Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Harran'da 108 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Parapara köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Parepare [ Kürd/Tr "parça parça" ]
  Serince köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Sahrince [ Ar/Kürd "buzluk, sarnıç" ]
  Dayanıklı köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Cahşiye [ Ar cahşiyye "eşekli" ]
Arap yerleşimi
  Sütlüce köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Telhaleb [ Ar tell halab "süttepe" ]
  Kılıçlı köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Telseyf [ Ar tell seyf "kılıçtepe" ]
Arap yerleşimi
  Uzunyol köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Köran [ Kürd koran "körler" ]
  Balkat köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Tilxadır [ Ar tell xiḍr "yeşiltepe" ]
  Minare köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1860: Minare
■ © 31.12.1860 Urfa'nın Harran nahiyesinin Minare karyesinde ölü bulunan Şerefyanlı Aşireti'nden Şeyho'nun ölümünden dolayı karye ahalisinin sorgulanması. deyar heyran
  Varlıalan köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Tilganem [ Ar tell ğanem "koyuntepe" ]
■ Ya da Kürd: Tîlgenim "Buğdayhöyük" yalcin
  Buğdaytepe köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Tilxınta [ Ar tell hint*a "buğdaytepe" ]
  Kuruyer köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1946 MYK: Aşağı Humeyre [ Ar humeyre "kızılca" ]
1928 K: Hamre tahtani [ Ar hamre "kızıl" ]
  Küplüce köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Tilşinân [ Ar "? tepe" ]
  Harran ilçe - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1968 K2: Altınbaşak
A700: Xarrân
Ark: Karrhai
As1900-: Xarrânu
Arap yerleşimi
■ Harran'daki Ay Tanrısı mabedi Babil ve Asur kaynaklarında MÖ 19. yy'dan itibaren anılır. Tevrat'ın Tekvin (Genesis) kitabında da Xarrân zikredilmiştir. Babil'in son hükümdar sülalesi (MÖ 7. yy) Harranlı idi. SN
  Gazlıkuyu mz - Harran - Urfa
1946 MYK: Birşihan [ Kürd bîr şêxan "şeyhlerkuyusu" ]
  Sugeldi köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Küçük Medinetülfâr [ Ar medînetu'l-fâr "fare şehri" ]
  Yardımlı köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Nassar [ Ar naṣṣâr "yardımcı" ]
  Akbayır mz - Harran - Urfa
1928 K: Vize
  Ağcıl köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Beyda [ Ar beyḍâ "beyaz" ]
  Toytepe köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
h2011 gov: Habar
1946 MYK: Resmelhamer [ Ar "kızılören" ]
  Bozyazı köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
h2011 gov: Melhe
1928 K: Melha [ Ar milha "tuzla" ]
  Gürgelen köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Resmelfeyiz [ Ar resme'l-feyḍ "gürakan öreni" ]
■ 'Resm' sözcüğü için Mardin Kızıltepe Ilıca köyüne bakınız. SN
  Yukarıyakınyol köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1946 MYK: Birmatar [ Ar "yağmurkuyusu" ]
  Bulgurlu köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
h2011 gov: Medinetilfar [ Ar "fare şehri?" ]
  Yayvandoruk köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1946 MYK: Resmeluğla [ Ar resme'l-uˁlâ "yüksekören" ]
  Darıca mz - Harran - Urfa
1928 K: Xuvetle
  Yünlüce mz - Harran - Urfa
1928 K: Tilelğanem [ Ar tell el-ganem "koyuntepe" ]
  Arslankuyusu köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1946 MYK: Biralessebi
1928 K: Bîr es-sebiˁ [ Ar "aslan kuyusu" ]
Arap yerleşimi
  Bellitaş köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Tilçeme [ Kürd "gözelihöyük" ]
  Çağbaşı köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Ebu Hazef [ Ar ebû xazef? "killi" ]
  Uluağaç köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Ummuşşecere [ Ar umm eş-şecere "kocaağaç" ]
  Oğulcuk köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
h2011 gov: Meşrefe [ Ar "bakanak, gözetleme yeri" ]
  Meydankapı köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Xizan [ Kürd "yoksullar" ]
Arap yerleşimi
  Yenidoğan köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
Eski adı: Xaşaxiş [ Kürd xişexiş "hışıltı" ]
  Göktaş köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
Eski adı: Xanelbarur [ Ar xân el-barûr "kuruüzüm hanı" ]
Arap yerleşimi
■ Barûr aynı zamanda (şeklinden ötürü) `keçi dışkısı` anlamına gelir. SN
  Büyüktaşlıca köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
h2011 gov: Ummalhacar [ Ar "büyüktaş" ]
  Gözcü köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
1928 K: Meşrefe-i Şarkiye [ Ar "doğu gözetleme yeri" ]
  Aşağıkesmeyaka köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
Eski adı: Cenubi Muğayre [ Ar muğayre "mağaracık" ]
  Yenice köy - Harran (Altınbaşak bucağı) - Urfa
h2011 gov: Doğu Kuç
Arap yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Yenice köy - Harran - Urfa
Eski adı: Kuç
Arap yerleşimi
■ Kuç'un Kürtçe "dağ, tepe" gibi bir anlamı vardır. Köy Arap yerleşimidir. Uğur Güngör


Grafik harita göster     haritada ara : km