Göbel'de 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  Muradiye köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
Eski adı: Mandır
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kafkasya göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy Bulgaristan Muhacırları, yunanistan Muhacırları ve Kafkasya'dan gelen Çerkezler ve Kırgızlar tarafından oluşturulmuştur. Türk
■ Küçük Asyadaki en meşhur Bulgar köyü idi. Daha 1873 senesinde seküler tedrisat vermiş ilk Bulgar Mektebi burada açılmıştır. Bulgaristandaki Recep Mahalle (Arkovna) Yayla (Jagnilo) ile Elez Fakı (Dobroplodno) köyündeki emvalin takasında bu köyün bahsi geçmiştir. Son kalan Bulgar âileler 1914 baharında Rum köylerine sürgün kararı çıkması üzerine âcilen Bulgaristana geçme karârı almıştır. Bu köylüler günümüzde İvajlov şehrinde mahalleye dönüşen Lıca köyüne iskân edildiler. Manav
  Ilıcaboğazı köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
Kafkasya göçmeni (Şap) yerleşimi
■ Çerkes yerleşimi. "Güney Marmara Çerkes Sürgünü" nde sürülen 14 köyden bir tanesidir. (11 Haziran 1923) Perit Taymaz
■ Bundan takriben 100 sene önce Kafkasya'dan gelen muhacirlerin yerleşmesi ile ilk temelleri atılan köy, daha sonraki daha sonraki yıllarda Balkanlardan gelen Muhacirlerin yerleşmesi ile kurulmuştur.doğu anadoludaki isyanlar sırasında sürgün edilen Kürt aileler, Lozan anlaşması sonrasındaki mübadele muhacirleri ile, zaman zaman rumeliden (özellikle 1951 yılındaki) göçlerle bugünkü şeklini almaya başlamıştır. Türk
  Göbel bld - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
■ 20. yy başında Rum/Bulgar yerleşimi.
■ Kopéli "oğlan" [Yun ]? 18. ve 19 asırda büyük bir Rum Ortodoks köyüydü. Bulgar halkı 1884 senesinde Göbelli 40 âile Susurluktaki Mandır (Muradiye) köyüyle beraber Varnadaki Elez Fakı (Dobroplodno) ile Yayla (Jagnilo) köyüne iskân edildi. Manav
  Kepekler köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
■ Kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ Köy Çerkesler (Abzah,Şapsığ), Arnavutlar ve Türklerden (Manav, Muhacır) oluşmaktadır. Türk
  Okçugöl köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
Kırım Tatarı yerleşimi
■ Tatar Türkleri tarafından kurulan köyümüzün büyük bölümünü 1877 Osmanlı- Rus savaşından sonra göç eden soydaşlarımız oluşturmaktadır Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km