Köse'de 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Subaşı köy - Köse - Gümüşhane
1876 S-Tr: Tızık
  Akbaba köy - Köse - Gümüşhane
1928 K: Ağgi [ Erm ayki? "üzüm bağı" ]
1876 S-Tr: Ağasi
■ Eski adın doğru biçimi tesbit edilemedi. SN
  Kayadibi köy - Köse - Gümüşhane
1876 S-Tr: İrxa
  Köse ilçe - Köse - Gümüşhane
1876 S-Tr: Köse
  Övünce köy - Köse - Gümüşhane
1876 S-Tr: Havcuş
  Kabaktepe köy - Köse - Gümüşhane
1876 S-Tr: Şurut
1682: Şurut [ Erm şorud ]
■ © 09.04.1682 Erzurum'a tabi Kelkid kazasının Şurut karyesinde vaki Çağırgan Babazade Şeyh İsmail Camii ferraşlığının vazifesi hakkında... deyar heyran
  Yuvacık köy - Köse - Gümüşhane
1928 K: Gelinpertek [ Erm Kar'npertag ]
  Özbeyli köy - Köse - Gümüşhane
1876 S-Tr: Xozbirik [ Erm "bir tür bitki" ]
  Gökçeköy köy - Köse - Gümüşhane
1876 S-Tr: Ecmede
  Yaylım köy - Köse - Gümüşhane
1876 S-Tr: Kelaxpur [ Erm kaylağpür "Kayl (Kurt) ırmağı pınarı" ]
  Bizgili köy - Köse - Gümüşhane
1876 S-Tr: Bizgili
  Oylumdere köy - Köse - Gümüşhane
1876 S-Tr: Danzut [ Erm dantsud "armutlu" ]
  Salyazı bld - Köse - Gümüşhane
1876, 1928 S-Tr, K: Posus
Erm: Posaturn [ Erm "çukurkapı?" ]
Ark Hew h42: Germani Fossatum [ Lat "Almanlar hendeklisi" ]
■ İmparatorluk dönemi Roma kaynaklarında anılan Germani Fossatum “Almanlar hendeklisi” adlı yerdir. Fossatum “hendekli” anlamındadır. Erm P'os (“çukur?”) muhtemelen Latince sözcükten uyarlanmıştır. SN
■ "Fossatum" (Latince), "Φουσσάτον" ‎(Bizans Yunanca) < fossō ‎(Latince: “kazmak”). GEO


Grafik harita göster     haritada ara : km