Havsa'da 23 yerleşim bulundu.
sırala 
  Azatlı köy - Havsa - Edirne
1909 UK: Azatlı
■ 1912'de Bulgar kilisesine tâbi 80 âile 400 nüfusun olduğu kaydedilmiştir. 2. Balkan harbinden sonra halkı Bulgaristana geçmiştir. 1924'te Çeç bölgesindeki Mǎždel (Milopetra) köyünden gelen Pomaklar iskân edilmiştir. Üzümden imâl edilen hardaliye şırası kışları sevilerek içilir. Toçeta pita, klin ve zennik gibi Pomak yemekleri bilinir. Manav
  Abalar köy - Havsa - Edirne
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
  Oğulpaşa köy - Havsa - Edirne
1909 UK: Oğulpaşa
  Şerbettar köy - Havsa - Edirne
1909 UK: Şaraptar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar kilisesine geçen Slav Rumlar 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. 1924 senesinde Maglenli Pomak mübâdiller iskân edildi. 1935de Romanyadan (Bugünkü Kuzey Bulgaristan köylerinden) getirtilen muhâcir iskân edildi. Manav
  Kuzucu köy - Havsa - Edirne
1909 UK: Kuzucu
  Havsa ilçe - Havsa - Edirne
1909 UK: Havsa
Osm: Hasköy, Havass-ı Mahmudpaşa [ Tr "Mahmutpaşa hasları" ]
  Bakışlar köy - Havsa - Edirne
1909 UK: Bakşılar
  Osmanlı köy - Havsa - Edirne
1909 UK: Osmanlı
  Musulca köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
1909 UK: Musulça/Musuç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Kabaağaç köy - Havsa - Edirne
1909 UK: Kavağaç
  Necatiye köy - Havsa - Edirne
■ Köyün eski ismi yöre halkı tarafından "Mundarca" olarak anılır. Köyde yaşayan etnik topluluğa "Karakaçanlar" denmektedir. Uğur Güngör
  Naipyusuf köy - Havsa - Edirne
1889: Naipyusuf
Pomak yerleşimi
■ Köy 1877-87 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın Lofça (Lovech) kasabası ve İzvor köyünden göçen Pomaklar tarafından kurulmuştur. Köyün Kuruluş tarihi kayıtlarda Miladi 1889 (Rumi 1305) olarak geçmektedir. Uğur Güngör
  Taptık köy - Havsa - Edirne
1909 UK: Tapdık
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Yolageldi köy - Havsa - Edirne
1895: Yolageldi
■ 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın Servi (Sevlievo) kasabası ve Buvatva (Bogotavo) köyünden göçen muhacirler tarafından kurulmuştur. Köyün kurucusu İttihat ve Terakki üyesi, Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurucularından Kasım Efendi (Yolageldili)'dir. Köyün adı olan "Yolageldi"yi kendine soyadı olarak almıştır. Uğur Güngör
  Bostanlı köy - Havsa - Edirne
1909 UK: Bostanlı


Grafik harita göster     haritada ara : km