Hekimhan'da 65 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karapınar köy - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 K: Karapınar
■ Kürd (Dırêjan) yerleşimi. Bu köyden Hasaçelebi bölgesine kadar ki bölgeye Warê Şêvata deniliyor. Mar(d)astan
  Dereköy köy - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 K: Dereköy
Alevi yerleşimi
  Güzelyayla köy - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 K: Kızılyatak
■ Kürd yerleşimi. Mar(d)astan
  Yayladam köy - Hekimhan - Malatya
1928 K: Ziyallı [ Kürd/Tr "aş." ]
  Dereyurt köy - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
■ Kürd (Dırêjan) yerleşimi. Mar(d)astan
  Taşoluk köy - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
■ Kürd (Dırêjan) yerleşimi. Mar(d)astan
  Beykent köy - Hekimhan - Malatya
1928 K: Ardahan
  Güzelyurt bld - Hekimhan - Malatya
1960 DİE: Uzunyurt
Eski adı: Cüzüngüt
  Hasançelebi bld - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1886: Hasançelebi (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ © 21.09.1886 Akçadağ'a bağlı Katkınık, Maman'ın Baltacıbaşı, Çulhalı ve Köylüköyü karyelerinin Hasançelebi nahiyesine, Hacılar, Molla İbrahim ve Uşağı karyelerinin Hekimhan nahiyesine ilhakı. deyar heyran
■ Kürd (Dırêjan) yerleşimi. Mar(d)astan
  Kocaözü bld - Hekimhan - Malatya
1777: Kocaözü
1519: Kocaözü
■ © 08.04.1777 Malatya'da Köprülüzadeler'in malikane vechiyle uhdelerinde bulunan ve taraflarından iltizam olunan Kocaözü mukataası karyelerine Dirhanlı aşireti Kürdlerinden Hasan musallat olmakla taarruzunun men'i hakkında arzuhal. g.tt deyar heyran
■ Tapu Tahrîr Defteri (926/1519) Karye-i Kocaözü tâbi‘-i nahiye-i m. (Ağcadağ) tamam mâlikânesi vakf-ı merhum Sultan Alaaddin cânib-i dîvânîsi ma‘a rüsûm-ı örfiyye timar. nizam1
  Karslılar köy - Hekimhan - Malatya
■ Kürd (Dırêjan) yerleşimi. Mar(d)astan
  Boğazören köy - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 K: Şirzi
Alevi yerleşimi
  Çelikli mz - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 K: Kürcan [ Kürd "öz." ]
■ Kürcan Malatya' da Kürtler arasinda yaygın olan ve kütüğe yazılmayan bir erkek ismidir. yalcin
  Hekimhan ilçe - Hekimhan - Malatya
■ M 1218 H 615 yılında Malatyalı Ebulhasan el-Şammas el-Hekim Selim tarafından yaptırılan kervansaray nedeniyle o devirden beri Hekim Hanı veya Han-ı Hekim olarak adlandırılmıştır. Adıgeçen hekimin muhtemelen ihtida etmemiş bir Süryani olduğu gerek künyesinden ve gerekse han üzerindeki Arapça/Süryanice/Ermenice üç dilli yazıttan anlaşılmaktadır. SN
■ © 02.11.1785 Sadrıazam Köprülü Mehmed Paşa'nın Malatya'da yaptırdığı Hekim Hanı Vakfı'na ait köylerden Keban Madeni'ne verecekleri kömürden başka bir şey istenilmemesi. a.g.tt deyar heyran
  Dikenli köy - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 K: Dikenli
■ Kürd (Dırêjan) yerleşimi. Mar(d)astan
  Çulhalı köy - Hekimhan - Malatya
1928 K: Çulhalı
Alevi yerleşimi
  Güvenç köy - Hekimhan - Malatya
1928 K: Güvenç
Alevi yerleşimi
  Sürbehan dağ - Hekimhan - Malatya
1914 Kiep: Sürbehan [ Erm Surp Ohan "Aziz Ohan (Yahya)" ]
  Girmana bld - Hekimhan - Malatya
2000 DİE: İpekyolu
1928 K: Girmana
■ 26 Ocak 2010'da İpekyolu belediyesinin adı resmen Girmana olarak değiştirildi. SN
  Başak köy - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 K: Basak
Alevi yerleşimi
  Budaklı mah - Hekimhan - Malatya
1914 Kiep: Budaklı
Alevi yerleşimi
  Deveci köy - Hekimhan - Malatya
1914 Kiep: Deveci
  Dumlu köy - Hekimhan - Malatya
1928 K: Ayaslı
  Çanakpınar köy - Hekimhan - Malatya
1914 Kiep: Çanakpınar
Alevi yerleşimi
  Karaköçek köy - Hekimhan - Malatya
1928 K: Karaköçek
Alevi yerleşimi
  Salıcık köy - Hekimhan - Malatya
1928 K: Salıcık
1914 Kiep: Salcık [ Tr sal "düzlük, alüvyon" ]
Alevi yerleşimi
■ Salıcık köyünün neredeyse tamamı Elazığ'dan gelip buraya yerleşen Alevi Kürdü, Kürt Hüsük'ün (Hüseyin) soyudur. Mar(d)astan
  Işıklı köy - Hekimhan - Malatya
1928, 1946 K, MYK: İşlaman/İşliman
Alevi yerleşimi
  Uğurlu köy - Hekimhan - Malatya
Eski adı: Üğürcük
Eski adı: Baltacı
  Dikili köy - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
■ Kürd (Dırêjan) yerleşimi. Mar(d)astan
  Akpınar mz - Hekimhan - Malatya
Alevi yerleşimi
  Haydaroğlu köy - Hekimhan - Malatya
Eski adı: Palazlar
1914 Kiep: Haydaroğlu
  İğdir köy - Hekimhan - Malatya
1719 K: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 12.11.1719 Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf'un Hısn-ı Mansur Nahiyesi'e tabi İğdir karyesi ve tevabii timarı hakkındaki arzı. a.g.tt deyar heyran
  Kozdere köy - Hekimhan - Malatya
1928 K: Kozdere
Alevi yerleşimi
  Başkavak köy - Hekimhan - Malatya
1928 K: Mixail
  Ballıkaya köy - Hekimhan - Malatya
1928 K: Mezirme
Alevi yerleşimi
  Kavacık köy - Hekimhan - Malatya
1928 K: Sıçanuşağı
■ Kürd (Dırêjan) yerleşimi. Mar(d)astan
  Aksütlü köy - Hekimhan - Malatya
1928 K: Xirin
  Koşar köy - Hekimhan - Malatya
Eski adı: Şebolar [ Kürd şebo/şebikan "aş." ]


Grafik harita göster     haritada ara : km