Geyve'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bayat köy - Geyve - Sakarya
1487 Bar: Bayad [ Tr "aş." ]
  Hisarlık köy - Geyve - Sakarya
1487 Bar: Hisarlık
  Yaylak köy - Geyve - Sakarya
1487 Bar: Yaylak
  Melekşeoruç köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Melekşe Oruç
1478B: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Safibey köy - Geyve - Sakarya
Eski adı: Safi
  Melekşesolak köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Melekşe Solak
1487 Bar: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akdoğan köy - Geyve - Sakarya
1573 Bar: Akdoğan
Manav yerleşimi
  Umurbey köy - Geyve - Sakarya
1521 Bar: Tekürpınarı
■ Sultan I. Murad devrinde köy yarı yarıya Umur Beğ, Oruc Beğ ve Ali Çelebi adlı kişilere mülk olarak tahsis edilmiştir. Barkan 404. SN
  Kıncılar mv - Geyve - Sakarya
1928 K: Kıncılar
E1902 Epr I.498: Kıncılar [ ErmRus kınçu? "çingene" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 200 hanede 2500 Ermeni nüfusu vardı. 1915-1922 arasında tamamen tahrip edildi. Surp Sarkis kilisesinin harabesi kısmen ayaktadır. Dağın güney yamacında olan Müslim Kıncılar köyü Cumhuriyetten sonra terkedilmiştir. SN
  Köprübaşı köy - Geyve - Sakarya
1521, 1928 Bar, K: Köprübaşı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1521 tarihli Hüdavendigâr Livası tahrir defterine göre `Karye-i Köprübaşı ki zimmîlerdir, Sakarya köprüsü maslahatı için sürgün gelmişlerdir.` (Barkan I.473.) şeklinde sözü edilen yerleşim bugünkü Alifuatpaşa beldesi veya ona 2 km mesafede olan Köprübaşı köyü olabilir. SN
  Alıplar köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Alıplar
1487 Bar: Alpağud
  Geyve ilçe - Geyve - Sakarya
Byz: Kabaía
A1330 Batt: Kaviyya/Geviyye
■ Yunanca isim 15. yy'dan önce kaydedilmemiş olup bir olasılıkla Türkçeden uyarlanmış olabilir. 19. yy sonunda ilçe bütününün nüfusu yaklaşık 2000 hane Türk, 1500 hane Ermeni ve 1000 hane kadar Hayhorom (Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni)'den ibaretti. İlçe merkezi nüfusu Türk idi. Epr II.389-390. SN
■ İlçenin nüfusunun tamamına yakınını Manav Türkleri oluşturur. Türk
■ Geyve şehir içi Manavlardan teşkildir. 1920'ye kadar Çiftlik ve Kepekli mahalleleri Rum ve Ermenilerindi. Manav
  Alifuatpaşa bld - Geyve - Sakarya
■ 1954'te belediye teşkilatının kurulması vesilesiyle, Kurtuluş Savaşı sırasında Geyve isyanını bastıran General Ali Fuat Cebesoy onuruna Alifuatpaşa adı verildi. SN
  Sarıgazi köy - Geyve - Sakarya
■ Kısmen Manav yerleşimi
  Hırka köy - Geyve - Sakarya
1487 Bar: Hırka
  Bağlarbaşı köy - Geyve - Sakarya
Eski adı: Yalanda
1521 Bar: Yılanda [ Yun hiéronda "(dini) ziyaret" ]
Manav yerleşimi
  Eşme köy - Geyve - Sakarya
E1902 Epr I.775: Eşme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eprigyan'a göre 1866 tarihinde Ortaköy'lü 14 Ermeni ortak tarafından arazisi satın alınarak köy inşa edildi. Daha sonra Ortaköy'den gelen 100 dolayında aile yerleşti. SN
■ Selanik, Serez, Sevren, Meglen (Karacaova) ve Vodina göçmenleri yerleşiktir. Evler Ermeni mimarisine göre tek katlı üst kat yaşama alanı girişte zeminde ipek böceği bakımı için tasarlanmış, ipek böcekçiliğini Makedonyalılar bilmediği için hayvan barınağı olarak kullanılmakta. Manav
  Epçeler köy - Geyve - Sakarya
1573 Bar: Ebçe [ Tr "evcik?" ]
Manav yerleşimi
  Esenköy köy - Geyve - Sakarya
1946 MYK: Bahaiye
1521 Bar: Eşen Güney
  Suçatı köy - Geyve - Sakarya
Eski adı: Mimdere
  Akkaya köy - Geyve - Sakarya
Manav yerleşimi
  Ortaköy mv - Geyve - Sakarya
E1902: Ortaköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915'e dek mamur ve müreffeh bir Ermeni köyü idi. Şimdi harabeliktir. SN
■ 17. asirda Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. asir başında 1200 nüfusu vardı. Tamamen tahrip edildi. Manav
  Doğançay köy - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  İhsaniye köy - Geyve - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kızılkaya köy - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
■ Daha eski asirlarda Rum yerlesimi oldugu rivâyet edilir. Manav
  Çamlık köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Arıgat
1487 Bar: Arıkat
  Doğantepe köy - Geyve - Sakarya
yerleşimi
■ İskeçe'nin Çakırlı ve Ada köyleri ile Kavalali mübâdiller iskân edildi. Manav
  Kulfallar köy - Geyve - Sakarya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski kilise dökülüyor. Manav
  Boğazköy mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
Çerk: Cıwaa Rkıta
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ Kuruluş 1868; 1890'larda Gürcü ve Lazlar eklendi. Manav
  Burhaniye köy - Geyve - Sakarya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Rivayete göre Rumlar tarafından 19. asırda kuruldu. İpek imalatı vardır. Manav
  Saraçlı köy - Geyve - Sakarya
1946 MYK: Saraçlıbüyük
1487 Bar: Saraçlı
Ark: Houdion
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. asırda Eğinli Müslüman iskân edilmiştir. Manav
  Sütalan köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Sütalan
1487 Bar: Sülealanı
  Güney köy - Geyve - Sakarya
1573 Bar: Güney
  Koru köy - Geyve - Sakarya
1487 Bar: Koruderesi
  Belpınarı mah - Geyve - Sakarya
Eski adı: Kürtlü


Grafik harita göster     haritada ara : km