yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Gölcük'de 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ulaşlı bld - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
■ Bir kaynakta mevkii olarak Ulu Ağaç olduğu. Manav Anton
  Sofular köy - Gölcük - Kocaeli
Yr2010: Mamanati [ Gürc ]
Laz yerleşimi
■ Çevredeki Gürcü köylerinde bu köyün adı Mamanet veya Mamanati olarak zikredilmekte... Emrys
■ Bey Oğlu Deresi mevkiinin üzerine kurulmuştur. Manav Anton
  Ayvazpınar köy - Gölcük - Kocaeli
1928 K: Ayvazpınarı
Gürcü yerleşimi
■ Köyün halk arasında bilinen bir diğer ismi Çataltaş'tır. Emrys
■ Çatal taş mevkii ismi olup bir kaynakta 2. Mesruriye ayrıca Ahmediye ismi de geçer. 1. Mesruriye için bkz. Mesruriye, Gölcük. Gürcü muhâcir köylerine devrin iskân dâiresinin münâsip gördüğü tipik -iye ilen biten yer isimlerindendir. Cumhuriyetle berâber mümkün yer isimlerinde fırsat bulundukça türkçe olanları seçilerek resmî kayda alınmıştır. Bkz. Kandıra yolu üzerinde Çubuklu mevkiine İzmite bağlı yukarısında Gürcü aşağısında mahallesi Laz muhâcirin iskân edildiği Osmâniye köyü Çubuklu Bâla ve Çubuklu Osmâniye olarak yeni isimler almıştır. Manav Anton
  Lütfiye köy - Gölcük - Kocaeli
Gürcü yerleşimi
■ Gürcüce ismi: Begogli (Muhtemelen türkçe Bey Oğlundan bozma) Manav Anton
  Mesruriye köy - Gölcük - Kocaeli
Gürcü yerleşimi
■ Köy, Mustafasuyu veya Çxala adıyla bilinir. Emrys
  Şevketiye köy - Gölcük - Kocaeli
Eski adı: Semalı
Gürcü yerleşimi
■ Köy, Saçmalı ya da Sacmeli (Gürc: Aş, yiyecek) adıyla bilinir. Emrys
  Örcün köy - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
■ Bir kaynakta Arcun da geçer. Manav Anton
  İrşadiye köy - Gölcük - Kocaeli
Gürcü yerleşimi
■ Borçka Maradit köyü göçmenlerindendir. Manav Anton
■ Köyün daha çok bilinen ismi Beylik'tir. Emrys
  Selimiye köy - Gölcük - Kocaeli
Laz yerleşimi
■ Geçmişte çerkeslerin ikamet ettiği söylencesi vardır, fakat bugün tamamıyla Laz köyü. Abhaz yerleşimi yoktur. Emrys
■ Abhaz muhâcirin iskân edildiği köy civârda Çerkez Köy olarak tanındı. Abhazaca olan Beyipa gayrıresmi fakat meşru olarak köyün ilk ismiydi. Manav Anton
  İcadiye köy - Gölcük - Kocaeli
Gürcü yerleşimi
■ Köy, "Alimezar" adıyla bilinir. Emrys
  Hamidiye köy - Gölcük - Kocaeli
Gürcü yerleşimi
■ Köyün halk arasında bilinen adı Borçka'dır. Emrys
■ Bir kaynakta Borçka-i Osmâniye diye geçer. Manav Anton
  Şirinköy köy - Gölcük - Kocaeli
■ Bir kaynakta Damlar olarak geçer. Manav Anton
  Gölcük ilçe - Gölcük - Kocaeli
■ Bugün Kavaklı sahili denen yer eskiden Kazıklı iskelesiydi. Yörede iyi kalitede çam kömürü çikarilirdi, Istanbul'da Darphane-i Amire'ye yollanirdi gemilerle. Manav Anton
  Siretiye köy - Gölcük - Kocaeli
Gürcü yerleşimi
■ Köy, Nüzhetiyelilerce Kura, Lütfiyelilerce ise Komabiçxi adlarıyla bilinir. Köy halkı ise Murgul olarak adlandırır. Emrys
■ Gürcü muhâcir evveliyatında Çürük Su isminin bir mevkii ismi olduğu bârizdir. Çürük Bayır hâkeza. Manav Anton
  İhsaniye bld - Gölcük - Kocaeli
Eski adı: Tatar İhsaniye
■ Osmanlı-Rus savaşları sırasında Kırım’dan gelen Tatarlar tarafından kurulduğu bilinir. İlk başta Tatarların iskân edildiği Sâniye ismiyle oturdukları köy civârda Tatar Köy olarak nam saldı. Başka muhâcirler gelince Tatarlar birden başka yerlere dağıldı. Manav Anton
  Ümmiye köy - Gölcük - Kocaeli
Gürcü yerleşimi
■ Diğer ismi: Uzunerber? Takriben 1950'lere kadar Kandıra sınırındaki Veyisler yakınında tenha bir köyde oturan Laz Kanparalar topluca buraya ve mühim bir kısmı Bekir Dere civârına taşındılar. Eski köylerinin kuruluş târihi Çubukludaki Lazlarla aynı olabilir. Manav Anton
  Mamuriye köy - Gölcük - Kocaeli
Gürcü yerleşimi
■ Köy, Çürükbayır ve Murgviyet adlarıyla da bilinir. Emrys
■ Halkı Artvin göçmeni olup, önce İzmitiin Mihaliç (Gün Doğdu) köyünün altındaki Yeşilovaya yerleştirilmişlerse de burayı seçmişlerdir. Manav Anton
  EskiFerhadiye köy - Gölcük - Kocaeli
Gürcü yerleşimi
■ Köyün diğer ismi Çayırdağı'dır. Emrys
  Hisareyn bld - Gölcük - Kocaeli
■ Daha evvelinde Kilyos ve/veya Kilyoros olarak zikredilen bu yerde iki ufak kaleden ibâret bir hisar olduğu ve Osmanlı sonrası Ak Hisar dendiği. Manav Anton
  Hasaneyn köy - Gölcük - Kocaeli
Gürcü yerleşimi
■ Köyün Gürcüce ismi soshoba (Gürc: "tsotskhoba" mine çiçeği anlamına gelir. Kelimenin kökü, tsotskhi, "çalı süpürgesi" ile de ilgili olabilir. -oba ise -lık ekine karşılık gelir.) Emrys
■ Bir kaynakta eski isminden Aşağı Döşeme olarak bahsedilmiş. Muhâceret evveli mevkii isimlerinden olabilir. Manav Anton
  Nimetiye köy - Gölcük - Kocaeli
Gürcü yerleşimi
■ Bir kaynakta Mevkiye olarak da geçer. Manav Anton
  Nüzhetiye köy - Gölcük - Kocaeli
Osm: Döşeme
Gürcü yerleşimi
  YeniFerhadiye köy - Gölcük - Kocaeli
Eski adı: Böcekli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Sakarbıçkı mah Nüzhetiye - Gölcük - Kocaeli
E1902: Zakarköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1810 dolayında Ordu ve Giresun tarafından gelen Ermenilerce iskân edilmiştir. 1895'te 150 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Panayır köy - Gölcük - Kocaeli
Gürcü yerleşimi
■ Önceleri Nimetiye’nin bir mahallesi olan Panayır, yakın zamanda önce Nimetiye’den ayrılarak müstakil bir köy olmuştur. Emrys

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Kanpara mah Ümmiye - Gölcük - Kocaeli
■ Ünlü Kanpara kabilesinin köyü. Ümmiye’ye bağlı bir mahalle olmasına karşılık ayrı bir dağ köyü görünümündedir. cxaluri
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.