Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Gebze'de 23 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şekerpınar bld - Gebze - Kocaeli
1946 MYK: Merkepli
■ Popüler adı Eşekli iken resmi kayıtlarda Merkepli görünür. 1952'de köy muhtarlığının girişimiyle Şekerpınar adı benimsenmiştir. SN
  Eskihisar köy - Gebze - Kocaeli
■ Antik Yunanda kullanılan ismi Nikeiata dır. Bitinya Krallığı döneminde kurulmuştur. Orhan Gazi döneminde Türklerin eline geçmiştir. Uzun bir süre Bizans ve Osmanlı beyliği arasında sürekli el değişitirmiştir. Bu köyün yerlileri kendilerini Osman Gazi zamanında gelen Türklerden sayar. Ressam Osman Hamdi Beyin Evi ve müzesi buradadır. Hannibal'in hapsedildiği söylenen kale de buradadır, Eskihisar kalesi. Hayal
  Gebze ilçe - Gebze - Kocaeli
Y1800: Kibyza
1614 RMim: Geğivize/Gekivize
Byz Zg §230: Dakíbyza
Ark Arr: Libyssa
■ Karş. Yun Byzia (Vize), Byzantion (İstanbul). Byza veya Byzia sözcüğünün Yunan-öncesi bir dilde, belki Thrak dilinde olduğu varsayılabilir. ■ Bizans tarihçileri Pakhymeres ve Zonaras'ta Dakíbyza görülür. 1800 yılında Leake kasabanın güncel Rumca adını Kybiza olarak verir. SN
  Mollafenari köy - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
Eski adı: Ağran/Aren
Eski adı: Akviran/Akören
■ Mollafenari eskiden beri bucak adıdır. Bucak merkezi 1958'de buraya taşındı. SN
  Cumaköy köy - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
1928 K: Akviran
Manav yerleşimi
  Ovacık köy - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Manav yerleşimi
  Ahatlı köy - Gebze - Kocaeli
1946 MYK: Ahatlı
Manav yerleşimi
  Hatipler köy - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
Manav yerleşimi
■ Hatıplar, Melemezli ve Tepemanayır mahalleleri 15.11.1958'de birleşerek Hatıplar adıyla köy oldu. SN
  Elbizli köy - Gebze - Kocaeli
Manav yerleşimi
  Tepemanayır köy - Gebze - Kocaeli
■ Osmanlı ve muhtemelen daha da evvelinde Gevdos köprüsüne yakınlığı sebebiyle hem ticâret hem de eşkiyalık fâaliyetlerine sahne olan havâlide bu köyün bulunduğu tepede panayır tertip edildiği rivâyet edilir. Köprü civârındaki Rum sâkinlerin 18. asır Orlov hâdisesiyle berâber Şileye kaçırtıldığı bildirilir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km