Erdek'de 26 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeradası ada - Erdek - Balıkesir
Y1922: Yéra [ Yun hiéra "keşişlik, kilise" ]
Ark: Phoibê
  Harmanlı köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Avlonya
Y1922: Alônê [ Yun "harmanyeri" ]
Boşnak yerleşimi
■ Adaya Yunanca eski adını (Alônêssos = harmanlı adası) veren yerleşim burasıdır. SN
  Paşalimanı köy - Erdek - Balıkesir
1699, 1928 K: Paşalimanı
Ark Pli: Halônê [ Yun "harman yeri" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Paşalimanı liman adıdır. Ada 20. yy'a dek Aloni veya Aloniso [Yun `harmanyeri adası`] adıyla anılırdı. Türkçe adını veren paşa büyük olasılıkla 1571'de burada bir müddet kalan Kıbrıs fatihi Lala Mustafa Paşa olmalıdır. SN
  Balıklı köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Uskopya
Y1922 BSt: Skopiá [ Yun "gözetleme yeri" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Boşnaklar ile Girit mübâdilleri oturmaktadır. Manav
  Poyrazlı köy - Erdek - Balıkesir
Y1895: Vori/Voriá [ Yun "poyraz" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Gedeon'un Proikonnêsos (İsdtanbul 1895) adlı eserine göre Vôreîs (`kuzeyliler`) antik Kizikos ahalisini oluşturan altı aşiretten biri olup köyün adı bundan gelmektedir. (Ertüzün, Kapıdağı Yarımadası ve Çevresindeki Adalar, s. 281). SN
■ Rumlar 1918 mayısında Bandırmaya sürgün edildi. 1924'ten sonra Bosnak, Pomak, Arnavut ve Giritli iskâni oldu. Manav
  Tuzla köy - Erdek - Balıkesir
1906, 1928 Kiep, K: Xuxliya [ Yun xoxliás "büklümlü (salyangoz gibi helezoni yol veya dere)" ]
Ark: Aigikórai [ Yun "keçigüdenler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rumlar 1918 mayısında Bandırmaya sürgün edildi. Manav
  Narlı köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Rodya
1906 Kiep: Roda [ Yun rhóda "güller" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 450 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ 1924'te Tresino ve Prebodišta köylü Pomaklar ile ayrıca Çingene ile Giritli mübâdiller iskân edildi. Manav
  İlhan köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Herek [ Yun xaráki "hendek" ]
1906 Kiep: Kadı Köy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 1320 Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
■ 1924'te Yunanistan Vodina'daki Prebodišta köyünden Pomak mübâdiller iskân edildi. Kismen Giritli yerlesimi. Manav
  Doğanlar köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Dragonda
1906 Kiep: Drakonda [ Yun "ejderli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 465 Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
■ 1924'te Helen Makedonyasındaki Tresino ve Bizovo köylerinden Pomak mübâdiller iskân edildi. Manav
  Ocaklar bld - Erdek - Balıkesir
1928 K: Konya
1906 Kiep: Gonia [ Yun gôniá "köşe" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 1150 Rum nüfusu ve Agios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ 1924 Lozan mübadelesiyle Karacaova kazasına bağlı Tresino, Prebodišta, Strupino ve Kapinja köylerinden gelen Pomaklar Ocaklar nufusunun büyük çoğunluğunu oluşturur. Yaşlılar ve bazı orta yaşlılar hâlen kendi aralarında Pomakça konuşmaya devam ederler. Manav
  Kurbağalı mv - Erdek - Balıkesir
1915: Kanava [ Yun "sazlık" ]
  Turan köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Fatya [ Yun vathiá ]
1906 Kiep: Vathi [ Yun "derin" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 485 Rum nüfusu ve Aziz Şehit Paraskevi kilisesi vardı. SN
■ 1924'te Tresino köylü Pomak mübâdiller iskân edildikten 3 sene sonra Bihaćlı Boşnaklar iskân edildi. Manav
  Erdek ilçe - Erdek - Balıkesir
1906 Kiep: Artaki n.d. Erdek
Byz Pro: Artáki [ Yun "çörekçe, tümsecik" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik çağın önemli kentlerinden Kyzikos'un terkedilmesi üzerine Bizans döneminde kurulmuştur. İlk kez 6. yy'da Theophanes ve Prokopios'un eserlerinde zikredilir (Ramsay 162). Adı muhtemelen Yun ártos `yuvarlak buğday ekmeği, çörek` sözcüğünden gelir. SN
■ Kaçura mahallesinin ismi Atatürk yapilmistir. Sâkinleri Manav ve Arnavutlardan teskildir. Manav
  Ormanlı köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Şeytanköy
Y1922 BSt: Katátopos [ Yun "aşağıyer" ]
Osm: Kataboz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 725 Rum nüfusu ve Ayios Vasilios kilisesi vardı. SN
■ 1924'te Serezli mübâdiller iskân edildi. Manav
  Çeltikçi köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Çeltikçi
1906 Kiep: Haci Kostanti
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Belkıs köy - Erdek - Balıkesir
1890 Kiep: BelkısKale
Ark: Kyzikos
Pomak yerleşimi
■ Antik Çağ ve Bizans döneminde Marmara Bölgesinin İstanbul'dan sonra en önemli kenti olan Kyzikos ören yeri köyün doğu kenarındadır. SN
■ 1957'de Yukarı Yapıcı köyünden bâzi âileler tarafindan Belkıskale mevkiinde köy kuruldu. Manav
  Yukarıyapıcı köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Yukarıyapıcı
Y1922 BSt: AnôNeoxôri [ Yun "yukarı yeniköy" ]
1906 Kiep: Yapıcık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 660 Rum nüfusu ve Metamorfosis kilisesi vardı. SN
■ 1924 sonrasi Kavala'ya bagli Kokala köyünden mübadele yoluyla gelen Pomak yerlesimi. Manav
  Hamamlı köy - Erdek - Balıkesir
1906 Kiep: Hamamlı
■ 20. yy başında Manav/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkes muhâcirlerin kurdugu mahallesi mevcuttur. Manav
  Aşağıyapıcı köy - Erdek - Balıkesir
Y1922 BSt: Katô Neoxôri [ Yun "aşağı yeniköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1850 dolayında Yukarı Yapıcı köyünden Rum halkı tarafından iskân edildi. 1905'te 360 Rum nüfusu ve Zoodohos Pigi kilisesi vardı. SN
  Ballıpınar köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Kocabergos
1906 Kiep: Kocaburgaz n.d. Langada [ Yun langáda "vadi" ]
1550: Korucabergos [ Yun pyrgos ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 1082 Rum nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. SN
  Tatlısu köy - Erdek - Balıkesir
1946 MYK: Tatlısu
1906 Kiep: Ermeniköyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Kum Limanı mevkii yakınında İran muhaciri Ermeniler tarafından kurulmuştur. SN
  Çayağzı köy - Erdek - Balıkesir
1946 MYK: Şahinburgaz
1550, 1928: Şahinbergos [ Yun pyrgos "kule" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Cumhuriyet öncesinde Erdek yarımadasının tek Türk-Rum karışık köyü idi. 1905'te 145 Rum nüfusu ve Kimisis tou Theotokou kilisesi vardı. SN
■ 20. asir basinda Rum ve Manav yerlesimi. 1924'te Selânik mübâdilleri iskan edildi. Manav
  Kestanelik köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Kestel
1906 Kiep: Kastel [ Yun kastéllo "kale" ]
yerleşimi
■ 1905'te 540 Rum nüfusu ve Ayios Nikolaos kilisesi vardı. SN
  Karşıyaka bld - Erdek - Balıkesir
1928 K: Pereme
1906 Kiep: Perama n.d. Kapudağ [ Yun pérama "geçit, boğaz" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 3400 Rum nüfusu ve 11 kilisesi vardı. SN
  Çakıl köy - Erdek - Balıkesir
Y1905 Im: Mêxaniôna
1550, 1906 T, Kiep: Mixanya [ Yun "çarklar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 1600 Rum nüfusu ve üç kilisesi vardı. SN
  Fener ada - Erdek - Balıkesir
Y1922: Agios Andreas [ Yun "Aziz Andreas" ]
■ Halen ıssız olan ve Mola Adaları adıyla anılan adalar grubuna adını veren Aziz Andreas kilisesinin kalıntıları, batıdaki en büyük ada olan Fener Adası üzerinde bulunur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km