Erfelek'de 46 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gökçebel köy - Erfelek - Sinop
1928 K: Sakarabaşı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karaca köy - Erfelek - Sinop
1919 UK: Karaca
  Horzum köy - Erfelek - Sinop
Eski adı: Horzum [ Tr Horzum "Harezm'li (aş.)" ]
■ Kürd kökenli bir Türkmen cemaati olan Horzumlar 13. yy'da Denizli yakınındaki Honaz bölgesini istila etmiş ve 'Denizli Türkmenleri' adını almıştır. Beydilli/Badıllı boyuna bağlı oldukları rivayet edilir. Manisa-Aladağ, Nazilli ve Mersin'de Horzum yerleşimleri vardır. SN
  Ormantepe köy - Erfelek - Sinop
1928 K: İblak
  Abdurrahmanpaşa köy - Erfelek - Sinop
1946 MYK: Abdurrahmanpaşa
Gürcü yerleşimi
  Yeniçam köy - Erfelek - Sinop
1928 K: Kusuri
Gürcü yerleşimi
  İncirpınar köy - Erfelek - Sinop
1914 Kiep: İncepınar?
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Erfelek ilçe - Erfelek - Sinop
1928 K: Salavat
Eski adı: Cumayanı
1928 K: Karasu (idari bölge)
■ Merkezi Salavat (Cumayanı) köyünde bulunan Karasu nahiyesi 1960'ta ilçe statüsü kazanmış ve yöredeki Erfelek ormanlarının adı verilmiştir. SN
  Değirmencili köy - Erfelek - Sinop
Gürcü yerleşimi
  Soğucalı köy - Erfelek - Sinop
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Tombul köy - Erfelek - Sinop
1914 Kiep: Tombul
  Hasandere köy - Erfelek - Sinop
1914 Kiep: Hasandere
Gürcü yerleşimi
  Tekke köy - Erfelek - Sinop
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Veysel köy - Erfelek - Sinop
Gürcü yerleşimi
  Hamidiye köy - Erfelek - Sinop
Gürcü yerleşimi
  Dağyeri köy - Erfelek - Sinop
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Akçaçam köy - Erfelek - Sinop
1946 MYK: Akçaçan


Grafik harita göster     haritada ara : km