Gölpazarı'da 50 yerleşim bulundu.
sırala 
  Küçükyenice köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi Manav
  Üyük köy - Gölpazarı - Bilecik
1487 Bar: Üyük [ Tr üyük/öyük "höyük" ]
■ Manav yerleşimi Manav
  Karaağaç köy - Gölpazarı - Bilecik
1521 Bar: Karaağaç
■ Manav yerleşimi Manav
  Büyüksusuz köy - Gölpazarı - Bilecik
1487 Bar: Susuz
■ Manav yerleşimi. Kadınlar dışarıda bol şalvar üstüne kirlik denen kara renkli giysi giyerek tarlada çalışır, çarşıya iner satış yapar, beyaz baş örtüsü giyerler. Nohut mantısı, keçi peyniri, cevizli hamur işlerinden lokum, tavuklu keşkek, tarhana, ve el arkası denen kendine has bir mutfağı vardır. Hıdrellez kutlanır, düğünler cuma günü öğleden sonra başlatılıp pazar günü öğleden sonra bitirilir. Manav
  Demirhanlar köy - Gölpazarı - Bilecik
1946 MYK: Demirhanlar
E1913: Decir-hanlar [ Tr "tacir hanları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün adının `bir Oğuz boyundan` geldiği inancı cahillikten ibarettir. SN
■ Manav yerleşimi. Manav
  Küçüksusuz köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi Manav
  Derecikören köy - Gölpazarı - Bilecik
1946 MYK: Derecikviran
1487, 1928 Bar, K: Derecik Viranı
■ Manav yerleşimi Manav
  Şahinler köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi Manav
  Göldağı köy - Gölpazarı - Bilecik
E1913: Göldağı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  İncirli köy - Gölpazarı - Bilecik
1573 Bar: İncirli
■ Manav yerleşimi Manav
  Kasımlar köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi. Mutfağında nohutlu mantı, büzme tatlı, keşkek, ovmaç çorbası, mercimekli mantı, kesme hamur, keklik kebabı güveç, bıldırcın kebabı,köpük helvası, saçta yufka böreği, yağlı yufka, su böreği, kuru fasulye, piruhi, samsı, pancar pekmezi, saç kebabı, köpük helvası, hoşmerim, kıtırcı helvası, karacaoğlu helvası, cevizli lokma, kavurma,dağ eriği ekşili kesme çorbası severek yenir. Manav
  Bolatlı köy - Gölpazarı - Bilecik
1521 Bar: Poladlı [ Tr polad "çelik" ]
■ Manav yerleşimi. Etrafındaki küçük yerleşimlerin divân merkezi burası olup çok eskiden 3 hâneli bir köy olduğu rivâyet edilir. Köyün alt başında bir kilise virân halde olup çayır mevkiinde târihi Rum hamamı yer alır. Manav
  Söğütçük köy - Gölpazarı - Bilecik
1521 Bar: Söğüd-i Diğer
■ Manav yerleşimi Manav
  Karacalar köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi Manav
  Kurşunlu köy - Gölpazarı - Bilecik
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1926'da Bulgaristan'dan göç edenlerin kurduğu bir yer. VZ
  Bayat köy - Gölpazarı - Bilecik
1487 Bar: Bayad [ Tr "aş." ]
■ Manav yerleşimi. Cumadan günü başlayan düğünde damat evden def ve darbuka eşliğinde şarkı eşliğinde alınıp köy meydanına götürülür, imam dua eder ve damada damatlığı giydirlir. Manav
  Aktaş köy - Gölpazarı - Bilecik
1487 Bar: Aktaş
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Çengeller köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi. Üzümler küfelenip Bilecike yollanırdı eski asırlarda. İpekböcekçiliği de yaygındı bir vakitler. Manav
  Çukurören köy - Gölpazarı - Bilecik
1487 Bar: Çukurviran
■ Manav yerleşimi Manav
  Kuşçaören köy - Gölpazarı - Bilecik
1928 K: Kuşçaviran
1573 Bar: Kuzcaviran [ Tr kuzca "karanlık, gölgelik" ]
  Gölpazarı ilçe - Gölpazarı - Bilecik
1487 Bar: Nefs-i Göl
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Göl kazasının merkez kasabası idi. SN
  Keskin köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi Manav
  Büyükbelen köy - Gölpazarı - Bilecik
1928 K: Belen Kebir
1487 Bar: Belen
■ Manav yerleşimi. Düğünler cuma öğleden sonra başlayıp pazar günü yerine pazartesiye de uzatılabilir. Çalgılar klarnet, cümbüş, keman ve darbuka. Eskiden def kullanılırdı. Manav
  Akçakavak köy - Gölpazarı - Bilecik
1521 Bar: Akçakavak
■ Manav yerleşimi. 18. asırdan itibâren Şehbenciler, Ormanyeri, Viran, Velen, Kahçılar ve Musalarda oturan çiftlik sâhipleri yavaş yavaş buraya taşınmaya başlamıştır. Kalıntılarına hâlen rastlanmaktadır. Musalar 1940'lı senelerde Akçakavaka taşınmaya başlamış 1954 itibâriyle Musalar da tamâmen boşalmıştır. Manav
  Taşçıahiler köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi Manav
  Türkmen köy - Gölpazarı - Bilecik
E1900 Epr II.40: Türkmen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy ortalarında Sivas muhaciri Çalıkoğlu adlı bir Ermeni önderliğinde kurulmuştur. 20. yy başında 506 Ermeni ve 35 kadar Ermenice konuşan Müslüman nüfusu vardı. Türkmen adının hangi tarihte ve neden verildiği anlaşılamadı. SN
  Tongurlar köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi. Tongur lâkaplı zengin bir şahış sebebiyle bu ismin verildiği rivâyet edilir. Manav
  Bedi köy - Gölpazarı - Bilecik
1968 K2: Üzümlü
1946 MYK: Bedi
1487 Bar: Bedi Çiftliği
Manav yerleşimi
■ Üzümlü olarak adı değiştitilmiş iken 2011'den sonra Bedi adı iade edildi. SN
  Çımışkı köy - Gölpazarı - Bilecik
1521 Bar: Dımışkî [ Tr "Şamlı" ]
■ Manav yerleşimi. Manav
  Köprücek köy - Gölpazarı - Bilecik
1521 Bar: Köprücüler
■ Manav yerleşimi. Rivâteye göre keklik avına çıkan Osmanlı yetkilileri suyun karşı tarafında düşen kekliklere erişemediği için köylüye 3 tâne köprü yaptırtmış. Manav
  Kümbet köy - Gölpazarı - Bilecik
1902 Kiep: Kümbet
  Arıcaklar köy - Gölpazarı - Bilecik
1902 Kiep: Arıcaklar
■ Manav yerleşimi Manav
  Alıç köy - Gölpazarı - Bilecik
1946 MYK: Alıç
1521 Bar: Alınç
■ Manav yerleşimi Manav
  Büyüksürmeli köy - Gölpazarı - Bilecik
1487 Bar: Sürmelü
■ Manav yerleşimi Manav
  Doğancılar köy - Gölpazarı - Bilecik
1573 Bar: Doğancılar
■ Manav yerleşimi Manav
  Dokuz köy - Gölpazarı - Bilecik
1487 Bar: Dokuz
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köyün adı büyük olasılıkla Türkçe Donğuz (`domuz`)'dan uyarlanmıştır. SN
  Çiftlik köy - Gölpazarı - Bilecik
1944e RG: Çiftlik obası
■ Sürmeli köyüne bağlı Çiftlikobası yerleşimi 8.09.1944'te Çiftlik adıyla köy statüsü kazandı. SN
■ Manav yerleşimi Manav
  Dereli köy - Gölpazarı - Bilecik
1902 Kiep: Dereli
■ Manav yerleşimi. Yukarıdaki Kuzlar ile Kocamezarlık denen mezarlığın oradaki Göbeller köyü taşınarak burada yeni köy meydana getirmişlerdir. Manav
  Baltalı köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi Manav
  Softalar köy - Gölpazarı - Bilecik
1902 Kiep: Softalar
■ Manav yerleşimi Manav
  Kavak köy - Gölpazarı (Taraklı bucağı) - Bilecik
1487 Bar: Kavak
■ Manav yerleşimi. Kedibatmaz, ıslama ve uğut isimli yemekler severek yenir. Manav
  Armutçuk köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi Manav
  Karaahmetler köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi Manav
  Hacıköy köy - Gölpazarı - Bilecik
1521 Bar: Hacı Mezrası
■ Manav yerleşimi Manav
  Gözaçanlar köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi Manav
  Sarıhacılar köy - Gölpazarı - Bilecik
■ Manav yerleşimi. Nasuh, Sarıhacı ve Cansız olarak tanınan kardeşlerin kurduğu çiftlikler köyün ilk kuruluşunu göstermektedir. Nasuhlar ve Cansızlar köyleri bu divâna bağlıdır. Manav
  Gökçeözü köy - Gölpazarı - Bilecik
1928 K: Gömyüzü
■ Dana önce Yenipazar'a bağlı iken 1998'de Gölpazarı'na katıldı. SN
■ Manav yerleşimi Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km