yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Hakkari'de 383 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928 K: Aşûta
S1840 Ains: Aşîtha [ Süry "kule, duvar, set" ]
1891 Cui: Tiyari (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Aşağı Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
  Ormanlı mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Zavita
S1840 Ains: Zawîtha [ Süry "köşe" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taşbaşı köy - Merkez (Çığlı bucağı) - Hakkari
1980: Seyitli mz.
1928 K: Kelêtan [ Süry kelayto? "keşiş hücresi" ]
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimidir. Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
  Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
K2010: Serispi [ Kürd serêsipî "akbaş" ]
S1840 Ains: Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Güzeldere mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Minyaniş
S1840 Ains: Minyani
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Gündeş köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Gundek [ Kürd gundik "köycük" ]
S1840 Ains: Minyâniş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Köy merkezi Minyaniş (Güzeldere) mezrasından Gundek'e taşındı. SN
  Çimenli mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Mergan [ Kürd "çayırlar" ]
S1840 Ains: Margi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Akkuş köy - Merkez - Hakkari
K2010: Nér [ Kürd nêr "teke" ]
  Köprülü mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Çemê
S1840 Ains: Çamani [ Kürd "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çetintaş mz - Merkez - Hakkari
K2010: Hergil
S1840 Ains: Hargel
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Olgunlar köy - Merkez - Hakkari
Eski adı: Çemkan [ Kürd çemikan "gözecikler" ]
  Hendek mz - Merkez - Hakkari
K2010: Xendek
  Üzümlü köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Deştan [ Kürd deştan "alanlar, tarlalar" ]
  Köyceğiz mz - Merkez - Hakkari
K2010: Gundik [ Kürd "köycük" ]
  Geçimli köy - Merkez - Hakkari
K2010: Rumtik
  Geçitli köy - Merkez (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928 K: Piyanıs [ Erm ]
■ Hakkari havzası ile Norduz arasındaki geçit yolunu teşkil eden bu vadi geçmişte Lewûn veya Livin adı verilen nahiyeyi oluşturmaktaydı. 1840 nüfusu çoğunlukla Nasturi Hıristiyanlardan ibaretti. SN
  Zap nehir - Merkez - Hakkari
MÖ399 Yun: Zapatas/Zapas
MÖ856 Asur: Zaba
■ Asur kralı III. Salmanaser'in MÖ 856 yılına ait Urartu seferinde id Zaba Elu (`yukarı Zab nehri`) adı geçer. Adın kaynağı ve hangi dilde olduğu açık değildir. SN
  Üzümcü köy - Merkez - Hakkari
1928 K: Dîze [ Kürd dîz "kale" ]
  Narlı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Biyâdir
  Umutlu mah Durankaya - Merkez - Hakkari
1928 K: Mendan [ Kürd mendik/mendan "aş." ]
  Durankaya bld - Merkez - Hakkari
K2010: Bêlan [ Kürd ]
1946 MYK: Belan
  Bağlarbaşı mah Durankaya - Merkez - Hakkari
K2010: Sergeli [ Kürd sergelî "derebaşı" ]
  Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928 K: Çal [ Kürd çalê "çukur" ]
S1840 Ains: Lizan
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi.
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin, Lizan ise kasabanın adıdır. 19. yy sonunda Süryanice konuşan NAsturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
  Çaylıca mah Durankaya - Merkez - Hakkari
K2010: Biri
Eski adı: Zeva
  Biçenek mah Durankaya - Merkez - Hakkari
1928 K: Derîse
  Kazan köy - Çukurca - Hakkari
K2010: Tiyar [ Süry "aş." ]
  Ceylanlı köy - Merkez - Hakkari
K2010: Walto
Kürd (Jirki) yerleşimi
  Meşeli mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Hişet
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynak mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Biriç
S1840 Ains: Bêth Aricê [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çimenli köy - Merkez - Hakkari
K2010: Çemibedel [ Kürd "bedel (?) gözesi" ]
  Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Zavita [ Süry zawîtha "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çeltik mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Tuğup
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Otluca köy - Merkez - Hakkari
K2010: Xenanîsa jêr
E1895: Xanents [ Erm "hanlar" ]
S1840 Ains: Xanânıs
  Oğulderesi köy - Merkez - Hakkari
K2010: Derava talê [ Kürd "Tal (Oğul) köyü deresi" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
  Işıklı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Jiyaniş [ Kürd "yaşamlı?" ]
  Kurudere köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Maˁrûfan [ Kürd meˁrûfan "maruflar" ]
  Bayköy köy - Merkez - Hakkari
1946 MYK: Bay
1928 K: Bayi ulya [ Kürd bayê "yelli" ]
  Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Guzereş [ Kürd gûzêreş "karaceviz" ]
S1840 Ains: Thuma (idari bölge) [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Thuma (Tkhuma) Vadisinin başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret beyliği idi. SN
  Hakkari il - Merkez - Hakkari
K2010: Colêmerg
1928 K: Çölemerik
S1653: Culmar
E905 Ardz: Gığmar
■ Ortaçağdan itibaren adı geçen Hakkâri Kürt beyliği esasen bugünkü Başkale, Gürpınar ve Özalp-Saray ilçelerini kapsamaktaydı. Beylik merkezi 19. yy boyunca Albak (Başkale) kasabası iken, I. Dünya savaşı sırasında veya hemen sonrasında Çolemerik/Colemerg kasabasına taşındı. ■ 10. yy'da kaydedilen Ermenice Gğmar ve daha geç döneme ait Süryanice Cılmar veya Culmar biçimleri Kürtçe veya eşdeğer bir İrani dilde Colêmerg biçimine tekabül ederler. Kürdce marg/merg `çayır` anlamındadır. Golê/Colê unsurunun kaynağı bizce meçhuldür. SN
  Çayırlı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Erij
  Kavuşak köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Bilécan [ Kürd Bilêcan ]
■ Muş Bulanık ilçesindeki Bilêcan dağıyla aynı adı taşır. Bilêcan adını Kürtçe veya Ermeniceyle açıklama teşebbüsleri başarısız kalmıştır. SN
  Ördekli köy - Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928 K: Xerdelanıs
S1840 Ains: Xardâlânıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Güven mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Piri [ Kürd ]
  Başak mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Gundik [ Kürd "köycük" ]
S1840 Ains: Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Oğul köy - Merkez - Hakkari
K2010: Talonê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Sütlüce mz - Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928 K: Kotranıs
S1840 Ains: QoTrânis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sütlü mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Xanêsegunt [ Kürd ]
S1840 Ains: Xâni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Ağaçdibi köy - Merkez - Hakkari
K2010: Kehakilîla [ Kürd kehakilîlan "kilithisar" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
  Doğanca mz - Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2010: Orite
S1840: Ôret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaymaklı köy - Merkez - Hakkari
1928 K: Şimûnıs
S1840 Ains: Şmûninıs [ Erm "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Konak köy - Merkez - Hakkari
1928 K: Koçanıs
S1640: Kudşânis
■ 17. yy’dan 1915’e dek Nasturi patriklerinin makamı idi. SN
  Çınarlı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Şiverîzan [ Kürd şiverîz "keçiyolu" ]
  Çaltıkoru köy - Merkez - Hakkari
K2010: Sêvîn [ Kürd sêvîn "elmalı?" ]
S1840 Ains: Sîwîne
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sarp mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Mirkaniş
S1840 Ains: Merganiş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Akbulut köy - Merkez - Hakkari
K2010: Goranıs
S1840 Ains: Qûrânis

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Boylu mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Geluk
  Yaylak mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Mezrê [ Kürd ]
  Sarıyer mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Siyavik [ Kürd "karacasu" ]
  Yaprak mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Gise
  Bulutlu mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Beravi [ Kürd "suyanı" ]
Grafik harita göster     haritada ara : km