Hakkari'de 376 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928 K: Aşûta
S1840 Ains: Aşîtha [ Süry ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
1891 Cui: Tiyari (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Aşağı Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
  Ormanlı mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Zavita
S1840 Ains: Zawîtha [ Süry "köşe" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taşbaşı köy - Merkez (Çığlı bucağı) - Hakkari
1980: Seyitli mz.
1928 K: Kelêtan [ Süry kelayto? "keşiş hücresi" ]
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimidir. Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
  Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
K2000: Serispi [ Kürd serêsipî "akbaş" ]
S1840 Ains: Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Güzeldere mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Minyaniş
S1840 Ains: Minyani
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Gündeş köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Gundek [ Kürd gundik "köycük" ]
S1840 Ains: Minyâniş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Köy merkezi Minyaniş (Güzeldere) mezrasından Gundek'e taşındı. SN
  Çimenli mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Mergan [ Kürd "çayırlar" ]
S1840 Ains: Margi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Akkuş köy - Merkez - Hakkari
K2000: Nér [ Kürd nêr "teke" ]
  Köprülü mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Çemê
S1840 Ains: Çamani [ Kürd "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çetintaş mz - Merkez - Hakkari
K2000: Hergil
S1840 Ains: Hargel
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Olgunlar köy - Merkez - Hakkari
Eski adı: Çemkan [ Kürd çemikan "gözecikler" ]
  Hendek mz - Merkez - Hakkari
K2000: Xendek
  Üzümlü köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Deştan [ Kürd deştan "alanlar, tarlalar" ]
  Köyceğiz mz - Merkez - Hakkari
K2000: Gundik [ Kürd "köycük" ]
  Geçimli köy - Merkez - Hakkari
K2000: Rumtik
  Yapraklı mz - Merkez - Hakkari
1916 UK: Varxanis [ Erm ]
  Geçitli köy - Merkez (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 K: Piyanis [ Erm ]
1916 UK: Peyanis
■ Hakkari havzası ile Norduz arasındaki geçit yolunu teşkil eden bu vadi geçmişte Lewûn veya Livin adı verilen nahiyeyi oluşturmaktaydı. 1840 nüfusu Nasturi Hıristiyanlardan ibaretti. SN
  Zap nehir - Merkez - Hakkari
MÖ399 Yun: Zapatas/Zapas
MÖ856 Asur: Zaba
■ Asur kralı III. Salmanaser'in MÖ 856 yılına ait Urartu seferinde id Zaba Elu (`yukarı Zab nehri`) adı geçer. Adın kaynağı ve hangi dilde olduğu açık değildir. SN
  Sütçüler mz - Merkez - Hakkari
1916 UK: Serto [ Süry ]
■ Köyün 1 km kadar doğusunda Mart Miriam (Süry. Meryemana) manastırı mevcuttu. SN
  Üzümcü köy - Merkez - Hakkari
1916 UK: Diza [ Kürd "kale?" ]
  Narlı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Biyâdir
1916 UK: Badri
  Aksu köy - Merkez (Geçitli bucağı) - Hakkari
K2000: Billuh
1916 UK: Billi
  Durankaya bld - Merkez - Hakkari
1946 MYK: Belan
1916 UK: Beylan [ Kürd ]
  Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928 K: Çal [ Kürd çalê "çukur" ]
S1840 Ains: Lizan
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi.
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin, Lizan ise kasabanın adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
  Bağlarbaşı mah Durankaya - Merkez - Hakkari
K2000: Sergeli [ Kürd sergelî "derebaşı" ]
  Çaylıca mah Durankaya - Merkez - Hakkari
K2000: Biri
Eski adı: Zeva
  Biçenek mah Durankaya - Merkez - Hakkari
1928 K: Derîsa
1916 UK: Derissa
  Kazan köy - Çukurca - Hakkari
1916 UK: Salebekkan
  Umutlu mah Durankaya - Merkez - Hakkari
1928 K: Mendan [ Kürd ]
  Ceylanlı köy - Merkez - Hakkari
1916 UK: Walto
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Jirki) yerleşimi
  Benekli mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Sivsidan
1916 UK: Sufsida
  Meşeli mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Hişet
1916 UK: Haişat [ Erm "Ermenilik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynak mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Bêriç
S1840 Ains: Bêth Aricê [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çimenli köy - Merkez - Hakkari
K2000: Çemibedel [ Kürd "bedel (?) gözesi" ]
  Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Zavita
1916 UK: Zawitha [ Süry zawîtha "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çeltik mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Tuğup
1916 UK: Txub (Txuma Navei) [ Süry ]
S1840 Ains: Txuma [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy başına dek Nasturi yerleşimi olan Txub veya Txuma vadisinin merkez köyü idi. SN
  Otluca köy - Merkez - Hakkari
E1900: Xanents [ Erm "hanlar" ]
S1840 Ains: Xanânis
  Oğulderesi köy - Merkez - Hakkari
K2000: Derava Talê [ Kürd "Tal (Vadisi) kapısı" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
  Kurudere köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Maˁrûfan [ Kürd "maruflar?" ]
1916 UK: Marafa
  Bayköy köy - Merkez - Hakkari
1946 MYK: Bay
1928 K: Bayi ulya [ Kürd bayê "yelli" ]
  Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Guzereş [ Kürd gûzêreş "karaceviz" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Txuma (Tkhuma) Vadisinin halen başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret bölgesi idi. SN
  Hakkari il - Merkez - Hakkari
K2000: Colêmerg
1928 K: Çölemerik
S1653: Culmar
E905 Ardz: Gığmar
■ Ortaçağdan itibaren adı geçen Hakkâri Kürt beyliği esasen bugünkü Başkale, Gürpınar ve Özalp-Saray ilçelerini kapsamaktaydı. Beylik merkezi 19. yy boyunca Albak (Başkale) kasabası iken, I. Dünya savaşı sırasında veya hemen sonrasında Çolemerik/Colemerg kasabasına taşındı. ■ 10. yy'da kaydedilen Ermenice Gığmar ve daha geç döneme ait Süryanice Cılmar veya Culmar biçimleri Kürdce Colmerg biçimine tekabül ederler. İsmin kaynağı bizce meçhuldür. SN
  Çayırlı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Erij
  Kavuşak köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Bilican [ Kürd ]
1916 UK: Berican
Kürd (Pinyaniş) yerleşimi
■ Bilêcan/Bilêkan aşireti Pinyaniş boyunun bir koludur. SN
  Ördekli köy - Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916 UK: Kardalanis
S1840 Ains: Xardâlânıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Güven mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Piri [ Kürd ]
  Başak mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Gundik [ Kürd "köycük" ]
S1840 Ains: Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Oğul köy - Merkez - Hakkari
K2000: Talonê [ Kürd "Tal vadisi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinde halen yerleşim olan tek köydür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
  Sütlüce mz - Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916 UK: Kotranis
S1840 Ains: QoTrânis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sütlü mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Xanêsegunt [ Kürd ]
S1840 Ains: Xâni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Ağaçdibi köy - Merkez - Hakkari
K2000: Kehakilîla [ Kürd kehakilîlan "kilithisar" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
  Doğanca mz - Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916 UK: Orit
S1840: Ôret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaymaklı köy - Merkez - Hakkari
1916 UK: Şimunis
S1840 Ains: Şmûninis [ Erm "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Konak köy - Merkez - Hakkari
1928 K: Koçanis
S1640: Kudşânis [ Erm ]
■ 17. yy’dan 1915’e dek Nasturi patriklerinin makamı idi. SN
  Çınarlı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Şiverîzan [ Kürd şiverîz "keçiyolu" ]
  Çaltıkoru köy - Merkez - Hakkari
K2000: Sêvîn [ Kürd sêvîn "elmalı?" ]
S1840 Ains: Sîwîne
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  Boylu mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Geluk
  Yaylak mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Mezrê [ Kürd ]
  Sarıyer mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Siyavik [ Kürd "karacasu" ]
  Yaprak mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Gise
  Bulutlu mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Beravi [ Kürd "suyanı" ]
  Bağlıca mz - Şemdinli - Hakkari
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km