yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Hizan'da 182 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Köprü mah Yelkıran - Hizan - Bitlis
1928 K: Püli [ Erm ]
  Çayır köy - Hizan - Bitlis
Eski adı: Sidres
  Kaval mah Çayır - Hizan - Bitlis
Eski adı: Çüm
  Taş mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 K: Taski
  Yamaçlı mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 K: Sermit
E1878: Sermerd [ Erm sermod? "ekinli, tahıllı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Yolüstü mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 K: Lilusk/Lülüskan
  Koç mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 K: Xırp
  Avlak mah Karbastı - Hizan (Cevizlik bucağı) - Bitlis
1928 K: Avav/Ava
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Alancık mah Koçyiğit - Hizan - Bitlis
1928 K: Derik
  Keklik köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Kemalan [ Kürd "Kemaller" ]
  Karadal mah Keklik - Hizan - Bitlis
1928 K: Hormas [ Erm ]
  Koçlu köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Patyar
E1878: Pater [ Erm ]
  Çökekyazı köy - Hizan - Bitlis
E1878, 1928: Hirit
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  İçlikaval köy - Hizan - Bitlis
1928 K: İz [ Erm yéz/ézants "sığırlı" ]
  Gökçimen mah Hizan - Hizan - Bitlis
1946 MYK: Pürünüz
1928 K: Puruns
E1902 Epr I.417: Prunts [ Erm "yumru" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 150 Ermeni nüfusu ve `Yedi Mihraplı Meryemana` manastırı vardı. SN
  Bağışlı mah Gayda - Hizan - Bitlis
E1878, 1928: Beytami/Beytamir [ Erm/Kürd "beytülmal" ]
  Akıncı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928 K: Nevalabî [ Kürd newalê bî "söğütdere" ]
  Bahçe mah Gayda - Hizan - Bitlis
Eski adı: Zivi [ Kürd zîvê "tarla" ]
  Durak mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928 K: Balekan/Balikan
  Gayda köy - Hizan - Bitlis
1968 K2: Sırmaçek
1928 K: Gayda
  Yolbaşı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928 K: Xındinis
  Köprü mah Gayda - Hizan - Bitlis
Eski adı: Tağikabıro [ Kürd "Burhan mahallesi" ]
  Kapısuyu köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Antalan
E1878, E1914 AY, K&P: Antents/Andents [ Erm "ekinlikler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yazmalı mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
Eski adı: Tağiki Kavar [ Erm "Kavar (bölgesi) mahallecik köyü" ]
  Kazanlı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928 K: Serdeşt [ Kürd "çayırbaşı" ]
  Çiçekli mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1946 MYK: Palasur
1928 K: Pelesor/Peresur
E1878: Palatsor [ Erm "pusludere" ]
■ 1041 yılında inşa edilen Meryemana manastırı kalıntısı vardır. SN
  Ağaçlı mz - Hizan - Bitlis
E1878, 1928 AY, K: Xaçukan
  Dibekli mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1928 K: Panz [ Erm ]
  Yapraklı mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1928 K: Hamakava [ Kürd ]
  Tutumlu köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Kerni Nizar [ Kürd Kernînizar "kuzey Kerni (?)" ]
  Gürece köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Seluh
  Aladana köy - Hizan - Bitlis
E1878, 1928: Şén [ Erm şén "köy" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Yedikardeş mah Aladana - Hizan - Bitlis
1928 K: Ardas
  Budaklı köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Kilibiyan
  Samanyolu mah Budaklı - Hizan - Bitlis
1946 MYK: Paküsan
1928 K: Paküsyan
  Ekinli köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Mezrei Az [ Kürd ]
  Deliktaş mah Ekinli - Hizan - Bitlis
1928 K: Az
  Hizan ilçe - Hizan - Bitlis
E1878, 1928: Karasu aşağı ve yukarı
E1878, 1928: Xizan (idari bölge) [ Erm xizan "sürgün veya göç yeri" ]
■ Erm xizan `sürgün, göçmen, başka memlekette eğreti yaşayan kimse ve eğreti yaşanan yer, b) gelin, kız` anlamındadır. Bölge adı olan Hizan'ın aslı bu olmalıdır. Kürd xîzan `kumlar` mümkün görünmemektedir. ■ Eskiden Gayda/Kayalı köyünde olan ilçe merkezi 19. yy ortalarında Karasu köyüne taşındı. SN
■  Çoğunluk Kürtlerden oluşmaktadır. Türk
  Akbıyık köy - Hizan - Bitlis
1928 K: İgu
E1914 K&P: Égu/Heki
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 30 Ermeni nüfusu ve geniş mülklere sahip olduğu belirtilen Surp Kamağiel manastırı vardı. SN
  Karaağaç köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Şahbalut [ Kürd "meşe" ]
  ? köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Şenağpür
E1878, E1914 AY, K&P: Şénağpür [ Erm "köyçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 85 Ermeni nüfusu ve Surp Sahag kilisesi vardı. SN
  Süttaşı köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Gulpik [ Erm "çapa" ]
  Altınoluk mah Hizan - Hizan - Bitlis
1928 K: Daronıs/Darünüs
E1902 Epr I.567: Tarents
E1878 AY: Darents [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 300 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. SN
  Yemişli mah Hizan - Hizan - Bitlis
1928 K: Xubanis
E1878: Xubants [ Erm "yüksekler" ]
  Gökçe mah Akbıyık - Hizan - Bitlis
1928 K: Endiyanis [ Erm anteants "ekinlikler" ]
  Kaşıklar mah Hizan - Hizan - Bitlis
E1878, 1928 AY, K: Xup
E1914 K&P: Xup' [ Erm "yüksek" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Recepli mah - Hizan - Bitlis
1928 K: Receban [ Kürd "Recepler" ]
  Yeniçay mah - Hizan - Bitlis
1928 K: Tanilan
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Pıvan
E1878, E1902 AY, Epr I.408: Pvan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yoğurtlu köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Agor [ Erm ]
  Horozdere köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Xorûs/Xorxos [ Erm ]
  Güçlü mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1928 K: Nanivan [ Erm ]
  Akbaş mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1928 K: Çük
  Yaylacık köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Akunıs [ Erm agunk'/aguns "gözeler" ]
  Sarıbal mah Yaylacık - Hizan - Bitlis
1928 K: Govan/Guvan
  Otluca mah Horozdere - Hizan - Bitlis
Eski adı: Çemi Keri [ Kürd "Keri pınarı" ]
  Bilgili mah Yaylacık - Hizan - Bitlis
1928 K: Harat/Haret
  Üzümlü mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1928 K: Xarabe Bajar
  Yolbilen köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Xalapur
  Akdik köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Li
E1878, E1914 AY, K&P: Li [ Erm "dolu, kalabalık" ]
  Gökay köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Gülat
  Akşar köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878, 1928 AY, K: Şiréz
1928 K: Xakif (idari bölge)
E1878, E1914 AY, K&P: Şéntsor (idari bölge) [ Erm "abad-dere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Uzun süre Hakif nahiyesi merkez köyü olduğu için bu isimle anılır. Nahiyeye adını veren asıl Xakif/Xakiv ayrı bir köydür. ■ 1860'larda Ermeni köyü iken 1878 katliamından sonra Ermeni nüfusu kalmamıştır. SN
  Verimli mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Herçok [ Erm ]
E1914 K&P: Horconk'
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kılavuz mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Kindik
  Taşevler mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Panganıs [ Erm ]
  Çevrecik mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Gürt
  Düztepe mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Kavnas [ Erm ]
  Oymapınar köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Best [ Kürd best "dere" ]
  Çalışkanlar köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Kekolan/Kekelan [ Kürd kekolan "ağabeyyurdu" ]
  Bereket mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Sımxaç
E1878, E1914 Ay, K&P: Surp Xaç [ Erm "Aziz Haç (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Rivayete göre kral Drtad zamanında (4. yy başı) inşa edilmiş olan Haç manastırı Hizan bölgesinin en önemli dini yapısı idi. Yarman 241-242. Halen haraptır. SN
  Ağılözü köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Bosekan/Busekan
E1878 AY: Besoyenk' [ Erm "Beso'lar (öz.)" ]
  Güvendik mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
Eski adı: Dêri [ Kürd "kilise" ]
  Yığınkaya köy - Hizan - Bitlis
1928 K: Azgor/Azgur
E1878: Azkor [ Erm ]
  Kardeşlik mah Yığınkaya - Hizan - Bitlis
Eski adı: Karidaşt [ Erm k'aritaşd "taşlıtarla?" ]
  Başaklı mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1914, 1928 K: Ağyan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bağbaşı mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878, 1928 AY, K: Ti [ Erm "kürek?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ekintepe köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Girvis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'ten önce terkedilmiş olan Surp Giragos manastırı vardı. SN
  Ballı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Giranı İspayert
E1914 K&P: Gran/Kıran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 2 hane Ermeni nüfusu fakat Surp Arakelots kilisesi vardı. SN
  Biricik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Dirişik [ Kürd dêrişik "harabecik" ]
  Beğendik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Nuh
  Sarıtaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Avilcin [ Kürd "cinsuyu" ]
  Akyazı mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Pertaf
E1914 K&P: Pertag [ Erm "kalecik" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1914'te işler halde Surp Simeon manastırı bulunduğu halde Ermeni nüfusu yoktu. 1928 Dahiliye Vekaleti listesinde görülen Pertaf muhtemelen yazım hatasıdır (kaf yerine fe). SN
  Gümüşoluk mah Yenicik - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Hevindan
E1914 K&P: Havdants
E1878 AY: Havındants [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Özenli mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Masus
  Gedik mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Süre
  Aksüt mah Ballıca - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Paxur aşağı ve yukarı
E1878, E1914 AY, K&P: Baxur/Paxur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ballıca köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Nanxazuz
E1914 K&P: Nam + Xadzus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tuğlu mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 K: Anapat
E1878, E1914 AY, K&P: Anabad [ Erm "münzevi yeri (manastır)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.

Haritada yeri belli olmayanlar.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Pazents [ Erm "şahinler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 120 Ermeni nüfusu, Surp Teotoros kilisesi ve Meryemana manastırı vardı. Bugünkü durumu tesbit edilemedi. SN
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tanzik
K1914 K&P: Dantsik [ Erm "armutlu" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Bedran
E1914 K&P: Badranants [ Erm "Bedran'lar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xut maa Xulan
E1914 K&P: Xuyt' [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Davağus/Tavağos
E1914 K&P: Dıvağus
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Grafik harita göster     haritada ara : km