Erzurum'da 1125 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 12
sırala 
  Tecer köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Tecer [ Erm dacar' "kilise" ]
  Ardıçyayla köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Dıngik [ Erm dngig "fidancık" ]
Alevi yerleşimi
  Karasu köy - Aşkale - Erzurum
1946 MYK: Ağveyishan
  Kurtmahmut köy - Aşkale - Erzurum
E1880, 1928: Kurtmahmut
Alevi yerleşimi
  Altıntaş köy - Aşkale - Erzurum
E1880, 1928: Altıntaş
Alevi (Şêxbizin) yerleşimi
■ 1860'li yillarda Haymana'dan göç eden bir kaç haneyle kurulan köy bugün 40 hane civarindadir. Manav
  Özler köy - Aşkale - Erzurum
E1880, 1928: Şoğik [ Erm ]
  Dallı köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Sos
E1880 Epr: Sôs [ Erm sôs "çınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Sazlı köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Lic
E1880 Epr: Lic [ Erm lic "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Gürkaynak köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Balimpertek
E1880: Balımpertik [ Erm pertag/pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Taşlıçayır köy - Aşkale - Erzurum
E1880, 1928: Taşlıçayır
Alevi yerleşimi
  Güneyçam köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Bacaburt/Bacavurt [ Erm partısr pert "yüksekkale" ]
Alevi yerleşimi
  Saptıran köy - Aşkale - Erzurum
E1880, 1928: Saptıran
  Yaylaözü köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Xozaxpür
E1902 Epr II.187: Xozağpür [ Erm "domuzçeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yaylımlı köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Çirmit
E1880 Epr: Çırmud [ Erm "su kanalı (bahçelerin sulanmasında kullanılan suyun duvar altından geçmesi için " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bozburun köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Gülabikomu [ Tr gülabi "aş." ]
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
  Pırnakapan köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Pırnakapan
E1880: Pırnagaban [ Erm "derbent, müstahkem geçit" ]
Byz Adontz 43: Kleisurai [ Yun "derbent" ]
Alevi yerleşimi
  Güneysu köy - Pazaryolu - Erzurum
1946 MYK: Süneyli
1920 UK: Süneru [ Erm tsüneru? "karlar" ]
  Çatalbayır köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Penek
1514 Krz 106: Penak [ Erm panag "ordu, ordugâh" ]
Alevi yerleşimi
  Topalçavuş köy - Aşkale - Erzurum
E1880, 1928: Topalçavuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Tokça köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 K: Sos
E1902 Epr: Sôs [ Erm sôs "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kapıkale köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Dencik
E1880 Epr: Dantzig [ Erm "armutçuk" ]
  Korkut köy - Pazaryolu - Erzurum
1920 UK: Gorgot [ Erm ]
  Laleli köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Gındıs [ Erm ]
  Bayındır köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Köşeyolu köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Hantıs [ Erm "meralar" ]
  Kükürtlü köy - Aşkale - Erzurum
E1880, 1928: Kükürtlü
Alevi yerleşimi
  Karaca köy - Çat - Erzurum
1928 K: Karaca
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Sergenkaya köy - Pazaryolu - Erzurum
1920 UK: Mirgonıs [ Erm ]
  Ocaklı köy - Aşkale - Erzurum
1928, 1946 K, MYK: Persor
E1880 Epr: Pirtsor [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Yaylalı köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Cırasor [ Erm çıratsor "suludere" ]
  Taşağıl köy - Aşkale - Erzurum
E1880, 1928: Taşağıl
  Meşebaşı köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Arnas [ Erm ]
  Sarıbaba köy - Aşkale - Erzurum
E1880, 1928: Sarıbaba
Alevi yerleşimi
  Hacıhamza köy - Aşkale - Erzurum
E1880, 1928: Hacıhamza
Alevi yerleşimi
  Çiftlik köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 K: Çiftlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Karakoç köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Karakoç
E1895 HSH: Karaxaç [ Erm "taş haç" ]
  Cennetpınarı köy - Pazaryolu - Erzurum
1946 MYK: Pahnıs
1928 K: Paxnis [ Erm pağnik' gen. pağnits "hamamlı" ]
  Gümüşseren köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Şıxviran
Alevi yerleşimi
  Hacılar köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Decerek [ Erm dacarig "kilisecik" ]
  Karataş köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Engücek [ Erm ınguzag? "kozlu" ]
1920 UK: Angecik
  AvÇukuru köy - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Kızkasor [ Erm ]
  Kozlu köy - Pazaryolu - Erzurum
E1895, 1928 K: Tıraxt [ Erm tıraxd "cennet" ]
  Mescitli köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Vartinik
E1895 HSH: Vartenik [ Erm "güllük" ]
  Tozluca köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 K: Tozluca
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Dikmetaş köy - Pazaryolu - Erzurum
1946 MYK: Kıpanıs
E1902 Epr: Kıpants [ Erm ]
  Çavdarlı köy - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 K: Zırnık [ Tr "zırnık (arsenik sülfit)?" ]
  Demirkıran köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Danzut
E1880 Epr: Dantsud [ Erm dantsud "armutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Saltaş köy - Çat - Erzurum
1928 K: Girvan [ Kürd "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Karabey köy - Çat - Erzurum
Kürd yerleşimi
  Elmapınar köy - Çat - Erzurum
2000: Yoğunpetek
1928, 1968: Mağara
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Köy ve civar köy halkının tamamı Dersim ve Varto göçmeni Alevi Zazadır. alkur
  Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865, E1880: Aşkale [ tr Ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Sadaka köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Sadaka
1920 UK: Sadağ [ Erm ]
■ Karş. Gümüşhane-Kelkit-Sadak (Sadağ) köyü. SN
  Yeniköy bld - Aşkale - Erzurum
E1880, 1928: Yeniköy
  Hatuncuk köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Hatuncuk
  Tosunlu köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 K: Kandalkomu [ Kürd komakandal "bayırağıl" ]
  Çiftepınar köy - Pazaryolu - Erzurum
1946 MYK: Padirgens
1928 K: Badirgens [ Erm badırgents "patrikler?" ]
■ Patrik burada muhtemelen `Bizans soylusu` (patrikios) anlamında. SN
  Pamukludağ köy - Pazaryolu - Erzurum
1946 MYK: Gindeherek
1928 K: Gındeherek [ Erm ]
  Söbeçayır köy - Çat - Erzurum
Eski adı: Şilikan [ Kürd şilikan "sulaklar" ]
Kürd yerleşimi
  Karahasan köy - Aşkale - Erzurum
E1880, 1928: Karahasan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 407 Ermeni, 167 Türk nüfusu vardı. Köy adı eskiden beri Karahasan'dır. SN
  Gölyanı köy - Pazaryolu - Erzurum
1920 UK: Xontos
  Yeşiltepe köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Persor [ Erm pert tsor "kaledere" ]
  Kumaşlı köy - Çat - Erzurum
Eski adı: Kemijli
Zaza yerleşimi
  Göztepe köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Mezgirik
E1895: Medzakrag [ Erm medz akrag "büyük çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşpınar köy - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1880: Kotenots [ Erm kotan "ağıl?" ]
  Ballıtaş köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Karor
E1880 Epr: K'arvor [ Erm k'arvor/k'aror "taşlı" ]
  Çaydere köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Vakşen [ Erm ]
  Muratçayırı köy - Çat - Erzurum
1928 K: Karinges [ Erm k'aringets "mil taşı, dikmetaş" ]
■ Kısmen Zaza yerleşimi
■ Köyün çoğunluğu Abdalan aşiretinden Alevi Zazalardan oluşmakla beraber bir kaç aile Sünni Türk de bulunmaktadır. metonio
  Şehitlik köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Ekiger [ Erm ]
  Geyik köy - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 K: Geğik/Keğik [ Erm keğig "köycük" ]
  Aşağıcanören köy - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 K: Canören süfla [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mollaömer köy - Çat - Erzurum
1928 K: Mollaömer
Kürd yerleşimi
  Güllüdere köy - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 K: Pırtın
E1914 HSH: Pırtonk
E1880 Epr: Pertgunk [ Erm "kalecikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km