Kırıkhan'da 58 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kurtlusoğuksu bld - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Kurtlusoğuksu
■ 20. yy başında Hıristiyan Arap yerleşimi.
  Topboğazı köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Topboğazı
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Özsoğuksu köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Soğuksu
  Karataş köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Karataş
  Çankaya mah - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Acemli
  Kırıkhan ilçe - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Kırıkhan
  Alaybeyli köy - Kırıkhan - Hatay
h2010: Bayezid Bostanı [ Ar Ebâ Yezîd el-Bestâmî "Hz. Muhammed ile çağdaş olup burada defnedildiği rivayet edilen bir sufi" ]
1935 Sanj: Alabeyli
S1188 Frc: Derbisag [ Ar Darb sakk "yol geçidi" ]
1084: Darbısak
■ Antakya civarının en ünlü Haçlı kalelerinden Darbısak/Derbisek kalesi 1084'ten itibaren kaydedilmiş, özellikle 12. yy sonları ile 13. yy'da önem kazanmıştır. Kale içindeki Bayezid-i Bestamî ziyareti, daha önceden varolan Kadiri dergâhı içinde 1890'lı yıllarda inşa edilmiştir. Henüz Kırıkhan ilçe merkezi yokken yörenin başlıca yerleşim merkezi burası idi. SN
  Reşatlı köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Reşadiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Ceylanlı köy - Kırıkhan - Hatay
h2010: Telbizek
Osm: Darbısak (idari bölge)
■ Halk arasında halen kullanılan Telbizek adı eski idari birim adı olan Darbısak'tan bozmadır. Asıl Darbısak kalesi Ceylanlı'nın 3 km güneyinde bulunan Alaybeyi köyündedir. SN
  Karadurmuşlu köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Karadurmuşlu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Alibeyçağılı köy - Kırıkhan - Hatay
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karaelmaslı köy - Kırıkhan - Hatay
■ 19.01.1959'da Karaelmaslı adıyla köy oldu. SN
  Mahmutlu köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Mahmutlu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karaçağıl köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Karaçağıl
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Ilıkpınar köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Ilıkpınar
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  İçada köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: İçada
■ 20. yy başında Arap yerleşimi.
  Saylak köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Saylak
  ? mah Baldıran - Kırıkhan - Hatay
1946 MYK: Gâvurköyü
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Güzelce köy - Kırıkhan - Hatay
Türkmen (Reyhanlı) yerleşimi
  Torun köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Torun
  Dedeçınar köy - Kırıkhan - Hatay
■ Saylak köyünden ayrılmıştır. SN
  Karamankaşı köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Karamankaşı
Türkmen (Reyhanlı) yerleşimi
  Çataltepe köy - Kırıkhan - Hatay
Türkmen (Reyhanlı) yerleşimi
  Çiloğlan köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Çiloğlan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Karakeçililerin Torun aşiretinden Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Baldıran köy - Kırıkhan - Hatay
Türkmen (Reyhanlı) yerleşimi
  Çamsarı köy - Kırıkhan (Yalankoz bucağı) - Hatay
1935 Sanj: Şamsarı
Türkmen (Reyhanlı) yerleşimi
  Muratpaşa köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Muratpaşa
Türkmen (Reyhanlı) yerleşimi
  Muratpaşakızılkaya köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Kastal Kızılkaya
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gültepe köy - Kırıkhan (Yalankoz bucağı) - Hatay
1935 Sanj: Çorum
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Özkızılkaya köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Nefsi Kızılkaya
■ 20. yy başında Arap yerleşimi.
  Narlıhopur köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Narlıhöbür
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Başpınar köy - Kırıkhan - Hatay
1935, 1940 Sanj, RG: Hırsızpınarı
  Yalankoz köy - Kırıkhan (Yalankoz bucağı) - Hatay
1935 Sanj: Yalankoz
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Sucuköy köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Sucuköy
■ 20. yy başında yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km