yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Köprübaşı'da 48 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gülpınar köy - Köprübaşı - Manisa
■ Daha önce Demirci ilçesine bağlıyken 5 Nisan 2013 tarihli kararla Köprübaşı'na bağlandı. SN
  Azimli köy - Köprübaşı - Manisa
1980 DİE: Huriler
1946 MYK: Hörüler
  Ayluka mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
1946 MYK: Ayluka [ Yun ágios Loúkas "Aziz Luka" ]
■ Ayluka, Garbi Goneşara'nın batısında bulunan kayalık bir tepe ve eteklerindeki yerleşim yerinin adıdır. Biraz daha aşağıda Arekel adıyla bilinen bir diğer yerleşim yeri vardır. ali şükrü parlak
■ Türk yerleşimi metonio
  Konuklu mah - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: Kalis
1913y Tezk: (Kervanlı)
■ Rumca anadilli Müslüman yerleşimi metonio
  Yılmazlar mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Xolo Mezreası
■ Rumca anadilli Müslüman yerleşimi metonio
  Arakel mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
Eski adı: Arakel [ Erm Arakelots "Aziz Havariler (kilisesi)" ]
■ Türk yerleşimi metonio
  Arpalı köy - Köprübaşı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Arpalı
■ Türk yerleşimi (Çepni) metonio
  Yağmurlu köy - Köprübaşı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Cimlit/Cimilit [ Yun ]
1913y Tezk: (Kancalı)
■ Türk yerleşimi metonio
  Fidanlı mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: Goneşara
■ Türk yerleşimi metonio
  Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: Garbî Goneşara [ Yun ]
1913y Tezk: (Güneşli)
■ Garbi Goneşara, köprübaşı ilçesinin adı değildir. Köprübaşı ilçesinin yerleşim yeri olarak kullanılması cumhuriyet dönemine denk geldiğinden ismi Köprübaşı olarak verilmiştir. Garbi Goneşara diğer adıyla Büyükköy diye bilinen şu an Köprübaşı ilçesine bağlı Fidanlı mahallesinin adıdır. Fakat söyleniş şekli Goneşara olarak telaffuz edilmeyip Güneşara diye söylenir ve adın menşei güneş arama çalışması anlamına gelen güneşara olarak anlatılır. Ayrıca bu köyde Arekel diye bilinen bir yerleşim yeri de vardır, ki Arakel [havari anlamına gelir ve çok yaygın bir kilise adıdır.] Yöre halkının dilinde Ermenice ve Rumca birçok kelime vardır. ali şükrü parlak
■ Türk yerleşimi metonio
  Büyükdoğanlı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: Büyük Arxancilo [ Yun Arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]
■ Rumca anadilli Müslüman yerleşimi metonio
  Emirgan mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
■ Rumca anadilli Müslüman yerleşimi metonio
  Beşköy bld - Köprübaşı - Trabzon
Eski adı: Arpalı + Büyükdoğanlı + Küçükdoğanlı + Emirgan +
■ 1993'te beş köyün birleşmesiyle kuruldu. 1998'de belde merkezi selde yokoldu. Şimdi belde kâğıt üzerinde kalmıştır. SN
■ 5. köy Konuklu. Manav
■ Rumca anadilli Müslüman yerleşimi. Belde halkı 18. yüzyıl başlarında günümüz Dernekpazarı ilçesine bağlı eski adı Holo olan dağınık yerleşimlerden dört sülale olarak buraya yerleşmiştir. Anadilleri Romeykadır. metonio
  Güneşli köy - Köprübaşı - Trabzon
■ Türk yerleşimi metonio
  Dağardı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: Oxşexo
■ Rumca anadilli Müslüman yerleşimi metonio
  Çifteköprü köy - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: Şarkî Goneşara [ Yun ]
■ Türk yerleşimi metonio
  Küçükdoğanlı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: Küçük Arxancilo [ Yun Arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]
1913y Tezk: (Çayırlı)
■ Rumca anadilli Müslüman yerleşimi metonio
Grafik harita göster     haritada ara : km