Gülşehir'de 34 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ovaören bld - Gülşehir - Nevşehir
1928 K: Göstesin [ Luw ]
Byz: Osiêna
■ Kasabanın 2 km güneyindeki höyüklerde Prehistorik, Hitit ve Selçuklu dönemine ait zengin kalıntılar vardır. Göstesin adı muhtemelen *Kostissós benzeri bir antik addan evrilmiştir. SN
  Oğulkaya köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 K: Cirikler [ Tr "kanallar, arıklar" ]
  Gümüşkent bld - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1928 K: Salanda
Byz: Salandós [ Luw ]
■ 9. yy'da Arap coğrafyacıları el-Mesudi ve el-Yakubi tarafından Hısn Salandû adıyla anılan yerdir. TİB 2.270. SN
  Eskiyaylacık köy - Gülşehir - Nevşehir
1946 MYK: Eskideliler [ Tr "aş." ]
1928 K: Deliler atik
  Gülşehir ilçe - Gülşehir - Nevşehir
1946 MYK: Arapsun
1928 K: Arabsun
Ark Pt: Zoropassós [ Luw ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Antik ismin nominativ hali Arabissós olmalıdır. Türkçe biçim bu adın akkuzatif halinden gelir. Ptolemaios'un kaydettiği biçim eğer eis lokativ edatıyla yapılmış ise, Soropassón/Zoropassón olması gerekmez mi? SN
■ © 15.09.1820 Sadr-ı esbak Silahdar Mehmed Paşa'nın Nevşehir civarında Arabsun nam-ı diğer Gülşehri kasabasında iskân ettirmiş olduğu Rişvan aşiretine mensup göçebelerin vergilerine dair deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km