yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Göbel'de 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  İclaliye köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
■ Dağıstanlı yerleşimi Perit Taymaz
  Muradiye köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
Eski adı: Mandır
■ Çerkez yerleşimi Perit Taymaz
■ Köy Bulgaristan Muhacırları, yunanistan Muhacırları ve Kafkasya'dan gelen Çerkezler ve Kırgızlar tarafından oluşturulmuştur. Türk
■ Küçük Asyadaki en meşhur Bulgar köyü idi. Daha 1873 senesinde seküler tedrisat vermiş ilk Bulgar Mektebi burada açılmıştır. Bulgaristandaki Recep Mahalle (Arkovna) Yayla (Jagnilo) ile Elez Fakı (Dobroplodno) köyündeki emvalin takasında bu köyün bahsi geçmiştir. Mandır ve Göbeldeki Bulgarlar Yayla ve Elez Fakıdaki Müslümanla mal takası için '1 eve karşılık 1 ev 1 dönüm tarlaya 1 dönüm tarla için birbirlerine şeref sözü verip gayrı resmi nüfus mübâdelesini gerçekleştirebildiler. O vakit resmi kanallardan bunu yapamayacaklarını bilen Bulgarlar Varnaya kendi zengin örf-âdetlerini de taşıdılar. Son kalan Bulgar âileler 1914 baharında Rum köylerine sürgün kararı çıkması üzerine âcilen Bulgaristana geçme karârı almıştır. Bu köylüler günümüzde İvajlov şehrinde mahalleye dönüşen Lıca köyüne iskân edildiler. Manav Anton
  Ilıcaboğazı köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
■ Çerkes yerleşimi. "Güney Marmara Çerkes Sürgünü" nde sürülen 14 köyden bir tanesidir. (11 Haziran 1923) Perit Taymaz
■ Bundan takriben 100 sene önce Kafkasya'dan gelen muhacirlerin yerleşmesi ile ilk temelleri atılan köy, daha sonraki daha sonraki yıllarda Balkanlardan gelen Muhacirlerin yerleşmesi ile kurulmuştur.doğu anadoludaki isyanlar sırasında sürgün edilen Kürt aileler, Lozan anlaşması sonrasındaki mübadele muhacirleri ile, zaman zaman rumeliden (özellikle 1951 yılındaki) göçlerle bugünkü şeklini almaya başlamıştır. Türk
  Göbel bld - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
■ Oglan "Kopéli" [ Yun ] ? 18. ve 19 asırda büyük bir Rum Ortodoks köyüydü. Bulgar halkı Bulgaristanda 1879-1884 arasında yer aradı durdu nihâyet 1884 senesinde Göbelli 40 âile Susurluktaki Mandır (Muradiye) köyüyle beraber Varnadaki Elez Fakı (Dobroplodno) ile Yayla (Jagnilo) köyüne iskân edildi. Elez Fakının nüfusu Müslümanla beraber 317ye fırladı. Jagniloyu bırakmıyan Müslüman bugün 15 hânede oturmakta olup köyde halk müzesi açılmıştır. Aynı şekilde 2005 senesinde kurdukları Jajlata isimli grup Küçük Asyadan getirdikleri kültürün promosyonunu yapmak için fâaliyele başladı. Dobroplodno ve Jagnilo Küçük Asyalı Bulgarların merkezi hâline gelmiştir. Manav Anton
  Kepekler köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
Çerkez yerleşimi
■ Manav yerlesimi. Cerkez âileler sonradan gelmistir. Manav Anton
■ köy Çerkesler(Abzah,Şapsığ),Arnavutlar,Türkler(Manav,Muhacır) den oluşmaktadır. Türk
  Okçugöl köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
■ Tatar Türkleri tarafından kurulan köyümüzün büyük bölümünü 1877 Osmanlı- Rus savaşından sonra göç eden soydaşlarımız oluşturmaktadır Türk
  Beyköy köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
■ Şu anda Bulgaristan ve Romanya sınırıda bulunan,deliorman,priştina,bakkuyu bölgelerindende gelmişlerdir. Türk
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.