Gölbaşı'da 73 yerleşim bulundu.
sırala 
  Subaşı mah Gölbaşı - Gölbaşı (İkizce bucağı) - Ankara
1968 K2: Kötek
  Velihimmetli mah - Gölbaşı - Ankara
■ © 14.04.1955 Ankara'nın Haymana ilçesi Velihimmetli köyünün Çankaya ilçesi Gölbaşı nahiyesine bağlanması. deyar heyran
  Hacımuratlı mah - Gölbaşı - Ankara
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ballıkpınar mah - Gölbaşı - Ankara
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Hacılar mah Gölbaşı - Gölbaşı - Ankara
1968 K2: HacıHasan
  Gökçehöyük mah Gölbaşı - Gölbaşı - Ankara
1946 MYK: Çerkezhöyük
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ © 24.11.1955 Ankara'nın Haymana ilçesi Çerkezhöyük köyünün Çankaya ilçesi Gölbaşı nahiyesine bağlanması. deyar heyran
■ Çerkes yerleşimi olarak kurulmuştur. Halihazırda köyde Çerkesler, Bulgaristan Türkleri ve Tatar Türkleri yaşamaktadır. Köy bir kültür mozağiyi oluşturmaktadır. Mert Çakmak
  Taşpınar mah - Gölbaşı - Ankara
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Karagedik bld - Gölbaşı - Ankara
Kürd (Nasiran ) yerleşimi
  Yağlıpınar mah - Gölbaşı - Ankara
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Karaçay-Malkar Türkleri yerleşimidir. Mert Çakmak
  Kırıklı mah Karagedik - Gölbaşı - Ankara
Alevi yerleşimi
  Tepeyurt mah Karagedik - Gölbaşı - Ankara
1946 MYK: Germeyik
■ Ankara ili Haymana ilçesi İkizce nahiyesine bağlı iken, 1957'de Çankaya ilçesi Gölbaşı nahiyesine bağlandı (Resmi Gazete, 11 Mayıs 1957). Taner A.
  Örencik mah Gölbaşı - Gölbaşı - Ankara
Eski adı: Virancık
  Mahmatlıbahçe mah Karagedik - Gölbaşı - Ankara
Alevi yerleşimi
  Ahiboz mah Karagedik - Gölbaşı - Ankara
1946 MYK: Ahiboz
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Yurtbeyi köy - Gölbaşı - Ankara
1946 MYK: Gerder
  Günalan mah Karagedik - Gölbaşı - Ankara
1946 MYK: Holoz
1928 K: Xolus
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Bala ilçesine bağlıydı, 1959'da Gölbaşı ilçesine bağlandı (Resmi Gazete, 29 Nisan 1959). Taner A.
  Yaylabağ mah Gölbaşı - Gölbaşı - Ankara
Eski adı: Bursal
  Mahmatlı mah Karagedik - Gölbaşı - Ankara
  Altınçanak köy - Gölbaşı - Ankara
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ Köy Türkleşmiştir, yaşlılar dışında pek kimse Kürtçe bilmemektedir. Gölbaşı ilcesine bağlanmıştır. Mert Çakmak
  Yeniköy köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
Eski adı: Lordin [ Erm nordun "yeni konak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı köy Maraş Pazarcık'a bağlı Göçer mezrası veya mahallesi adıyla da kayıtlıdır. SN
  Yeşilova köy - Gölbaşı - Adıyaman
1914 Kiep: İnekli
Byz Hon: Adatâ [ Süry hadathâ "yeni(kent)" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 14. yy başında Arap tarihçi Ebulfidâ el-Hamavi'nin zikrettiği Zarbu'l-hadâth adlı yer olmalıdır. Honigman 86-87'de isme Ermenice bir etimoloji yakıştırması yanlıştır. SN
  Çatalağaç köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
■ 20. yy başında yerleşimi. Kürd/Türkmen yerleşimi
■ 1870'lerde Çerkez muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN
■ Çerkesler köy dışına göçtükten sonra köye Türkmenler yerleşmiştir. Köyün iki mezrasında ise Atmalı aşiretinden Kürt-Aleviler yaşamaktadır. metonio
  Aşağıazaplı köy - Gölbaşı - Adıyaman
1914 Kiep: Azablı
Türkmen yerleşimi
  Balkar bld - Gölbaşı - Adıyaman
1914 Kiep: Balkar
Sünni Türk yerleşimi
  Çelikköy köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1915 UK: Çelik
Alevi yerleşimi
  Hacılar köy - Gölbaşı - Adıyaman
Türkmen yerleşimi
  Karaburun köy - Gölbaşı - Adıyaman
Eski adı: Yukarı Azaplı
Türkmen yerleşimi
  Çataltepe köy - Gölbaşı - Adıyaman
1915 UK: Çataltepe
Türkmen yerleşimi
  Örenli köy - Gölbaşı - Adıyaman
Eski adı: Kinirli
Türkmen yerleşimi
  Gölbaşı ilçe - Gölbaşı - Adıyaman
1914 Kiep: Bayamlık [ Tr "bademlik" ]
Türkmen yerleşimi
■ Adını Gölbaşı gölünden alır. Dizi halinde sıralı üç gölün ilki olduğu için göle Gölbaşı adı verilmiştir. 1953'te ilçe oldu. SN
  Meydan köy - Gölbaşı - Adıyaman
1914 Kiep: Meydan
Türkmen yerleşimi
  Bağlarbaşı köy - Gölbaşı - Adıyaman
Eski adı: Kekikli
Türkmen yerleşimi
  Yukarıkarakuyu köy - Gölbaşı - Adıyaman
Eski adı: Hevedi [ Kürd Hewêdî "aş." ]
Kürd (Hevidi) yerleşimi
■ `Kilis Kürtleri` adı verilen Hevedi/Hevidi aşiretine mensup köylerdendir. Daha önce Hevidi Yaylası iken sürekli iskân edilmiştir. SN
  Gedikli köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1914 Kiep: Gedikli
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Yarbaşı köy - Gölbaşı - Adıyaman
1928 K: Çalgan [ Kürd çalxan "çukurev" ]
Kürd (Balyan) yerleşimi
  Ozan köy - Gölbaşı - Adıyaman
1928 K: Ozan
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Eski köy 1986 depreminden sonra tamamen terkedilerek halkı yakındaki Maltepe mezrasına yerleşti. SN
  Aktoprak köy - Gölbaşı - Adıyaman
Eski adı: Seske
Alevi yerleşimi
  Akçakaya köy - Gölbaşı - Adıyaman
1928 K: Pehnik
1914 Kiep: Pilnik
1560 T: Pağnik [ Erm բաղնիք "ılıca, hamam" ]
Türkmen yerleşimi
  Yukarıçöplü köy - Gölbaşı - Adıyaman
Eski adı: Yukarıçöplü [ Tr Çepni/Çepli "aş." ]
Türkmen yerleşimi
  Harmanlı bld - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Perveri
1914 Kiep: Pelvere
Türkmen yerleşimi
■ Eskiden Perveri nahiyesi merkez köyü idi. Adını Beydilli/Badıllı Türkmen aşireti reislerinden Muhammed Pervarî'den aldığına ilişkin rivayet kuşkuyla karşılanmalıdır. SN
■ Perveri adı, yörede yaşayan Türkmenlerin ağzında "Pavralı" şekline dönüşmüştür. Murat KINACI
  Kalemkaş mah Harmanlı - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1914 Kiep: Küçük Pelvere
Türkmen yerleşimi
  Yaylacık köy - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Bir rivayete göre eski adı Gâvuristan imiş. SN
  Cankara köy - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1914 Kiep: Cangara
Türkmen yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km