yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Haymana'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sivri köy - Haymana - Ankara
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kavak köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Emirler köy - Haymana - Ankara
K2010 birn: Şêxa Jorîn [ Kürd "yukarı şeyhler" ]
Kürd yerleşimi (Şêxan aşireti).
  Soğulca köy - Haymana - Ankara
Türk yerleşimi
  Evliyafakı köy - Haymana - Ankara
K2010 birn: Evlîyafeqîr
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Demirözü köy - Haymana - Ankara
Kürd: Bazika
Kürd yerleşimi (Mikali aşireti).
  Küçükkonakgörmez köy - Haymana - Ankara
K2010: Hespîro
Kürd yerleşimi (Şêxan aşireti).
  Sırçasaray köy - Haymana - Ankara
K2010: Têrikî [ Kürd "okçular? (aş.)" ]
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
■ Civarı tarafından Gundê Axa (Ağaköyü) olarak bilinir. selahattin
■ Mîrdésan aşireti Miri Eğil' de [Diyarbakır] kalan halkı koçer olan bir kürd beyliğiydi. Kışları Gewran ovası [Deşta Gewran], Evdilaziz ve Diyarbakırın aşağılarında kalıyor yazlarıda Malatya, Adıyaman [Hısn-ı Mansur], Gerger, Erzurum, Elazığ [Harput,Mametülaziz], Malazgirt vs. geçiriyorlardı [~1700]. Belli bir süreden sonra vergi toplama gibi çıkan sorunlardan vs. dolayı zorla Rakka [Reqqa/Suriye] da iskan edilmek istenildi [1729] . Bilinen en eski aşiret beyi Tahir' dir [1746]. Daha sonra Mıhemed' ın oğulları en büyüğü Mıhemed [Gawestıyan], Mıstefa [=Haci Deli? Térikan ] ve en küçüğü Evdil Hey [Haymana Mirdésanları]. deyar heyran
  Karapınar köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Esen köy - Haymana - Ankara
K2010 birn: Şêxa Jêrîn [ Kürd "aşağı şeyhler" ]
1968 K2: Emirler Eskiçalış
Kürd yerleşimi (Şêxan aşireti).
  Tabaklı köy - Haymana - Ankara
K2010 birn: Tebaxê
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Yaylabeli köy - Haymana - Ankara
1946 MYK: Abdülkerim
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ © 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına; Haymana kazasına tabi Göktepe karyesinin de Sivrihisar kazasına bağlandıkları. deyar heyran
■ Türk yerleşimi metonio
  Büyükkonakgörmez köy - Haymana - Ankara
1928 K: Konakgörmez kebir
Kürd yerleşimi (Şêxan aşireti).
  Aktepe köy - Haymana - Ankara
1968 K2: Alaçık
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Alahacılı köy - Haymana - Ankara
K2010 birn: Oniska
Kürd yerleşimi (Canbeg aşireti).
■ © 22.10.1940 Cihanbeyli ilçesine bağlı Alahacılı köyünün Haymana ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Boğazkaya köy - Haymana - Ankara
K2012: Boğazkaya
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Kirazoğlu köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi (Canbeg aşireti).
  Sarıdeğirmen köy - Haymana - Ankara
1946 MYK: Erif
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ Türk yerleşimi metonio
  İncirli köy - Haymana - Ankara
K2010 birn: Xirawe [ Kürd "harabe" ]
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Bahçecik köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Söğüttepe köy - Haymana - Ankara
1946 MYK: Harhor
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Gedik köy - Haymana - Ankara
Eski adı: Tolosman [ Tr "Osman tolu" ]
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Durutlar köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Evci köy - Haymana - Ankara
K2010 birn: Cingil [ Kürd "orman" ]
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Toyçayırı köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi (Modanli/Têrikî aşireti).
■ Osman Sebri Hejmar 52 sayisinda verdigi bilgilere göre; Evdil Hey idaresinde (Modanli,Têrikanli,Gawestiya ..) 10 Köy Haymana civarinda mevcuttu. Kahta'da yüze yakin Mîrdesane Gawestiya ve Karacadağ civarinda da 200'e yakin Mîrdêsane Têrikan bulunuyordu. Pazarcik civarinda bulunan bir kac Mirdasi köyü Haymanadan yüz yıl önce oraya göc edenler tarafindan kurulmuştu. →→→ © 05.01.1824 Konya'nın Bayburt nahiyesinde [Bayburd maa Ereğli. Tuz gölünün güneyinde idi. “Bayburd-ı Karaman” da denilmiştir. Karaman eyâleti ne bağlı bir yerdi ] Humbaracı (topçu eri) Küçük Hüseyin'in timar köylerinden iltizam ettiği [=17 yy. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel karşılığında şahıslara verilmeğe başlandı. Bu usulün adı →iltizamdı←. İltizamı üzerine alan kimseler, yani mültezimler; geliri devlete peşin olarak öderler, sonra bunu halktan tahsil ederlerdi] Toyçayırı Katırlı[Hatırlı] ve sair köylerini taşir etmesine (sıkmasına) Cihanbeyli Aşireti'nden şaki Mustafa [*Cihanbeyli aşireti beyi Mustafa Bey (17.06.1823)*] tarafından mümanaat edildiğinden(engel oldunduğuna) şikayetle mürafaalarının (yüzleşerek muhakeme olunmak) icrası için Konya Valisi Hasan Paşa'ya emir ısdarının Aşiretbeyi zade Halil tarafından taleb edildiği deyar heyran
■ Türkmen yerleşimi* metonio
  Kesikkavak köy - Haymana - Ankara
1946 MYK: Boşnak Kesikkavak
Kürd yerleşimi (Şêxan aşireti).
  Çatak köy - Haymana - Ankara
1895: Çatak
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Devecipınarı köy - Haymana - Ankara
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ © 29/6/1957 gününden itibaren Ankara Vilâyeti Haymana Kazasının Kirazoğlu Köyüne bağlı Devecipınar Mahallesi (Devecipınar) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [RsGz:9683] deyar heyran
  Gedikli köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ http://www.illeridaresi.gov.tr/ortak_icerik/illeridaresi/harita/köy%20adı%20değişikliği/2013.pdf göre adı Gültepe olmuş katpatuka
  Sarıgöl köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Küçükyağcı köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2010 birn: Palanciya
Kürd yerleşimi (Canbeg aşireti).
  Yeşilyurt köy - Haymana - Ankara
K2010 birn: Silenî
Eski adı: Kadıköyü
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Eskikışla köy - Haymana - Ankara
K2010 birn: Larê
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ Kürtçe diğer köylerce bilinen ismi "Dogan" dır. İnternet sitesi http://www.eskikisla.biz adresindedir. eskikisla koyu
  Haymana ilçe - Haymana - Ankara
1781: Haymanateyn (idari bölge) [ Tr Haymana "çadırlık (göçebe obaları)" ]
■ © 13.01.1781 Ankara sancağında Haymanateyn kazası eskidenberi göcebe şurutu ile mukayyet ve yüz elli adet karyeli bir kaza iken; kapısız levendan eşkıyasının tasallutu ile ahalisi perişan olmuş ve şimdi ise beşer onar evli on dokuz köyden ibaret kaldığından © »»» 05.04.1782 Ayıntab [Antep] ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı [Molikan], Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı [Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
■ Ankara'da Kürtlerin yoğun yerleşim yerlerinden. Tunahan KOÇAK
  Tepeköy köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Yenice bld - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1968 K2: Gözgöz
1960 DİE: Kürtgözgözü
1930: Sındıran
1960 DİE: Yenice (idari bölge)
Osm: Şeyhbizinli (idari bölge)
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ Yenice nahiye adı, Sındıran yerleşim adıdır. SN
■ © 13.11.1821 Şeyhbezenli Aşireti perakendelerinden Kastamonu, Hacıköymadeni, Çorum, İskelip ve Bozok taraflarında bulunanlara ait tekalif... * 10.02.1891 Haymana'nın Şeyhbezenli Nahiyesi... * 19.08.1930 Ankara İli Haymana kazası Yenice nahiyesinin Kürtgökgözü köyü isminin Sandıranköy olarak değiştirilmesi. deyar heyran
  Balçıkhisar bld - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Yaprakbayırı köy - Haymana - Ankara
K2010: Kelatî
Kürd yerleşimi (Xewend/Şêxbizin aşireti).
  Yamak köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ Aslında Modanlıların yaşadığı 6 Köyden biridir. Modanlılar da,Terîkanlılar ve Gawêstiler gibi Evdîl-Hey önderliğinde Diyarbekir/Amedden (Eğil civarindan) ayrılıp Haymana civarına gelen Mirdêsan/Mirdesilerdendirler. ********************** *** Ankara sancağı, Modanlı aşireti, Yamak karyesi ... (Gm.no: 1368 BOA )
■ Ankara kazasına tabi Yaman (Yamak) köyünde sakin Ekrad(Kürd) Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Moranlı (Modanlı ) Aşireti halkından bir kaç kişi .... ( BOA; 1204 Hicri ≃ 1790 Miladi) deyar heyran
■ Türkmen yerleşimi* metonio
  Karaömerli köy - Haymana - Ankara
1928 K: Mandıra [ Tr/Yun ]
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ © 08.11.1862 Haymana Kazası'nda Mandıra isimli yerde meskun muhacirlerden Yedişuğul Kabilesi'ne mensup olup uygun olmayan hal ve hareketlerde bulunan Mehmed Bey hakkında... © »»» 19.08.1930 Hükümete hakaret eden Ankara'nın Haymana kazasının Mandıra köyünden Recep oğlu Bekir ve 23 arkadaşı hakkında... deyar heyran
■ Türk yerleşimi metonio
  Ataköy köy - Haymana - Ankara
1968 K2: Kaltaklı [ Tr kaltak "1. kalkık, 2. bir tür ayakkabı" ]
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Büyükyağcı köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2010 birn: Gundê Tîrkan [ Kürd "okçular köyü" ]
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Cihanşah köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2010 birn: Havura
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Saatli köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Eski adı: Modanlı [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ 20 yy. başında "Ankara sancağındaki Modanlı Aşireti'ne tabi Saatlı karyesi" .... deyar heyran
■ Türkmen yerleşimi* metonio
  Katrancı köy - Haymana - Ankara
Eski adı: Modanlı [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi (Têrikî/Modanlı aşireti).
■ Türkmen yerleşimi* metonio
  Dereköy mah - Haymana - Ankara
Kürd: Kerkuki
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Kerpiç köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2010 birn: Gundê Kose [ Kürd "köse köyü" ]
1887: Kerpiç
Kürd yerleşimi (Sêfkan aşireti).
■ © 23.02.1887 Haymana kazasına tabi Yalınayak ve Kerpiç karyelerinin Esbkeşan'a bağlanması hususunda... deyar heyran
  Yeniköy köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi
■ Türk yerleşimi metonio
  Karasüleymanlı köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi (Modanlı aşireti).
■ Türk yerleşimi metonio
  Sinanlı köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2010 birn: Sînay/Şêxsînayî
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ © 16.12.1899 Haymana kazasının Siranlı [Sinanlı] karyesinin Kürt Şeyh [Şeyh Bizini] Aşiretinden bazı kimselerin Koçhisar tüccarlarından Hacı Haydar Ağa'nın koyunlarını gasbettikleri deyar heyran
  Çeltikli köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kürd yerleşimi (Modanlı aşireti).
■ Mervisi(=Merdis) Aşireti tevabiinden Soranlı (=Modanlı) Aşireti reayasının Haymana'da Katranca, Kara Seyhani ve Yamak köyleri ahalisi ..... (1214 Hicri) deyar heyran
■ Türkmen yerleşimi* metonio
  Bumsuz bld - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1968 K2: Burunsuz
1928, 1960: Bumsuz
Kürd yerleşimi (Nasira aşireti).
  Kutluhan köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2010 birn: Qulicamî
Kürd yerleşimi (Aşiq / Kurd aşireti).
  Güzelcekale köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ Türk yerleşimi metonio
  Yukarısebil köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2012: Şavliya
1928 K: Sebil balâ [ Tr "yukarısebil" ]
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Sazağası köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2010: Sazê
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Bostanhöyük köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1946 MYK: Bostanhüyük
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Altıpınar köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1968 K2: Yenicik
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Pınarbaşı köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1968 K2: Baltalıin
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Yeşilköy köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2012: Silenî
1928 K: Sebilisüfla
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
  Yergömü köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2010 birn: Yergom
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
Grafik harita göster     haritada ara : km