Gürün'de 65 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bozhöyük köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Bozhüyük
Alevi (Kürd (Sinemilli)) yerleşimi
■ Ünlü devrimci Hüseyin İnan'ın doğduğu köydür. kurdishalevi
  Camiliyurt köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Camiliyurt
Alevi yerleşimi
  Güllübucak köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Güllübucak
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kındıralık köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Kandıralık
Eski adı: Börklü?
■ Kındıra bitkisi bölgede bol miktarda yetişmektedir. Kındıralık, su kaynaklarında yetişen bir bitkinin adı olduğu gibi, “Yeşilliğin başlangıcı, suyun menbası” anlamına gelmektedir. Fırat Irmağının kaynaklarından birisi olan Tohma Suyunun buradan çıkmış olması nedeniyle bu köyümüze Kındıralık adı verilmektedir. (Kaynak: www.guruntarihi.com) yalcin
  Akpınar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Akpınar
Alevi yerleşimi
■ Alevi Kürt ve Sünni Türk karışık yerleşim. Köyün ilk yerleşenleri Türkmen ve Sünnidir. Köye daha sonra çalışmak için gelen rençberler Kürt ve Alevidir. Köyü kuran aile Malkoç ailesidir ve bunlar Sünni Türk'tur. Mert Çakmak
  Erdoğan köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Maraşlı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Maraşlı (Erdoğan) Köyü Halkı 1877/1878 yılında yapılan Osmanlı-Rus savaşları esnasında Kuzey Kafkasya’nın Nalçık Bölgesinden gelerek önce Maraş bölgesine, daha sonra Maraşlı Köyüne gelerek yerleşmişlerdir. Gürün ilçesinin tek Çerkes köyüdür. yalcin
  Deveçayırı köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Deveçayırı
Alevi yerleşimi
  Akdere köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Akdere
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yazyurdu köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 K: Celikanlı Yurdu [ Kürd cêlikî/cêlikan "aş." ]
■ Köy halkı Malatya-Adıyaman Celikan aşiretinden gelip yerleşenlerdir. yalcin
■ © 08.11.1913 Gürün kazası Çelikanlıyurd karyesinden Metek Osmanoğlu Mehmet'in ölümüne sebep olan aynı karyeden Kelüsükoğlu Mehmed'in yakalanmasına çalışıldığı. deyar heyran
  Göbekören köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1946 MYK: Göbekveran
1928 K: Göbekviran
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Yolgeçen köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1928 K: Tekirahma
1914 Kiep: Tekeraxma
Hitit: Til Garimmu
Asur: Tegaramma
■ Kültepe'de bulunan en eski yazılı belgelerde anılan Tegaramma kenti ile Tevrat'ta ve Ermeni efsanelerinde anılan Toxarma kavminin adını taşır. Ancak tarihi yerleşim yerinin Gürün kenti veya Bahçeiçi (Tohma) beldesi olması daha güçlü olasılıktır. SN
  Başören köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Başören
Kürd yerleşimi
  Kaynarca köy - Gürün - Sivas
1914 Kiep: Hekimköyü
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Güldede köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Güldede
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Kayalar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1960 DİE: Diricanlı [ Kürd dirêjan "Uzunlar (aş.)" ]
1928 K: Şakşakpınar
■ 1996 yılında ismi Kayalar Köyü olarak değiştirilen Diricanlı Köyü halkının büyük bir kısmı Malatya Direjan bölgesinden gelmeleri nedeniyle bu ismi almıştır. yalcin
  Karapınar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Karapınar
Alevi yerleşimi
  Osmandede köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Osmandedeli
Eski adı: Kötüköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yaylacık köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Yaylacık
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Kaş köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
  Koyunlu köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1928 K: Gelloş
■ Gelloş adının anlamı bilinmemektedir. `Kunduracı` veya `güzel yer` anlamına geldiğine dair rivayetler mesnetsizdir. 1914 Kiepert haritasında Gâvurköy adı verilen yer olması muhtemeldir. Halkı toplamadır. SN
  Karakuyu köy - Gürün - Sivas
1914 Kiep: Karakuyu
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Davulhöyük köy - Gürün - Sivas
1914 Kiep: Davulhüyük
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Kızılburun köy - Gürün - Sivas
1928 K: Kızılburun
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Reşadiye köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1928 K: Reşadiye
1914 Kiep: Keferviran
Eski adı: Gâvurören
Alevi yerleşimi
  Çevirme köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Çevirme
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Kavak köy - Gürün - Sivas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
  Gürün ilçe - Gürün - Sivas
1680 : Gürün
Hitit: Til Garimmu
Ark Pt: Gaurênê (idari bölge)
■ MÖ 19. yy'a ait Kültepe yazıtlarından beri Tegaramma, Tilgarimmu, Toxaramma adlarıyla anılan ülkenin merkez kasabasıdır. SN
  Mağara köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Mağara
Alevi yerleşimi
  Konakpınar köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Konakboğaz
Alevi yerleşimi
■ Konakpınar, eski tarihlerde kervan yolunun üzerinde bulunuyordu. Kervandaki yolcular, burada bulunan hana ulaşamadan köyün aşağısındaki derede, özellikle de kış aylarında mahzur kalır ve birçokları da burada boğulurdu. Bu nedenle, bölgeye gelen yolcuların(konukların boğularak ölmeleri üzerine) “Konukboğan” adı verilmiştir. Daha sonraki yillarda, bu isim degişerek “Konakpınar” adını almıştır. yalcin
  Karaören köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Karaviran
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Sularbaşı köy - Gürün - Sivas
1914, 1968 Kiep, K2: Aşağı Sazcağız
  Yelken köy - Gürün - Sivas
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Karahisar köy - Gürün - Sivas
1914 Kiep: Karasar
E1902 Epr I.460: Karahisar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Eskibektaşlı köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
K2000: Celikan [ Kürd celîkan "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ İsmini daha önceki yıllarda burada yaşamış olan Bektaş isimli bir kişiden dolayı almıştır. Bir başka rivayet ise, bu köyün ilk ismi Celikan’dır. Çünkü buraya ilk olarak gelip yerleşen aileler Celikan Aşiretine mensup idiler. yalcin
  Suçatı bld - Gürün - Sivas
1928 K: Telin
■ © 04.01.1799 Darende'nin Telin köyündeki Şeyh Taceddin evladından Şeyh Kuşak Zaviyesi'ne zaviyedar tayini. deyar heyran
  Karadoruk köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Karadoruk
Alevi (Atmalı) yerleşimi
  Bahçeİçi köy - Gürün - Sivas
1928 K: Tıxmin
  Dürmepınar köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Dürmepınar
Alevi (Atmalı) yerleşimi
■ Darende’nin Zaviye mıntıkasında gelerek buraya yerleşenler olduğu için Ziyve (Zaviye) adıyla da anılır. yalcin
  Tepecik köy - Gürün - Sivas
1914 Kiep: Tepecik
  Kışla mah Bahçeiçi - Gürün - Sivas
1914 Kiep: Toxma
  Yuva köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Yuva
Alevi yerleşimi
■ Gürün'ün en karışık köyüdür. Alevi/Sünni Türkler ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Köyün çoğunluğunu Türkler oluşturmakla beraber köyün bilinen Kürt sülalesi Darende/Ağılbaşı'dan gelen Hacolardır. Ek olarak burada yerli bir Sünni Türk tabaka yoktur, köydeki Sünniler de daha önceki tarihlerde Aleviyken şu an Sünnileşmişlerdir. metonio
  Ağaçlı köy - Gürün - Sivas
1914 Kiep: Mahgânlı
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Halkın büyük bir bölümünün Maraş ili Pazarcık İlçesi’nin Mahgen Bölgesinden gelmiş olmaları nedeniyle bu köye bu ismin verilmiş olduğu belirtilmektedir. (Kaynak: www.guruntarihi.com) yalcin
■ Köy Sünni Türkmen köyüdür. Mahgan/Mahkân/Mahgen bir isim benzerliği olduğu için bazı köylüler veya bilgi sahibi olmaya çalışan kişiler köyün kökeninin Maraş ili Pazarcık ilçesinde ikamet eden Sünni-Kürt Mahkanlı aşiretinden geldiğini düşünmektedirler. Ayrıca köy halkının Alevi inancıyla da herhangi bir ilgisi yoktur. metonio
  EskiHamal köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914 Kiep: EskiHamal
Eski adı: Keşoğlu [ Tr "(öz.)" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Bağlıçay köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Alacamezar
Alevi yerleşimi
■ Köy sakinlerinin tamamı Malatya Kurecîkan aşireti ve Elbistan Alxasan aşiretlerindendir. 100 senedir buraya yerleştirilmişler, ama Kürdceyi tamamen unutmuşlar, asimile olup artık Türkce konuşuyorlar, yalnız Aleviliği koruyorlar.. yalcin
■ Alevi Türkmen yerleşimi. Etrafında birçok Kürt köyü olan bu köy nasıl olurda Kürtçeyi unutur? Gürün'ün diğer Kürt köyleri Alevi olsun Sünni olsun halen Kürtçe konuşurken. Mert Çakmak
  Yeşildere köy - Gürün - Sivas
Eski adı: Hamalçay
■ Komşu Eskihamak köyü ile birlikte Keşoğlu sülalesi yerleşimidir. SN
  Ayvalı köy - Gürün - Sivas
1914 Kiep: Şeref
Sünni Türk yerleşimi
■ Darende'ye bağlı diğer Ayvalı ile komşudur. SN
  Kılıçdoğan köy - Gürün - Sivas
1968 K2: Körmustolar
Alevi (Kürd) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km