Kırık'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mescitli köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Vartinik
E1900 HSH: Vartenik [ Erm "güllük" ]
  Yeşiltepe köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Persor [ Erm pert-tsor? "kaledere" ]
  Kırık köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Kırık
Erm: Grag [ Erm "yangınyeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Avcı köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1835, 1928 K: Avcı
  Mülk köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Mülk [ Tr ]
  Güney köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Hoka
1920 UK: Xoga
  Alacabük köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
E1900 HSH: Koşmaşad [ Erm ]
1835, 1928 K: Koşmuşat
  Akpınar köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642, 1928 Ava, K, K: Ağpınar [ Tr ]
  Akseki köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1896, 1928 K: Akseki
  İncesu köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: İncesu
E1900 Epr: Porig [ Erm փորիկ "çukurca" ]
■ İncesu köyünde 16. ve 19. yy aralığından Ermeniler yaşamaktaydı. Ancak 1828 Rus Harbi zamanında bu Ermeniler göçerek Rusya'ya gitti. Bir zaman köy boş kaldı. 20.yy başlarında ise köye Çamlıhemşin, Of ve İkizdere'den Hemşinli ve Lazlar göçmüştür. Köyde Hemşin lisanı ile Erzurum lisanı karışık bir biçimde kullanılmaktadır. Adem
  Ortaören köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Ortaviran [ Tr ]
Hemşinli yerleşimi
  Yağlı köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Yağlı
Hemşinli yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km