yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Gaziler'de 48 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dörtyol köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Zedrekom [ Erm ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Oyuktaş köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Üskühat [ Erm vosgehad "altınekin" ]
■ Türk yerleşimi metonio
  Bereketli köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Dölgâh
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Esenyurt köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Norşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
  Çatalelma köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Nüsünk [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gaziler köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Bardız
R1889 RAl: Bardus
E666 Aşx: Bardéz [ Erm "bahçe" ]
■ 20. yy başında Hayhorom yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Bardizats P'or (`Bahçeler çukuru`) adı verilen yörenin merkez kasabasıdır. SN
■ Yaptığım tarihi araştırma ve tez incelemelerinde Bardız adının tarihte ilk olarak Partlılar/Arşaklılar (M.S. 42-430) döneminde geçtiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Kür Aras boylarına hakim olan Partlılar’ın son dönemine ait Coğrafi konumlamasını ve Sancak teşkilatını anlatan Kohrenli’ye atfedilen eserde Oltu, Yusufeli çevresindeki Çoruh boylarını içine alan 8 Sancaklı Tayk diğer bir adıyla Taveli eyaletinin 3 Sancağı olarak Bardızat Por ( Bardızlılar) yani Bahçeler, Bostanlar Dersi adıyla ilk defa anılmaktadır. Kaşgarlı Mahmud’un büyük eseri Divanü Lügat-it Türk adlı büyük sözlükte “ Bahçe ve Bostan” anlamına gelen “Borduz/Burduz” sözünün günümüzden yaklaşık 1590 yıl önceki Bardızat adıyla aynı olması Bardız adının Türkçe olduğunu ispatlamaktadır. Bugüne kadar Bardız’a atfedilen isimlerin hepsi halkımız, bölgede yaşayanlar tarafından bir şekilde uydurup söylendiği ve tarihi dayanağı olmadığını rahatlıla söyleyebilirim. Bardız adı “Bahçeler/Bostanlar Deresi” Anlamını taşımakta olup özbeöz Türkçe’dir. Yine Afganistan’da Bardız adıyla başka bir yerleşim merkezinin bulunması bu ismin Orta Asya’dan Anadolu’ya taşındığını göstermektedir. Bardız’ın coğafi ve tabiat yapısına bakıldığında da “Bahçeler/Bostanlar Deresi “ adıyla örtüşen bir yapısı olduğu da görülmektedir. Bu bağlamda Bardız Ermenice yada Rumca bir sözcük değildir. Tarihi kayıtlarda geçtiği şekliyle kullanılması ve 1960 yılında İç İşleri bakanlığı tarafından Gaziler olarak değiştirilen Bardız’ımızın tarihi adın tekrar geri iadesi hususunda bir kamuoyu oluşturulması ve bu konuda resmi temasların yapılması şahsi önerimdir. Türker Gedik
  Göreşken köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Güreşken
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Şenpınar köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Zakim
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kaynak köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Çermik [ Erm çermug "ılıca" ]
  Aktaş köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Vartanud [ Erm vartenud? "güllü" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Veya Vartanud `Vartanlı (öz.)`. SN
  Sarıbulak köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Sarıbulak
E1918 Beg: Xaçağpür [ Erm "Haçpınar" ]
  Yaylacık köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Tendürek [ Erm t'ondrag "tandır fırını" ]
  Kartutan köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Karnik [ Erm kar'nig "kuzucuk" ]
  Dipsizkuyu mah Bahçecik - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Dipsizkuyu
E1918 Beg: Dzagk'ar [ Erm "deliktaş" ]
  Badıllı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Badıllı [ Kürd/Tr badıllı/beydilli "aş." ]
  Osmanköy köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Osmanköy
Kürd yerleşimi (zilan aşireti).
  Rağbet mah Bahçecik - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Rağbet
  Gaziler köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
Yr2011: Pernöğüt
1928 K: Pernavut
E1394 B&W: Par'nagud [ Erm parnagud "asmalı" ]
■ Tovma Metsopetsi'nin Timurlenk Harpleri vekayinamesinde Par'nagud adıyla kaydedilmiştir. SN
  Beyoğlu köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Mirzaxan [ Kürd mîrzexan "bey hanı" ]
Azeri yerleşimi
  Kalaça köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Kalaça [ Tr "kalecik" ]
E1918 Beg: Pertaşen [ Erm "kaleköy" ]
Azeri yerleşimi
  Çıraklı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Çıraklı
E1918 Beg: Çıratsor [ Erm "suludere" ]
Azeri yerleşimi
  Kırkbulak köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Kırkbulak
Azeri yerleşimi
  Canderviş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Canderviş
Azeri yerleşimi
  Karataş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Karataş
Azeri yerleşimi
  Ağabey köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Ağabey
Azeri yerleşimi
  Kılıçlı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Kılıçlı
Azeri yerleşimi
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.