Güdül'de 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Taşören köy - Güdül - Ankara
1573, 1928 Bar, K: Kalta
  Kırkkavak köy - Güdül - Ankara
1928 K: Sağir [ Tr "küçük" ]
  Kavaközü köy - Güdül - Ankara
1928, 1946 K, MYK: Cimder
1573 Bar: Çingârlar [ Tr "romanlar" ]
■ Etnik referanslı yer adının adım adım anlaşılmaz hale getirilmesi sosyal psikoloji açısından ilgi çekici bir örnektir. SN
■ 1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri Cilt I’de Ankara livası, Ayaş kazasında Cimder karyesi, sf. 396 ve Cimder-viranı sf. 393 biçiminde kayıtlıdır. 27 Haziran 1957 tarihli Resmi Gazete ile Beypazarı'na bağlı Cimder köyü'nün yeni ilçe yapılan Güdül ilçesine bağlanması kararlaştırılmıştır. Bu şekilde Cimder adının 1958'e kadar resmi olarak da kullanılıdığı görülmektedir. Seddül Bahir
  Adalıkuz köy - Güdül - Ankara
1902 Kiep: Adalı-kuzu
1487 Bar: Adalıkuz
  Garipçe köy - Güdül - Ankara
1902 Kiep: Garipçe
1487 Bar: Garipçe
  Kurtyayla yay - Güdül - Ankara
1902 Kiep: Kurtyayla
  Güdül ilçe - Güdül - Ankara
1761: Güdül
■ © 01.08.1761 Ankara'ya tabi Ayaş nahiyesinde Sultan Bayazid'in Amasya'daki medresesi ve imareti evkafı mukataatından Güdül karyesi aşarına vukubulan müdahelenin men'i. deyar heyran
  Yelli köy - Güdül - Ankara
1914 Kiep: Yelli
  Kamanlar köy - Güdül - Ankara
1914 Kiep: Hammamlar
  Sorgun bld - Güdül - Ankara
1902 Kiep: Sorgun [ Tr sorgun "yaban söğütü" ]
  Yeşilöz bld - Güdül - Ankara
1928 K: Keşanoz [ Yun ksénos "yabancı" ]
1914 Kiep: Kesenöz
  Hacılar köy - Güdül - Ankara
1902 Kiep: Hacılar
  Boyalı köy - Güdül - Ankara
1902 Kiep: Boyalı
1487 Bar: Boyalıca
  Akbaş köy - Güdül - Ankara
1914 Kiep: Karaviran
■ Güdül ilçesinde iki Karaviran/Karaören olduğu için adı değiştirilmiş olmalıdır. SN
  Akçakese köy - Güdül - Ankara
1914 Kiep: Akçaköse [ Tr Akçakilise ]


Grafik harita göster     haritada ara : km