Gelibolu'da 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tayfur köy - Gelibolu - Çanakkale
1928 K: Tayfur
Y1892 BSt: Tayfir
1530 T-Ge: Tekfur [ Tr "Bizans beyi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Değirmendüzü köy - Gelibolu - Çanakkale
1946 MYK: Burgaz/Burgas
1928 K: Bergos [ Yun pyrgós "kule" ]
1906 Kiep: Bergaz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Fındıklı köy - Gelibolu - Çanakkale
1928 K: Fındıklı
1906 Kiep: Şeytanköy
1890 Kiep: Angeloxori [ Yun angeloxôri "melekköy veya haberciköy" ]
■ 1922'ye dek Rum köyü idi. Şeytanköy adının bilinmeyen bir gerekçeyle köyün Yunanca adına nazire olarak verildiği anlaşılıyor. SN
  Cevizli köy - Gelibolu - Çanakkale
1946 MYK: Kozludere
1928 K: Cevizli
  Bayır köy - Gelibolu - Çanakkale
1928 K: Bayır
Y1892 BSt: Bayır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeniköy köy - Gelibolu - Çanakkale
1928 K: Cedid [ Tr cedid "yeni" ]
1890 Kiep: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Sütlüce köy - Gelibolu - Çanakkale
1928, 1946 K, MYK: Galata
Y1892 BSt: Galatás/Galatária [ Yun "sütlüce" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yun galatás sözcüğü `sütlü` anlamına gelir. Ancak Bizans coğrafyasında en az dört yerde Galatás adlı yerler bariz şekilde `karşı yaka` (önemli bir yerleşim yerine oranla boğazın veya körfezin karşı yanı) niteliğindedir. SN
  Kavaklıtepe köy - Gelibolu - Çanakkale
1890, 1906 Kiep: Kavaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Ocaklı köy - Gelibolu - Çanakkale
1946 MYK: Karaburgaz [ Yun pyrgós "kule" ]
1890 Kiep: Kara Bergaz
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Gelibolu ilçe - Gelibolu - Çanakkale
1530 T-Ge: Gelibolî
Ark Sky: Kallípolis [ Yun "güzelkent" ]
■ MÖ 6. yy'da Yunan kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Adı bazen Kallioúpolis olarak yazıldığı için, adın ilk yarısını oluşturan Kalli- unsurunun Yunan-öncesi bir yer adı olduğu düşünülebilir. SN
  Çimpe mv - Gelibolu - Çanakkale
Byz: Tzimbê
■ Türklerin Trakya'da ele geçirdiği ilk kaledir. 1475/1530 tarihli Osmanlı tahrirlerinde nahiye adıdır. SN
  Bolayır bld - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
Y1892 BSt: Plagiári [ Yun "yamaççık" ]
1530 T-Ge: Bolayır
Byz: Plagia/İsplagia [ Yun "yamaç" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1204'te kaydedilen İsplagia adı, yer adı yapan is+ takısını içerir. Plagiári aynı adın küçültülmüş biçimidir. SN
  Adilhan köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1530 T-Ge: Adilhan
■ `Köy halkı köyün adını Âdilhan adlı komutandan aldığına inanıyor. Çanakkale savaşında karargah olarak kullanılan köyde kumandan olan Âdil ismindeki komutan, bir rivayete göre hastalıktan, bir rivayete göre de vurularak şehit düşmüştür. Yol üzerindeki meşelikte mezarı da bulunan bu şahsın adından mülhem köyün adı Âdilhan olmuştur. Aslında Âdilhan köyüne XV. asır yazılı kaynaklarında rastlanmaktadır. Yani köyün adı Çanakkale savaşlarından çok daha eski tarihlidir. Fakat köy halkı, 1877-1878 Türk-Rus savaşlarından sonra bölgeye yerleşmişlerdir.` A. M. Ercan SN
  Koruköy köy - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
Y1905 Im: Korucuköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Evreşe bld - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1968 K2: Kadıköy
1928 K: Evreşe
Byz TİB 12.254: Aphrodisiás [ Yun "Afrodit yurdu" ]
  Kavak bld - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
1928 K: Kavak
Eski adı: Lefki [ Yun "kavak" ]
  Ortaköy mah Kavak - Gelibolu - Çanakkale
1530G, 1928 T-Ge, K, K: Eksamil
Byz Im: Heksamílion [ Yun "altıdirek" ]
Ark: Lysimakheía [ Yun "Lysimakhos (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İskender'in generallerinden Lysimakhos tarafından MÖ 305 yılında kurulmuş olan kent Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşimdi. Şimdi belli belirsiz izler kalmıştır. SN
  Bayramiç köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
Y1905 Im: Bayramiç
1530 T-Ge: Bayramiç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ `Bayramiç köyünün bugünkü nüfusunu Türk-Rus savaşlarından sonraki dönemde Balkanlar üzerinden gelen gruplar oluşturmaktadır. Köylerinin adı ile ilgili köy halkından dinlenen anlatıya göre, muhacirlerin Bulgaristan’dan köye geldikleri tarih, bayrama rastlamış. Bayram namazı kılmak için yer belirlemişler. Bayram için (bayramlık), bayram için derken köyün adı Bayramiç olarak kalmış. [Oysa gerçekte] bu köyün adı da XV-XVI. asır Gelibolu kazası tahrir defterlerinde geçmektedir.` A.M.Ercan SN
  Yülüce köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1928 K: Yülüce [ Tr yülük "traşlı, kel?" ]
1569 Ercan: Yüklüce


Grafik harita göster     haritada ara : km