yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Hakkari'de 382 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928 K: Aşûta
S1840 Ains: Aşîtha [ Süry "kule, duvar, set" ]
1891 Cui: Tiyari (idari bölge)
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
■ Aşağı Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
  Ormanlı mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Zavita
S1840 Ains: Zawîtha [ Süry "köşe" ]
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Taşbaşı köy - Merkez (Çığlı bucağı) - Hakkari
1980: Seyitli mz.
1928 K: Kelêtan [ Süry kelayto? "keşiş hücresi" ]
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimidir. Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
  Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
K2010: Serispi [ Kürd serêsipî "akbaş" ]
S1840 Ains: Saraspîdon
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Güzeldere mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Minyaniş
S1840 Ains: Minyani
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Gündeş köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Gundek [ Kürd gundik "köycük" ]
S1840 Ains: Minyâniş
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
■ Köy merkezi Minyaniş (Güzeldere) mezrasından Gundek'e taşındı. SN
  Çimenli mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Mergan [ Kürd "çayırlar" ]
S1840 Ains: Margi
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Akkuş köy - Merkez - Hakkari
K2010: Nér [ Kürd nêr "teke" ]
  Köprülü mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Çemê
S1840 Ains: Çamani [ Kürd "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Çetintaş mz - Merkez - Hakkari
S1840 Ains: Hargel
K2010: Hergil
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Olgunlar köy - Merkez - Hakkari
Eski adı: Çemkan [ Kürd çemikan "gözecikler" ]
  Hendek mz - Merkez - Hakkari
K2010: Xendek
  Üzümlü köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Deştan [ Kürd deştan "alanlar, tarlalar" ]
  Köyceğiz mz - Merkez - Hakkari
K2010: Gundik [ Kürd "köycük" ]
  Geçimli köy - Merkez - Hakkari
K2010: Rumtik
  Geçitli köy - Merkez (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 K: Piyanis
■ Hakkari havzası ile Norduz arasındaki geçit yolunu teşkil eden bu vadi geçmişte Lewûn veya Livin adı verilen nahiyeyi oluşturmaktaydı. 1840 nüfusu çoğunlukla Nasturi Hıristiyanlardan ibaretti. SN
  Üzümcü köy - Merkez - Hakkari
1928 K: Dîze [ Kürd dîz "kale" ]
  Narlı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Biyâdir
  Umutlu mah Durankaya - Merkez - Hakkari
1928 K: Mendan [ Kürd mendik/mendan "aş." ]
  Durankaya bld - Merkez - Hakkari
K2010: Bêlan [ Kürd ]
1946 MYK: Belan
  Bağlarbaşı mah Durankaya - Merkez - Hakkari
K2010: Sergeli [ Kürd sergelî "derebaşı" ]
  Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928 K: Çal [ Kürd çalê "çukur" ]
S1840 Ains: Lizan
■ 20. yy başında kısmen Nasturi yerleşimi.
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin, Lizan ise kasabanın adıdır. 19. yy sonunda Süryanice konuşan NAsturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
  Çaylıca mah Durankaya - Merkez - Hakkari
Eski adı: Zeva
K2010: Biri
  Biçenek mah Durankaya - Merkez - Hakkari
1928 K: Derîse
  Kazan köy - Çukurca - Hakkari
K2010: Tiyar [ Süry "aş." ]
  Ceylanlı köy - Merkez - Hakkari
K2010: Walto
Kürd yerleşimi (Jirki aşireti).
  Meşeli mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Hişet
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Kaynak mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Biriç
S1840 Ains: Bêth Aricê [ Süry ]
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Çimenli köy - Merkez - Hakkari
K2010: Çemibedel [ Kürd "bedel (?) gözesi" ]
  Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Zavita [ Süry zawîtha "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Çeltik mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Tuğup
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Otluca köy - Merkez - Hakkari
K2010: Xenanîsa jêr
S1840 Ains: Xanânis [ Süry ]
  Oğulderesi köy - Merkez - Hakkari
K2010: Derava talê [ Kürd "Tal (Oğul) köyü deresi" ]
Kürd yerleşimi (Jirki aşireti).
  Işıklı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Jiyaniş [ Kürd "yaşamlı?" ]
  Kurudere köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Maˁrûfan [ Kürd meˁrûfan "maruflar" ]
  Bayköy köy - Merkez - Hakkari
1946 MYK: Bay
1928 K: Bayi ulya [ Kürd bayê "yelli" ]
  Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Guzereş [ Kürd gûzêreş "karaceviz" ]
S1840 Ains: Thuma (idari bölge) [ Süry ]
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
■ Thuma (Tkhuma) Vadisinin başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret beyliği idi. SN
  Hakkari il - Merkez - Hakkari
K2010: Colêmerg
1928 K: Çölemerik
S1653: Culmar
E905 Ardz: Gığmar
■ Ortaçağdan itibaren adı geçen Hakkâri Kürt beyliği esasen bugünkü Başkale, Gürpınar ve Özalp-Saray ilçelerini kapsamaktaydı. Beylik merkezi 19. yy boyunca Albak (Başkale) kasabası iken, I. Dünya savaşı sırasında veya hemen sonrasında Çolemerik/Colemerg kasabasına taşındı. ■ 10. yy'da kaydedilen Ermenice Gğmar adı Süryanice Cılmar veya Culmar biçimine tekabül eder. Sözcüğün anlamı ve kaynağı bizce meçhuldür. Bu kadar erken tarihte Colemerik'te Kürt mevcudiyeti sözkonusu olmadığından, Kürtçe olma olasılığı zayıftır. SN
  Çayırlı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Erij
  Kavuşak köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Bilécan [ Kürd Bilêcan ]
■ Muş Bulanık ilçesindeki Bilêcan dağıyla aynı adı taşır. Bilêcan adını Kürtçe veya Ermeniceyle açıklama teşebbüsleri başarısız kalmıştır. SN
  Ördekli köy - Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928 K: Xerdelanis
S1840 Ains: Xardâlânis [ Süry ]
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Güven mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Piri [ Kürd ]
  Başak mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Gundik [ Kürd "köycük" ]
S1840 Ains: Gundiktha
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Oğul köy - Merkez - Hakkari
K2010: Talonê
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi (Jirki aşireti).
  Sütlüce mz - Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928 K: Kotranis
S1840 Ains: QoTrânis [ Süry "düğümlü" ]
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Sütlü mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Xanêsegunt [ Kürd ]
S1840 Ains: Xâni
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Ağaçdibi köy - Merkez - Hakkari
K2010: Kehakilîla [ Kürd kehakilîlan "kilithisar" ]
Kürd yerleşimi (Jirki aşireti).
  Doğanca mz - Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2010: Orite
S1840: Ôret
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Kaymaklı köy - Merkez - Hakkari
1928 K: Şimûnis
S1840 Ains: Şmûninis [ Süry "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Konak köy - Merkez - Hakkari
1928 K: Koçanis
S1640: Kudşânis [ Süry ]
■ 17. yy’dan 1915’e dek Nasturi patriklerinin makamı idi. SN
  Çınarlı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Şiverîzan [ Kürd şiverîz "keçiyolu" ]
  Çaltıkoru köy - Merkez - Hakkari
K2010: Sêvîn [ Kürd sêvîn "elmalı?" ]
S1840 Ains: Sîwîne
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Sarp mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Mirkaniş
S1840 Ains: Merganiş
■ 20. yy başında Nasturi yerleşimi.
  Akbulut köy - Merkez - Hakkari
K2010: Goranis
S1840 Ains: Qûrânis [ Süry "uçlu? boynuzlu?" ]
  Seranüs mz - Merkez - Hakkari
S1840 Ains: Saramos

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Boylu mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Geluk
  Yaylak mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Mezrê [ Kürd ]
  Sarıyer mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Siyavik [ Kürd "karacasu" ]
  Yaprak mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Gise
  Bulutlu mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Beravi [ Kürd "suyanı" ]
Grafik harita göster     haritada ara : km