlı şeyh" ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Eski Adı: Yukarı Şamil veya Yukarı Şamlı (halk arasında Yukarışamı olarak söyleniyor) İbrahim Özçelik
■ Şeyhşami-i Kebîr: 1849 kaza (Bozok eyâletine bağlı). 1889 nahiye (Ankara vilâyeti Kalecik kazası). 1960 ilçe (Ankara ili). deyar heyran
■ Eski adı Yukarı Şıh Şami (Yoharışışamı)'dır. Aşağı Şıh Şami ise yeni adı ile Yeşilyazı köyüdür. Türkmen köyüdür. ahmet şimşek


Grafik harita göster     haritada ara : km