Hatay'da 463 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Asi nehir - Antakya - Hatay
Ark: Orontes
As800- NAsT: Arantu
  Tatarlı köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940 RG: Tatarlı mah.
■ Işıklı köyünden ayrıldı. SN
  Konacık köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940 RG: Kesrik
1935 Sanj: Kasrik
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Tülek köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
■ Konacık köyünden ayrıldı. SN
  Haymeseki mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1935 Sanj: Haymeseki [ Tr hayme sekisi "çadırdüzü" ]
  Arpagedik köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940: Arpagedik
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Hüyük köyünden ayrıldı. SN
  Arsuz bld - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1960 DİE: Uluçınar
1960e DİE: Kabevli
1530, 1935 T-Di, Sanj, Sanj: Arsuz [ Ar ]
Arab: Ar-Ruṣuṣ
Ark Str, Pt: Rhôsos
■ 20. yy başında Hıristiyan Arap yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Rôsos adıyla Büyük İskender sefernamelerinde kaydedilmiştir. Türkçe telaffuz Ar ar-Ruṣuṣ biçiminden türemiş olmalıdır. SN
■ Kasabanın şu anki nüfusunun %70i Arap-Alevi, %30u Türk-Sünnidir. metonio
  Hüyük köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1935 Sanj: Hüyük
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çetillik mah Gözcüler - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940 RG: Çetillik
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çevlik mah - Samandağı - Hatay
1911 Kiep: Çaycik [ Tr "çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
  Gözcüler bld - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940 RG: Alakop
1935 Sanj: El-hub [ Ar "sevimli" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kapısuyu köy - Samandağı - Hatay
1911 Kiep: Kâbusiye
1526, 1935 Tah, Sanj, Sanj: Kebusiye
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mağaracık bld - Samandağı - Hatay
1935 Sanj: Mağaracık
1911 Kiep: Muğayir [ Ar "mağaracık" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Denizgören köy - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1935, 1940 Sanj, RG: Mürselek
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çamlıyayla köy - Samandağı - Hatay
Eski adı: Metelik Obası
■ Büyükoba köyüne bağlı mahalle iken 1992'de ayrıldı. SN
  Beyköyü köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1530 T-Di: Beykendi
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Türkçe 'kend' sözcüğü 20. yy'a dek `köy` anlamındayken, daha sonra keyfi olarak `şehir` anlamı verilmiştir. SN
  Samandağı ilçe - Samandağı - Hatay
1948 RG: Samandağı [ Ar cebel samˁan "Aziz Simeon Dağı" ]
1940, 1946 RG, MYK: Alevışık
1900: Levşiye
A1154 İdr: Es-suweydiye [ Ar "karaca" ]
1935, 1946 Sanj, MYK: Süveydiye (idari bölge)
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Ova ve liman adı olan Süveydiye 11. yy'da belirmiş ve 1948'e dek resmen kullanılmıştır. Şimdiki ilçe merkezi, limandan biraz içeride olan Levşiye/Alevışık köyü yerindedir. ■ Saman Dağı/Cebel Sam’an esasen ilçenin güneyindeki dağın adıdır. 1948'de ilçe adı olarak benimsenmiştir. SN
  Cumhuriyet mah Samandağı - Samandağı - Hatay
1935 Sanj: Zizaniye
  Hıdırbey köy - Samandağı - Hatay
1935 Sanj: Hıdırbey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ceylandere köy - Samandağı - Hatay
1990 DİE: Seldiren Gömmece
1911 Kiep: Gömmaca
■ 1991'de Seldiren köyünden ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
  Yoğunoluk köy - Samandağı - Hatay
1526 T: Yoğunoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Vakıflı köy - Samandağı - Hatay
1935 Sanj: Vakıflı
E1900 Epr: Hıdırbey Vakfı
Ermeni yerleşimi
■ Türkiye'de halen mevcut olan tek Hırisityan Ermeni köyüdür. Musadağı yöresindeki yedi Ermeni köyünde 1938'den sonra kalan Ermeni aileler buraya iskân edilmiştir. SN
  Yeniköy köy - Samandağı - Hatay
Türkmen yerleşimi
■ Seldiren köyüne bağlı Aşağı Çakıllı mahallesi iken 1990'da ayrılarak Yeniköy adını aldı. SN
■ Reyhanlı aşiretinin Çirkinoğlu kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Tekebaşı bld - Samandağı - Hatay
1940 RG: Çilli
1935 Sanj: Cilliye [ Ar "aş." ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Üçgüllük bld - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940 RG: Evker/Ekver
1935 Sanj: Ekberköy [ Tr "büyük" ]
1530 T-Di: Büyükzilli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Zilli Çayı üzerindeki büyük köy olduğu için bu adı almış olmalıdır. Küçükköy şimdiki Derekuyu köyüdür. SN
  Yayıkdamlar köy - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940 RG: Raflı
1935 Sanj: Refail
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Batıayaz köy - Samandağı - Hatay
1960-2005: Teknepınar
1940 RG: Batıayaz
1935 Sanj: Bitiyas
Ark: Pédias [ Yun "düzyer, ova" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Klasik kaynaklarda Pédias, Samandağı (Seleukia Pieria) ovasının adıdır. Tepelik yerde olan bu kasaba muhtemelen bir dönem Pédias ilçesinin idari merkezi görevini üstlenmiş olmalıdır. ■ 1938'de Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından sonra Türkçe olmayan yer adları serbest çağrışım yoluyla ses benzerliğine sahip Türkçe adlara çevrildi. Batıayaz adı Hatay'a özgü olan bu yöntemin eseridir. 1960'ta Teknepınar adı verildi; 2005'te Batıayaz adı resmen iade edildi. SN
  Eriklikuyu köy - Samandağı - Hatay
1940 RG: Hacıhabibli
1526, 1935 Tah, Sanj, Sanj: Hacıhabib [ Ar/Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mızraklı bld - Samandağı - Hatay
1940 RG: Mızraklı
1526, 1935 Tah, Sanj, Sanj: Mişrakiye [ Ar "doğu" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çöğürlü köy - Samandağı - Hatay
1940 RG: Sabuncilli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Sabuniye (Sabunlu) köyünün Cilli yakasındaki mahallesi iken ayrı köy oldu. SN
  Kepirce köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1530, 1935 T-Di, Sanj, Sanj: Çengen
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Subaşı bld - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940 RG: Suseli
1935 Sanj: Susiye [ Ar el-sûsiyye "meyanköklü" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Sutaşı bld - Samandağı - Hatay
1946 MYK: Sabunlu
1911 Kiep: Sabuniye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kuşalanı bld - Samandağı - Hatay
1940 RG: Mutayran [ Ar "kuşalanı" ]
1911 Kiep: Muğayrun? [ Ar "mağaracıklar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Aydınbahçe köy - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940 RG: Güvere
1935 Sanj: Kefra [ Ar/Süry "köy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yeditepe bld - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1791, 1940 RG: Bezge
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kurtbağı köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1935 Sanj: Kurtbağı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Sebenoba köy - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940 RG: Tumanlı
1935 Sanj: Tumamiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Koyunoğlu bld - Samandağı - Hatay
1940 RG: Cerepderesi
1935 Sanj: Vadi Cereb [ Ar wâdi'l-cereb "uyuzderesi" ]
1911 Kiep: Ayn Cereb [ Ar "uyuz pınarı" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Karaköse bld - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940 RG: Karaköse
1935 Sanj: Kirakusiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Fidanlı köy - Samandağı - Hatay
1992e: Çapar
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Uzunbağ köyüne bağlı Çapar mahallesi iken 1992'de ayrıldı, Fidanlı adını aldı. SN
  Yeşilköy köy - Samandağı - Hatay
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ 1990'da Koyunoğlu / Cerepderesi köyünden ayrıldı. SN
  Turunçlu köy - Erzin (Yeşilkent bucağı) - Hatay
1940 RG: İmraniye
1928 K: Ümraniye
1911 Kiep: Turuşlu
  Uzunbağ bld - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1935 Sanj: Nehr kebir [ Ar "büyüknehir" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Akpınar mah Aknehir - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1960 DİE: Akınyolu
1940 RG: Asakirli
1935 Sanj: Asakiriye [ Ar el-ˁusaykira "askercikli" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çakı köy - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1935 Sanj: Çakı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Eğerci köy - Yayladağı - Hatay
1940 RG: Eğerci
1935 Sanj: Aynıca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Büyükdere köy - İskenderun - Hatay
■ Pirinçlik köyünden ayrıldı. SN
  Yeşilyazı köy - Samandağı - Hatay
Eski adı: Ziri BeytCıdyana [ Ar zîri "ada" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Helvalı köy - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
■ Kepirce (Çengen) köyünden ayrıldı. SN
  Pirinçlik köy - Arsuz - Hatay
1935 Sanj: Pirinçlik
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Avcılar köy - Samandağı - Hatay
■ Çanakoluk köyüne bağlı bir mahalle iken 2000'de ayrı köy oldu. SN
  Huzurlu köy - Samandağı - Hatay
■ Çanakoluk köyüne bağlı mahalle iken 1991'de ayrı köy oldu, Huzurlu adı verildi. SN
  Ataköy köy - Samandağı - Hatay
1946 MYK: Hamdunlu
1935 Sanj: Hamduniyye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Hamdunlu ve Karamanlı tek köy iken, Hamdunlu mahallesi ayrılarak Ataköy adını aldı. Köyün geri kalan kısmı Tomruksuyu adıyle belediye oldu. SN
  Üzengili köy - Samandağı - Hatay
1911 Kiep: Selca
  Yayladağı ilçe - Yayladağı - Hatay
1526, 1946 Tah, MYK, MYK: Ordu
1526 T: Cebel-i Akra (idari bölge)
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Özbek köy - Samandağı - Hatay
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Değirmenbaşı köyüne bağlı mahalle iken 1990'da ayrılarak bağımsız köy oldu. SN
  Karacurun köy - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1935 Sanj: Karacurun
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karaçay köy - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1946 MYK: Küçüknehir
1935 Sanj: Nehr sağir [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Toygarlı bld - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940 RG: Tellikumbelek
1935 Sanj: Tileyl Humbeles [ Ar tileyl habbü'l-âs "mersinlitepecik" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Yeniceköy köy - Yayladağı - Hatay
1935 Sanj: Yeniceköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Olgunlar köy - Yayladağı - Hatay
1935, 1940 Sanj, RG: Kırkbuçuk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Arpaderesi köy - Arsuz - Hatay
1940 RG: Arpaderesi
■ Karahüseyinli köyünden ayrıldı. SN
  Aknehir x - Samandağı - Hatay
■ Eski Akınyolu (şimdi Akpınar) ve Nahırlı (şimdi Pınarbaşı) köylerinin birleşmesiyle 1994'te belediye oldu. Daha sonra tasfiye edildi. SN
  Sinanlı köy - Antakya (Harbiye bucağı) - Hatay
1935 Sanj: Sinneniye
1551 T: Sinaniye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Övündük mah Karaağaç - Arsuz - Hatay
1935 Sanj: Fahura [ Ar faxûr "övünen" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Garp mah Karaağaç - Arsuz - Hatay
Eski adı: Micana


Grafik harita göster     haritada ara : km